Länk till startsidan

Bygga nytt eller ändra bostad

Bra att veta

Går du i tankar att bygga nytt, bygga ut eller göra andra förändringar i en byggnad eller på fastigheten så behöver du i de flesta av fallen ansöka om bygglov. I vissa fall kan det räcka med att göra en anmälan.

När du ansöker om lov, gör en anmälan eller lämnar in ett förhandsbesked är det viktigt att du lämnar in rätt handlingar, för att handläggningen av din ansökan ska gå så snabbt och smidigt som möjligt. Vilka handlingar du ska bifoga beror på vad du tänker bygga. På Boverkets webbplats kan du läsa om vilka åtgärder som kräver lov eller en anmälan, där finns även guider som kan leda dig rätt genom de vanligaste projekten. Du är också välkommen att ta kontakt med en handläggare på kommunen om du funderar över något. En rekommendation är att ställa dina frågor innan du gör din faktiska ansökan eller anmälan för att förenkla processen för dig som sökande.

Om du planerar att bygga utanför detaljplanerat område kan det i många fall vara bra att ansöka om förhandsbesked. Vid en ansökan om förhandsbesked görs en bedömning om platsens lämplighet för bebyggelse, det görs bland annat genom platsbesök. Vid en avstyckning kommer Lantmäteriet att kräva ett positivt beslut om förhandsbesked eller bygglov för den blivande fastigheten.

Inom detaljplanerat område söks bygglov i stället för förhandsbesked. Det är viktigt att du skickar in tydliga handlingar, beskriv din vision så tydligt som möjligt för att undvika misstolkningar. Handlingarna ska vara skalenliga med skala och skalstock eller fullständigt måttsatta och bör vara fackmannamässigt utförda. De måste inte vara ritade via dator. Handläggaren kommer kräva bland annat följande: en situationsplan, planritning, fasadritningar och sektionsritning samt kontrollplan och konstruktionshandlingar. Beroende på vad det är för åtgärd du har tänkt genomföra så kan det även krävas fler handlingar.

När det är dags att bygga är det viktigt att huset placeras på rätt plats på fastigheten. En husutsättning kan beställas via Lantmäteriet.

I bygg- och exploateringskartan hittar du relevant information för din fastighet, exempelvis om den befinns inom detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse.

Glöm inte att det alltid krävs ett startbesked för att få påbörja din åtgärd, oavsett vad du har ansökt om.

Kontakt

Byggenheten

E-post: bygglov@ornskoldsvik.se


Välkommen att boka tid med handläggare via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.