Länk till startsidan

Sätta upp skylt

Bra att veta

I ett område med detaljplan behöver du bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning. Motsvarande kan gälla utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser. Via kartan hittar du befintliga detaljplaner och vad som gäller för ditt område.

Det finns vissa undantag från lovplikten, till exempel om skylten:

  • har en area på högst 1,0 kvadratmeter
  • är för ett tillfälligt evenemang
  • är uppsatt under högst fyra veckor
  • är en orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter
  • ska användas inomhus.

Undantagen gäller inte om skylten placeras på eller i anslutning till en byggnad eller område som är särskilt värdefullt ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.