Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Läs artikeln - koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Länk till startsidan

Välkommen till Örnsköldsviks kommun

Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

30 november 2023


Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp.

Information från kommunstyrelsen 28 november 2023

28 november 2023


Här följer kortfattad information från kommunstyrelsens sammanträde i Örnsköldsvik den 28 november 2023. Kompletta handlingar finns på kommunens webbplats, under sammanträdeshandlingar och protokoll.

Samhällsrum ska öka tillgång till samhällsservice i glesbygd

28 november 2023


Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland gör en gemensam satsning för ökad samhällsservice på landsbygden. I Trehörningsjö öppnar ett samhällsrum som utvecklats i dialog med boende på orten. Välkomna till invigning söndag 3 december.

Nyfiken på Örnsköldsvik? En plats för ett gott och aktivt liv.

Örnsköldsvik, en bra bit av Höga Kusten. Kom hit och upptäck!

Vi bygger ett ännu attraktivare Örnsköldsvik!

Vad vill du göra på fritiden?

Här kan du starta och driva ditt företag med goda förutsättningar.

Jobba i kommunen - Sveriges viktigaste jobb, jobba med och för människor.