Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Välkommen till
Örnsköldsviks kommun

Nu lanseras elbilskonceptet E-go i Örnsköldsvik

2 februari 2023


Från och med februari kan fler boende och besökare i Örnsköldsvik resa klimatsmart. Då lanseras en mobilitets- och bildelningstjänst som gör det möjligt att hyra nyckellösa elbilar på ”hotspots” i Paradisgaraget, hos de större hotellkedjorna och på flygplatsen. Bara en tredjedel av invånarna i komm…

Ny webbplats stödjer användning av samiska i Örnsköldsvik

2 februari 2023


Den 6 februari, på samernas nationaldag, lanserar Institutet för språk och folkminnen, i samarbete med Örnsköldsviks kommun och Orrestaare Saemien Sibrie (Örnsköldsviks sameförening) webbsidan ”Det samiska i Örnsköldsvik”. Syftet är att bidra till revitaliseringen av samiska i Örnsköldsvik.

Samhällsbyggnadsförvaltningens lokalsatsningar

1 februari 2023


För att möta identifierade behov av lokaler och samtidigt bidra till att Örnsköldsviks kommun ska nå målet om att bli 5 000 fler utifrån Utvecklingsprogram för en kraftig befolkningstillväxt i Örnsköldsvik, beslutade samhällsbyggnadsnämnden under förra veckans nämndssammanträde att anta dokumentet L…