Viktig information om coronapandemin

Välkommen till
Örnsköldsviks kommun

Kompletterande stöd till anhörigvårdare utreds

20 oktober 2021


Vid veckans sammanträden ställde sig humanistiska nämnden och omsorgsnämnden positiva till ett medborgarförslag om anhörigstödjare och ger nu välfärdsförvaltningen i uppdrag att utreda frågan.

Ny e-tjänst ökar möjligheten för fler lokala affärer

13 oktober 2021


Örnsköldsviks kommun vill underlätta för fler lokala företag att delta vid direktupphandlingar som kommunen gör i samband med inköp av varor och tjänster. Genom en helt ny e-tjänst kan företag nu anmäla sig till kommunens register för direktupphandling och underlätta för kommunens verksamheter att h…

Sober October – drick mindre och upptäck mer

6 oktober 2021


Sober October är en folkhälsokampanj som handlar om att dricka mindre och upptäcka mer. Syftet är att bidra med pepp och motivation till nya vanor och spännande upptäckter. Nyfiken i en strut är årets tema för kampanjen. Fokus är att väcka nyfikenhet på ett hälsosammare liv och hjälpa till att ifråg…