Länk till startsidan

Lantmäteriförrättning

Bra att veta

Om du till exempel vill bilda en ny fastighet, överföra mark från en fastighet till en annan eller dela upp en samägd fastighet ansöker du om en lantmäteriförrättning hos den kommunala lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik. Samma sak gäller om du vill bilda eller ombilda ett servitut (officialservitut) i samband med en annan lantmäteriåtgärd, till exempel en avstyckning.

En ansökan som lämnas in är bindande. Det innebär att det alltid tas ut en grundavgift oavsett hur ärendet slutar (minst 6 500 kronor). Det kan vara till exempel om du tar tillbaka ansökan, om det du ansöker om inte går att genomföra och om det du ansöker om går att genomföra och det beslutas om fastighetsbildning. Läs mer under avgifter för lantmäteritjänster.

Du kan först skicka in en förfrågan för att se om ditt önskemål är möjligt att genomföra enligt gällande lagstiftning innan du väljer att gå vidare och ansöker om en lantmäteriförrättning.

En förfrågan är kostnadsfri, en ansökan kostar oavsett utfall.

Kontakt

Välkommen att kontakta Lantmäterimyndigheten Örnsköldsvik vid frågor om till exempel fastigheter, gränser, servitut eller gemensamhetsanläggningar.

Lantmäterimyndigheten Örnsköldsvik

Telefon: 0660-888 80

E-post: klm@ornskoldsvik.se

Adress: Järnvägsgatan 6, 891 88 Örnsköldsvik

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)