Länk till startsidan

Riva

Bra att veta

Om du ska riva, flytta eller montera ner en byggnad eller del av byggnad kan du behöva ansöka om rivningslov eller anmäla rivningen till kommunen. Det beror på vilken typ av byggnad som ska rivas och var den ligger. För att riva en byggnad eller del av byggnad inom detaljplanelagt område krävs ett rivningslov. Utanför områden med detaljplan eller andra områdesbestämmelser krävs inget rivningslov, men du behöver skicka in en rivningsanmälan.

Utrivningsarbeten i en byggnad räknas inte som rivning, utan är ofta att betrakta som ändring av en byggnad. Ändring av en byggnad kan ibland kräva bygglov eller anmälan.

Förutsatt att din ansökan är komplett får du ett beslut hemskickat inom fyra veckor för en anmälan eller tio veckor för lov. Om åtgärden kräver lov måste du invänta startbeskedet och att lovet vinner laga kraft innan rivningen får påbörjas. Om åtgärden endast kräver anmälan måste du invänta startbeskedet innan du får påbörja rivningen. Eventuellt kan även ett tekniskt samråd behövas innan startbesked kan ges.

För att rivningen kan anses slutförd behöver du få ett slutbesked från kommunen efter att ha uppfyllt alla krav som angetts i beslutet och i kontrollplanen. Slutbeskedet fungerar som ett kvitto på att allting är färdigställt och godkänt.

Kontakt

Bygglovsenehten

E-post: bygglov@ornskoldsvik.se

 

Boka tid med handläggare via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.