Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Bygga nytt eller ändra bostad

Bra att veta

Vill du bygga nytt, bygga till eller göra förändringar på en byggnad behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov. Ibland måste du göra en anmälan även om din åtgärd inte kräver bygglov. På Boverkets webbplats hittar du information och guider som leder dig genom de vanligaste projekten. Om du i samband med din byggnation ska riva, flytta eller montera ner en byggnad eller del av byggnad kan du även behöva ansöka om rivningslov eller anmäla rivningen. Tänk på att en kontrollansvarig även kan behövas för ditt byggprojekt.

Välkommen att höra av dig till kommunen med din byggfråga genom att boka tid med handläggare. Ta gärna kontakt innan du söker tillstånd, bygglov eller gör en anmälan så kan du få användbara tips och information om bestämmelser och vilka underlag du behöver lämna in.

Om du planerar att bygga utanför detaljplanelagt område måste du ansöka om förhandsbesked innan du söker bygglov. Detta för att bedöma om platsen som du vill bygga på är lämplig för det. Ett förhandsbesked behövs innan du kan stycka av en fastighet. Se till att ansöka om förhandsbesked i god tid, eftersom det ofta tar längre tid att handlägga ett förhandsbesked än ett bygglov. Det beror bland annat på att handläggaren ska besöka platsen och höra grannar och andra berörda.

Ska du bygga ett nytt bostadshus inom detaljplanelagt område eller område för kommunalt vatten och avlopp behöver du beställa en nybyggnadskarta. Det är en detaljerad karta som visar fastigheter med fastighetsbeteckningar, byggnader, anläggningar, gator med namn, gatu- och markhöjder samt sockelhöjder av angränsade byggnader.

När ett hus ska byggas ska det placeras på rätt plats på tomten. En husutsättning innebär att området där byggnaden kommer att hamna märks ut på marken. En husutsättning görs ofta i två steg: grovutsättning innan markarbete startat och sedan en finutsättning efter att markarbetet är klart där byggnadens liv markeras noggrant på uppspikade profilbräder.

Om du vill göra ändringar på din tomt inom detaljplanelagt område, exempelvis höja eller sänka marknivån mer än 0,5 meter behöver du ansöka om marklov. Även trädfällning och skogsplanteringar kan kräva marklov om det finns angivet i den detaljplan som gäller för ditt område. Ett marklov är giltigt i fem år. Åtgärden måste dock påbörjas inom två år och avslutas inom fem år. I bygg- och exploateringskartan hittar du befintliga detaljplaner och information om din fastighet. Om du i samband med dina markåtgärder måste anordna stödmurar, kräver dessa ofta bygglov. Tänk även på att se över dagvattenhanteringen på tomten, då dagvattnet inte får ledas till annans fastighet.

Kontakt

Bygglovsenehten

E-post: bygglov@ornskoldsvik.se

 

Välkommen att boka tid med handläggare via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.