Länk till startsidan

Strandskyddsdispens

Bra att veta

Strandskyddet är till för att trygga allmänhetens tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Strandskyddet gäller vid hav, sjöar och vattendrag. Även mindre bäckar, små sjöar och i vissa fall anlagda vatten omfattas av strandskydd. Som huvudregel gäller strandskydd 100 meter från strandlinjen både upp på land och ut i vattnet. I vissa delar av Örnsköldsviks kommun är strandskyddet utvidgat till 200 meter från strandlinjen.

Inom strandskyddat område är det förbjudet att utföra vissa åtgärder, till exempel:
• uppföra nya byggnader
• ändra byggnader byggnader eller uppföra andra anordningar så att allmänhetens tillträde begränsas
• utföra åtgärder som innebär en väsentlig påverkan på djur- och växtlivet.

För att få utföra någon av följande åtgärder måste du ansöka om dispens hos kommunen. Inga åtgärder får påbörjas innan ett beslut om strandskyddsdispens beviljats. För att dispens ska kunna beviljas krävs det att det finns särskilda skäl samt att den planerade åtgärden inte strider mot strandskyddets syften.

Kontakt

Boka tid med handläggare via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.