Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Läs artikeln - koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Länk till startsidan

Grävning och schaktning

Bra att veta

För att få gräva i offentliga mark, till exempel allmänna gator, vägar, torg och parker, måste du ansöka om ett så kallat grävtillstånd hos kommunen. Ett grävtillstånd krävs även för grävning i vägområde i anslutning till en kommunal gata eller övrig väg där kommunen sköter drift och underhåll. Lämna in din ansökan om grävtillstånd i god tid, senast 3 veckor, innan planerad start av arbetet.

Om ett arbete påverkar framkomligheten på väg eller gata behövs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) för vägarbetet. En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävning i gatumark. Behöver du använda tunga, breda eller långa transporter måste du även ansöka om transportdispens. Ett polistillstånd för att använda offentlig plats kan även vara aktuellt.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.