Länk till startsidan

Grävning och schaktning

Bra att veta

För att få gräva i offentliga mark, till exempel allmänna gator, vägar, torg och parker, måste du ansöka om ett så kallat grävtillstånd hos kommunen. Ett grävtillstånd krävs även för grävning i vägområde i anslutning till en kommunal gata eller övrig väg där kommunen sköter drift och underhåll. Lämna in din ansökan om grävtillstånd i god tid, senast 3 veckor, innan planerad start av arbetet.

Om ett arbete påverkar framkomligheten på väg eller gata behövs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) för vägarbetet. En godkänd trafikanordningsplan är en förutsättning för att kunna påbörja grävning i gatumark. Behöver du använda tunga, breda eller långa transporter måste du även ansöka om transportdispens. Ett polistillstånd för att använda offentlig plats kan även vara aktuellt.

Ska du gräva på enskilda vägar där kommunen sköter drift och underhåll behövs inget grävtillstånd. Däremot är det bra om du skickar in en anmälan, senast en vecka innan grävningen ska påbörjas, för att kommunen ska kunna samordna arbeten.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.