Länk till startsidan

Enskilt avlopp

Bra att veta

Alla avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppsvattennätet är enskilda avlopp. Du som fastighetsägare är skyldig att se till att din anläggning sköts och underhålls på rätt sätt och att den renar tillräckligt bra. Det viktigaste syftet med ett välfungerande avloppssystem är att skydda grundvatten och dricksvatten. Avloppsanläggningen ska också skydda sjöar och vattendrag mot övergödning.

Om du inte har möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du ansöka om tillstånd för att installera en enskild avloppsanläggning hos kommunen. Vilken typ av anläggning du ska välja beror på förhållandena på den aktuella platsen. Har du en avloppsanläggning som behöver ändras eller där belastningen av avloppsanläggningen ändras krävs en anmälan till kommunen. Det gäller både för WC, bad-, disk-, och tvättvatten samt fordonstvätt eller avloppsvatten från verkstad eller liknande.

Arbetet med det enskilda avloppet får inte påbörjas innan du fått ett tillstånd. Inom fem arbetsdagar från det att du skickat in din ansökan får du en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Behöver din ansökan kompletteras kontaktar kommunen dig så snart som möjligt, senast inom tio arbetsdagar. Du får ett beslut hemskickat inom sex veckor från det datum som ansökningshandlingarna är kompletta.

Efter att du fått ditt tillstånd för din enskilda avloppsanläggning och när avloppsanläggningen är klar ska du skicka in ett utförandeintyg till kommunen. Intyget ska fyllas i av den som utfört arbetet av anläggningen.

Har du frågor om vad som krävs för din åtgärd eller inte vet om din anläggning har ett tillstånd eller inte hittar det? Då är du välkommen att kontakta handläggare på miljö- och hälsoenheten via kontaktcenter.

Kontakt

Kontakta Miva angående slamtömning

Kontakta handläggare för frågor om enskild avloppsanläggningar via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.