Länk till startsidan

Enskilt avlopp

Bra att veta

Det kommunala bolaget Miva ansvarar för kommunalt vatten och avlopp i kommunen. Om du inte har möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp behöver du ansöka om tillstånd för att installera en enskild avloppsanläggning hos kommunen. Vilken typ av anläggning du ska välja beror på förhållandena på den aktuella platsen. Har du en avloppsanläggning som behöver ändras eller där belastningen av avloppsanläggningen ändras krävs en anmälan till kommunen. Det gäller både för WC, bad-, disk-, och tvättvatten samt fordonstvätt eller avloppsvatten från verkstad eller liknande.

Arbetet med det enskilda avloppet får inte påbörjas innan du fått ett tillstånd. Inom fem arbetsdagar från det att du skickat in din ansökan får du en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Behöver din ansökan kompletteras kontaktar kommunen dig så snart som möjligt, senast inom tio arbetsdagar. Från och med det datum ansökningshandlingarna är kompletta får du ett beslut hemskickat inom sex veckor.

Inför anläggandet av ett enskilt avlopp ska, i de flesta fall, en provgrop grävas. Det är för att avgöra vilken avloppsanläggning som är lämplig på platsen, utifrån jordmån, grundvattennivå och eventuellt berg det ligger på.

Kontakta kommunen om du inte vet om din anläggning har ett tillstånd eller inte hittar det.

Kontakt

Kontakta Miva angående slamtömning

Kontakta handläggare för frågor om enskild avloppsanläggningar via kontaktcenter.

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.