Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Webbfilter

När du surfar på Örnsköldsviks kommuns nätverk används ett filter mot webbsidor som klassas som pornografiska med våldsinnehåll.

Om du via kommunens nätverk försöker surfa till en webbsida/IP-adress som har klassificerats som pornografisk med våldsinnehåll möts du av ett meddelande som förklarar att anslutningen avbryts på grund av att sidan tillhör en otillåten kategori.

Webbfiltret infördes efter ett beslut i kommunfullmäktige i maj 2021, som följd av ett medborgarförslag om porrfri skola. Webbfiltret är en del i Örnsköldsviks kommuns arbete för barns- och ungas trygghet och kommunen ska främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade.