Länk till startsidan

Webbfilter

När du surfar på Örnsköldsviks kommuns nätverk används ett filter mot webbsidor som klassas som pornografiska med våldsinnehåll.

Om du via kommunens nätverk försöker surfa till en webbsida/IP-adress som har klassificerats som pornografisk med våldsinnehåll möts du av ett meddelande som förklarar att anslutningen avbryts på grund av att sidan tillhör en otillåten kategori.

Webbfiltret infördes efter ett beslut i kommunfullmäktige i maj 2021, som följd av ett medborgarförslag om porrfri skola. Webbfiltret är en del i Örnsköldsviks kommuns arbete för barns- och ungas trygghet och kommunen ska främja ett skolklimat där alla barn och elever känner sig trygga och respekterade.