Länk till startsidan

Enskilt vatten

Bra att veta

Det kommunala bolaget Miva ansvarar för kommunalt vatten och avlopp i Örnsköldsviks kommun. Utanför områden där det finns kommunalt dricksvatten behöver du ordna med egen vattenförsörjning. Verksamheter som använder vatten från enskilda brunnar måste i de flesta fall registrera sin dricksvattenanläggning hos kommunen innan brunnsvattnet får användas i verksamheten.

Har du egen brunn för dricksvatten måste du registrera anläggningen hos kommunen om:

  • vattnet används i livsmedelsverksamhet, offentlig verksamhet eller kommersiell verksamhet
  • fler än 50 personer förses med vatten från anläggningen
  • mer än 10 kubikmeter vatten produceras per dygn
  • du hyr ut rum eller stuga med eget vatten för fritidsboende eller säsongarbete till mer än 8 gäster samtidigt
  • du hyr ut mer än 2 bostäder med eget vatten för permanentboende.

Du som är fastighetsägare eller verksamhetsutövare ansvarar för vattnets kvalitet. Det är viktigt att du regelbundet ser över din brunn då kvaliteten och tillgången på vattnet kan förändras. Kommunen kan i begränsad omfattning ge råd kring egen dricksvattenbrunn.

Regelbunden provtagning av vattenkvalitet

Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör du ta prov på ditt dricksvatten regelbundet genom att lämna vattenprov för analys hos ett laboratorium. Livsmedelsverkets råd om analys av vatten från enskild brunn ger dig information om vad som bör analyseras vid en normal provtagning.

Du som verksamhetsutövare är ansvarig för att regelbundna prover tas på dricksvattnet från ett ackrediterat analysföretag/laboratorium, för att säkerställa god kvalitet. Ackrediterade analysföretag hittar du på Swedacs webbplats. Det är viktigt att informera laboratoriet att vattnet ska användas i en livsmedelsverksamhet (eller den verksamhet du tänker bedriva), så att proverna bedöms utifrån dricksvattenföreskrifternas gränsvärden. Detta på grund av att brunnar som enbart används av privata hushåll har andra riktvärden.

När du lämnar in anmälan om registrering av dricksvattenanläggning tar kommunen ut en engångsavgift. När verksamheten är registrerad tas en årlig avgift ut och miljö- och hälsoenheten kommer att genomföra tillsynsbesök.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.