Ja

Marielle Sjölund - behandlare

Vad har du för utbildning?

Jag är utbildad socionom vilket är den vanligaste utbildning inom socialt arbete men även andra likvärdiga utbildningar förekommer. Vi erbjuds även möjlighet till vidareutbildningar inom olika former av metoder. Även den externa handledning som vi får som behandlare möjliggör kontinuerlig utveckling av oss som behandlare.

Varför har du valt att jobba med det du gör?

En viktig del när man jobbar som behandlare av skadligt bruk och beroende är att bidra till förändring. Det är givande att få följa en klient och se vägen mot förändringen och även att bidra till att klienten kan vidmakthålla förändringen. Vi får uppdrag från handläggare och i det ingår en beskrivning av målet som ska uppnås med klienten. Det är klientens behov som tillsammans med den aktuella metoden styr upplägget för insatsen.

Vilka utmaningar finns i jobbet?

Det är ett socialt jobb med många olika kontakter. Just det att vi möter många olika människor i många olika livssituationer kan vara en utmaning. Vi möter allt som kan hända i livet och får på så sätt ta del av både klienters och anhörigas livssituation. Vi erbjuder olika former av behandlingsinsatser som är rekommenderade av socialstyrelsens nationella riktlinjer bland annat CRA, Återfallsprevention, CRAFT och motiverande samtal och då det finns underlag erbjuder vi eftervårdsgrupper som ett stöd eftersom det kan vara en utmaning att vidmakthålla nykterhet eller drogfrihet efter avslutad insats. En annan viktig del i arbetet som behandlare är att samverka med andra som också har ansvar för bruk, skadligt bruk och beroende, oavsett om det gäller barn, unga eller vuxna. Våra kollegor på BUF-enheten erbjuder bland annat MST, rePULSE med inriktning alkohol och andra substanser och Min stund som är anhörigstöd riktat till barn. Olika kompetenser behöver helt enkelt samverka för att ge bästa förutsättningar för klienterna, oavsett ålder, att lyckas!

Hur kan en dag se ut?

Behandlingsteamet har sina lokaler på Torggatan 10. De flesta möten med klienterna är ensamarbete men vi jobbar tight i teamet och har stöd av varandra. Vi erbjuder även serviceinsatser när personer själva ringer till oss och söker stöd. Det kan handla om 1-2 samtal för generell information/rådgivning. En vanlig dag består av behandlingssamtal med klienter, telefonsamtal, digitala möten, kontakt med handläggare och andra aktörer samt mycket kontakt med kollegorna i teamet.

Marielle Sjölund

Det är givande att få följa en klient och se vägen mot förändringen och även att bidra till att klienten kan vidmakthålla förändringen.

%%#6a762a%%accent-1%%