Ja

Sophia Hedgren - sjuksköterska

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?
För att jobba som sjuksköterska behöver man ha fullgjort sjuksköterskeutbildningen och fått sin legitimation. När det gäller erfarenhet så är all erfarenhet som man har med sig in i yrket bra. De vi möter har ofta själva en hel del erfarenhet och alla har olika bakgrund.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?
Under en arbetsdag på korttidsavdelningen på Lejonbacken så möter jag brukare i åldern från 40 år och uppåt, anhöriga i alla åldrar, kollegor i olika team och jag har även en hel del externa kontakter gentemot till exempel Regionens läkare, dietister och logopeder samt kommunens rehabteam, hemtjänst och biståndshandläggare. Yrket innefattar såväl omvårdnad som medicinska insatser, utredning av behov och planering framåt samt vård i livets slutskede för de brukare som omfattas av palliativ vård.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?
Vi är flera sjuksköterskor som träffas naturligt i arbetsuppgifterna vilket gör att man blir väldigt sammansvetsade. Det är enkelt att lyfta problem och att få del av andras erfarenheter. Det gör att man utvecklas hela tiden och får en bred kompetens i yrket. I min närmsta arbetsgrupp är vi cirka 10 sjuksköterskor. Samtidigt som man har många kollegor så är man ibland själv och gör sin egen planering, gör egna bedömningar och fattar egna beslut. Jag jobbar dagtid och var 6:e helg.

Vilka utmaningar innebär yrket?
Vi kan möta både brukare och anhöriga i sorg och kris, det innebär mycket stöttning, samtal och möten. För de som jag möter i palliativ vård vill jag att den sista tiden blir så som brukaren själv önskar. Det kan till exempel handla om smärtlindring och att dämpa ångest. Vid svårare fall tar vi hjälp av specialister som kan komma till boendet.

Sophia Hedgren

Vi är flera sjuksköterskor som träffas naturligt i arbetsuppgifterna vilket gör att man blir väldigt sammansvetsade. Det är enkelt att lyfta problem och att få del av andras erfarenheter. Det gör att man utvecklas hela tiden och får en bred kompetens i yrket.

%%#6a762a%%accent-1%%