Ja

Martina Hanell - trafikhandläggare

Hur länge har du jobbat som trafikhandläggare?

– Jag har jobbat som trafikhandläggare i 6 månader. Mitt område är upplåtelse av offentlig mark.

Varför har du valt att jobba med det du gör?

– Det var ett vidare steg inom trafikhandläggningen, med nya uppgifter och nya saker att lära sig.

Vad har du för utbildning?

– Jag har en socionomutbildning.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?

– Det vanligaste är någon form av ingenjörsutbildning.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?

– Det är varierande och utmanande.

Vad har du för utmaningar?

– Att sätta mig in i alla lagar och ordningsföreskrifter som gäller för att kunna ge medborgaren ett snabbt och korrekt svar och att balansera de sökandes önskemål mot de regler som finns.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– En typisk arbetsdag spenderar jag till stor del framför datorn med handläggning, .

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?

– Det finns många möjligheter! Utbildningar (både externa och interna), lära av kollegor, böcker och skrifter. Inom kommunen tycker jag det alltid finns möjlighet att utvecklas. Man kan utbilda sig, testa nya arbetsuppgifter, söka nya tjänster med mera.

Finns det något mer du vill berätta?

– Jag har jobbat inom kommunen i 15 år och oavsett arbetsplats och uppgifter så har Örnsköldsviks kommun varit en fantastisk arbetsgivare. I första hand är det människorna som jobbar där som gör varje dag trevlig. Några andra exempel är att det finns många förmåner, allt från friskvårdsbidrag till motionstimmar, som jag själv värdesätter mycket. Vi har även möjlighet att byta semestertillägget till fler semesterdagar istället.

 

Martina Hanell

Inom kommunen tycker jag det alltid finns möjlighet att utvecklas.

%%#6a762a%%accent-1%%