Ja

Dina förmåner

Här presenteras några av de förmåner och möjligheter du får som anställd vid Örnsköldsviks kommun. Vi vill att du ska trivas, känna dig trygg och få förutsättningar att utvecklas i jobbet med och för människor i Sverige viktigaste jobb.

Vi bryr oss om din hälsa

Vi ger dig som medarbetare förutsättningar för en trivsam arbetsplats och en hälsofrämjande arbetsmiljö, där du kan ta ansvar för din hälsa.

Vi är måna om våra medarbetare och vill att du ska trivas, utvecklas och finna balans i livet.

Några exempel på friskvårdsförmåner:

  • 1 motionstimme/vecka
  • Förmånscykel
  • Friskvårdsförmån 1 500 kr/år via Epassi
  • Sluta-röka-stöd
  • Tillgång till kommunens egen idrottsföreningen IF ÖKA
  • Möjligheter att se MODO Hockeys hemmamatcher
  • Bidrag till ortopediska sulor
  • Hälsoinspiratörer

Klimakteriet är en arbetsmiljöfråga i Örnsköldsviks kommun

Örnsköldsvik kommun strävar efter att vara en attraktiv och modern arbetsgivare. Därför erbjuder och uppmuntrar vi alla medarbetare och chefer att öka sin kunskap om klimakteriet genom utbildning.

Under klimakteriet upplever många kvinnor symtom och besvär och var tredje kvinna upplever så stora besvär att hennes liv påverkas på alla sätt.

– Det är ju självklart att hur vi mår i allmänhet också påverkar oss på jobbet.
Därför är klimakteriet en arbetsmiljöfråga, säger Magnus Haglund, kommundirektör

Med ökad kunskap kan vi som arbetsgivare skapa bättre förutsättningar att möta våra medarbetares behov, bidra till att kvinnor kan söka rätt hjälp och skapa en mer hälsosam, inkluderande och produktiv arbetsmiljö.

Din personliga utveckling är viktig för oss

Kommunens verksamhet är stor och bred. Här finns många ansvarsfulla uppdrag på olika nivåer i organisationen.

Som medarbetare ser vi dig som samskapare och medledare i verksamheten och vill att du genom din kompetens och ditt omdöme ska ta ansvar för både din egen och verksamhetens utveckling.

Vår utgångspunkt är att utveckla dig som medarbetare vilket kan innebära att bredda din kompetens eller att få möjlighet att testa olika befattningar inom de olika förvaltningarna. Planering sker utifrån verksamhetens behov och ditt intresse till exempel genom kurser, konferenser, mentorstöd, arbetsbyte, uppdrag på annan förvaltning, att delta i nätverk med mera. För dig som vill studera på din fritid finns möjlighet till förmån för fritidsstudier.

Vi tror att ett fungerande chefs- och ledarskap är en förutsättning för en framgångsrik organisation. Vi utgår ifrån ett tillitsbaserat synsätt vilket innebär att vi väljer att lita på att människor i kärnverksamheten har både kunskap, omdöme och vilja att genomföra sitta arbete på ett bra sätt.

Till dig som är intresserade av att utveckla ditt ledarskap finns möjlighet att söka till vårt traineeprogram för blivande chefer där du får en inblick i chefsuppdraget och förståelse för vilka förväntningar vi har på våra chefer.

Vi ger dig balans mellan arbete och fritid

Vi tycker att det är viktigt att ge förutsättningar för ett flexibelt arbetsliv där det finns balans mellan arbete och fritid.

Inom de yrkesgrupper där det är möjligt utifrån arbetets karaktär kan du själv påverka om arbetet sker på kontoret eller på en distans. Väljer du att arbeta del av din arbetstid på distans finns möjlighet att låna stol, skärm och tangentbord.

Heltidsanställda som jobbar 40 timmar per vecka kan om det är möjligt i verksamheten omfattas av flextid. Det innebär att du arbetar in en kvart om dagen under del av året, som sedan ger 45 minuter kortare arbetsdagar sommartid samt arbetsbefrielse vissa halv- och klämdagar under året.

Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal. En del av din lön avsätts till tjänstepension och du får också en kollektivavtalsförsäkring hos AFA/KPA.

Om du är ledig med föräldrapenning från Försäkringskassan har du hos oss ofta rätt till föräldrapenningtillägg.

Hos oss får du alltid minst 25 dagars semester! När du fyllt 40 får du hela 31 dagar och när du fyllt 50 du ytterligare en dag. Det innebär drygt sex veckors semester. Du kan ansöka om att byta semesterersättning mot upp till fem lediga dagar med bibehållen lön. När du fyllt 40 kan du byta till dig ytterligare en dag.