Ja

Cecilia Brandehav - lärare

Hur länge har du jobbat som lärare?

I snart ett år.

Varför har du valt att jobba med det du gör?

– De första tankarna om att bli lärare väcktes till liv redan under mellan- och högstadiet. En viktig komponent har varit de inspirerande och engagerade lärare som har funnits där under hela min skolgång. Jag har alltid haft en positiv bild av skolan. Sedan har jag en strävan och vilja att få vara med och påverka. Att vara lärare är att jobba med och för framtiden och att förändra världen, enligt mig.

Vad har du för utbildning?

– Jag är utbildad gymnasielärare med behörighet att undervisa i svenska och svenska som andraspråk.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?

– Lärarutbildning.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?

– Jag uppskattar att ingen arbetsdag är den andra lik men framför allt att få möta alla ungdomar och interagera med dem. Känna att jag faktiskt kan göra skillnad och att vi kan göra skillnad tillsammans. Det är en otrolig känsla när eleverna får en ”aha-upplevelse” under lektionerna.

Vad har du för utmaningar?

– Det handlar främst och tid och resurser. Ibland önskar jag att en skulle kunna duplicera sig själv för att hinna stämma av med alla elever, ge alla den hjälp som de behöver och har rätt till och bara kunna sätta sig ner en stund med varje elev. Sedan gäller det att hitta en god balans i att disponera sin tid mellan för-, under- och efterarbete.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– Ingen arbetsdag är den andra lik! Även om jag vet att på måndag har jag ”den där och den där lektionen” så vet jag aldrig till 100 procent vad jag har att vänta mig när jag sätter fötterna i klassrummet.

Rent praktiskt startar arbetsdagen med en kopp kaffe, gå igenom dagens agenda, svara på eventuella meddelanden och mejl, kolla av närvarolistan för att se om jag behöver göra några ändringar inför någon lektion. Sedan fortsätter dagen att varva mellan förarbete, lektion och efterarbete. Såklart finns det tid för trevliga och givande meningsutbyten med kollegorna över en kopp kaffe.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?

– Bara av att befinna mig i klassrummet med unga, kloka och medvetna ungdomar utvecklas jag! Jag lär mig något nytt varje dag, både om mig själv, om dem och vår omvärld.

Det finns såklart möjlighet till kompetensutveckling, fortbildningsdagar och liknande. Men man ska inte glömma bort all personal och alla kollegor som omger en. Det kollegiala arbetet, samtalen och erfarenhetsutbyten av och med varandra värderas högt. Jag har lärt mig enormt mycket av mina kollegor. Desto fler perspektiv, desto mer kunskap och erfarenheter. Det finns alltid någon att vända sig till och vi hjälper och stöttar varandra på min arbetsplats.

Finns det något mer du vill berätta?

– Att arbeta om lärare är otroligt inspirerande! Jag ångrar inte mitt yrkesval för en sekund. En fantastisk känsla är den efter en riktigt lyckad lektion – den känslan kan en leva på resten av dagen. Jag har vid ett flertal tillfällen fått frågan av eleverna: ”Hur kan du vara så glad och pigg? Det är ju den sista lektionen för dagen.” Ja, vad ska man svara? Jag blir energi- och lustfylld av att få vara i klassrummet. Jag värderar mitt jobb väldigt högt.

 

Cecilia Brandehav

Jag lär mig något nytt varje dag, både om mig själv, om dem och vår omvärld.

%%#6a762a%%accent-1%%