Ja

Madeleine Nordlund - enhetschef

Vad har du för utbildning?

– Jag har en socionomexamen.

Vilken utbildning krävs för ditt yrke?

– Högskoleutbildning. De flesta av mina kollegor är sjuksköterskor eller socionomer.

Vad tycker du är bra med ditt jobb?

– Det finns väldigt många bra saker med mitt jobb. Det är varierande och alla möten med människor ger mycket. Våra äldre, anhöriga, medarbetare och kollegor.

Vad har du för utmaningar?

– En utmaning är att räcka till för alla medarbetare då jag jobbar på ett stort vård- och omsorgsboende. En annan utmaning är att rekrytera personal.

Hur ser en typisk arbetsdag ut?

– En typisk arbetsdag innehåller många telefonsamtal, mail och dokumentation. Men även många fina stunder med våra äldre och mina fantastiska medarbetare. Ingen dag är den andra lik, det dyker alltid upp nya saker.

Vad finns det för möjligheter att utvecklas?

– Jag tycker att det finns stora möjligheter till utveckling. Mitt arbete gör att jag ofta måste vara lösningsorienterad när saker händer, vilket gör att man ständigt lär sig nya saker och utvecklas.

Madeleine Nordlund

Mitt arbete gör att jag ofta måste vara lösningsorienterad när saker händer, vilket gör att man ständigt lär sig nya saker och utvecklas.

%%#6a762a%%accent-1%%