Ja

Det första spadtaget till FlagshipONE. Anna-Britta Åkerlind (C), kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik, Claes Fredriksson, grundare och vd för Liquid Wind, Anders Nordstrøm, COO på Ørsted P2X, Kristina Säfsten, vd Övik Energi och Anna Dahlberg (M), statssekreterare hos Sveriges statsminister.

Stor uppmärksamhet för Örnsköldsvik efter Bill Gates jätteinvestering

FlagshipONE blir Sveriges första produktionsanläggning för tillverkning av elektrobränsle i form av e-metanol för sjöfarten. Anläggningen är under uppförande i Örnsköldsvik när världsnyheten slog ner att Bill Gates genom initiativet Breakthrough Energy Catalyst förvärvar 15 procent av anläggningen.

– Strålkastarna sattes verkligen på Örnsköldsvik som en intressant plats för gröna framtidsinvesteringar, kommenterar Anna-Britta Åkerlind, kommunstyrelsens ordförande.

%%#6a762a%%accent-1%%

E-metanol tillverkas av vätgas och koldioxid. Med hjälp av fossilfri el från exempelvis vindkraft spjälkas först vatten till syrgas och vätgas och därefter blandas vätgas och koldioxid till metanol i en reaktor. Produkten kallas e-metanol, eller elektrobränsle, eftersom vätgasen framställs genom elektrolys av vatten. Slutprodukten ska säljas på fartygsbränslemarknaden som en möjlighet att påskynda omställningen till fossilfria drivmedel.

– Det var 20 år sedan Processum bildades, som handlar om att ta hand om restströmmar från industrin, vilket har varit ett målmedvetet arbete över lång tid. Vi har etableringar här och nu som exempelvis Cinis Fertilizer och FlagshipONE tack vare den långsiktiga strategin, vilket är till stor fördel för oss när det kommer till eventuella framtida satsningar, konstaterar näringslivschef Fredrik Holmgren.

Anläggningen FlagshipONE är under uppförande bredvid Övik Energis fjärrvärmeverk när det nyligen stod klart med miljardtillskott från EIB, Europeiska investeringsbanken, och EU-kommissionen i samarbete med Bill Gates via Breakthrough Energy Catalyst. Nyheten blev genast uppmärksammad av internationella medier och fick stor spridning.

– Bill Gates som investerare visar att han, tillsammans med andra, tror på satsningen och nyheten gav givetvis positiv uppmärksamhet. Vi vill gärna vara ett bioekonominav och inte bara i Sverige utan även i hela Europa, där vi nu är på nivån att fler kan komma att intressera sig för vårt område, säger Anna-Britta Åkerlind, kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik.

Liquid Wind är tillsammans med Ørsted ägare till produktionsanläggningen. De är givetvis glada över investeringar till Örnsköldsvik och FlagshipONE.

– En stor utmaning för oss har varit att folk helt enkelt inte förstår vad elektrobränslen är och varför just vår teknik skulle vara så speciell. Det är stort att en så pass välrenommerad person som Bill Gates visar att han tror på Liquid Winds vision om en värld utan beroende av fossila bränslen, kommenterar Claes Fredriksson, grundare och vd för Liquid Wind.

Sett ur ett lokalt näringslivsperspektiv tror Fredrik Holmgren att pågående etableringar, likt FlagshipONE gör att trovärdigheten ökar för framtida investeringar. Örnsköldsvik har kommit långt och har resurser, kunskap och forskning. Det ger därmed goda förutsättningar för företag i samma bransch att etablera sig i staden.

– Tittar vi på exempelvis RISE pilothall är förhoppningen att mindre företag kan se vilken utveckling som skett för företag som etablerat sig och redan verkar i miljön. Världen är stor och att vi har nått genom bruset tack vare investeringen från Bill Gates gör att vi förhoppningsvis får ökat intresse och kan locka fler företag till oss i framtiden.

Utmaningar för framtida etableringar finns självklart, där frågan om ledig mark är den största tillsammans med eventuella begränsningar på industriföretags storlek beroende på typen av elbehov som kan finnas.

– Många företag vill vara i rätt miljö. High Coast Innovation Park i Domsjö är en efterfrågad sådan. Men vi arbetar även med Grundsunda 2030 där vi vill etablera en grön industripark och under 2024 vill frigöra mark och i framtiden etablera en grön industripark. Det är en liknande resa att ta hand om restströmmar från Metsä-fabriken och hittar vi bara lösningen på markfrågan kan vi verkligen vara trovärdiga när vi är ute och letar företag för etablering, avslutar Fredrik Holmgren.

Text: Frank Eriksson
Foto: Liquid Wind, illustration / Leif Wikberg