Ja

Inom industriområdet i Domsjö, High Coast Innovation Park, sker mycket samverkan, vilket är en starkt faktor till att Örnsköldsvik blivit lite av ett nav för utvecklingen inom bioteknik.

High Coast Innovation Park - ett nav för framtidens gröna omställning

Flera företag som jobbar tillsammans för att ta tillvara råvaran från skogen på bästa sätt – så kan man sammanfatta samarbetet som pågår i High Coast Innovation Park i Domsjö. De är en stor samling av olika företag och innovationsaktörer som samverkar för framtidens hållbara industri inom en radie av fem kilometer från varandra.

%%#6a762a%%accent-1%%

Fabriksområdet i Domsjö har en lång tradition av samverkan.
I takt med att området växte med nya företag och kompetenser började en idé växa fram att ge området en plattform och ett gemensamt namn att samlas kring. Arbetet med att skapa en gemensam plattform för företagen på området startade 2019 som ett utvecklingsarbete av Världsklass Örnsköldsvik och RISE Processum.

När valet av namnet High Coast Innovation Park togs, var syftet att ha ett gemensamt namn för den samlande kraft som finns i området. Men även ett namn som skapar attraktionskraft för att locka ny kompetens och som lyfter fram det know how och den innovativa kraft som finns bland verksamheterna. Att koppla namnet till Höga Kusten som attraktiv plats att bo, leva, verka och besöka gav även namnet en extra kraft.

Det många kanske inte vet är att de fyra stora företagen på området – Sekab, Nouyron, Domsjö Fabriker och Övik Energi – alla ligger inom samma område innanför grindarna till fabriksområdet. Tillsammans delar de där exempelvis på biorening, vattenförsörjning och ångförsörjning, vilket gör produktionen mer effektiv. Inom en radie av fem kilometer finns företag vars restströmmar blir till helt nya produkter hos företagsgrannen och som även tas tillvara av de mindre företagen.

En viktig del av High Coast Innovation Park är den bredd företagen tillsammans står för både innanför och utanför fabriksgrindarna. För att ge ett exempel på samverkan, så tar Liquid Wind vara på biogen CO2 från Övik Energi, som i sin tur använder restprodukter från skogsindustrin i sitt värmeverk och i sin produktion.

– Alla företag och forskningsenheter på området är olika pusselbitar som vi behöver för att lägga hela pusslet. Vi har alla pusselbitar inom High Coast Innovation Parks geografiska område. Här finns möjligheten att gå från en idé, forska i en miljö väldigt nära industrin och komma fram till en färdig produkt på en och samma plats, säger David Blomberg Saitton, Forsknings-och affärsutvecklare på Rise Processum.

I området byggs en ny typ av industri och möjligheterna till utveckling är enorma i och med att forskning kan bedrivas så oerhört nära industriföretagen som är samlade inom en fem kilometers radie.

– Det är viktigt att jobba med de faktisk restströmmarna i forskningen, vilket vi är jätteduktiga på. Det är otroligt svårt att på egen hand framställa de komplexa sammansättningar som restströmmar kan vara. På grund av närheten till varandra så kan vi ha kontakt mellan företagen på daglig basis och det underlättar oerhört. Inte minst för oss på forskning när vi ska kunna sätta oss in i och förstå industrins behov och sedan se vad vi kan hjälpa till med, fortsätter David Blomberg Saitton.

High Coast Innovation Park har en ledande plats globalt inom den skogliga bioekonomin. Råvaran från skogen ska kunna nyttjas i så stor utsträckning som möjligt och därför blir det oerhört viktigt med samarbetet mellan företagen.

– Det är inte meningen att vi ska hugga ner fler träd – vi ska kunna göra mer av varje träd, säger Helena Näsström, projektledare på Rise Processum.


Text: Örnsköldsviks kommun
Foto: Ludwig Grundström