Ja

Satsningar på ett hållbart samhälle

I Örnsköldsvik arbetar vi efter Agenda 2030 och dess övergripande vision för hur världen ska se ut år 2030 och de globala mål som anger vad världens länder måste åstadkomma för att uppnå social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.

Exempel på frågor som berör social effekt och påverkan är tillgång till utbildning och kommunikation samt mångfald och jämställdhet. När det gäller ekonomiska påverkan är det tillgången på arbetskraft och kompetensförsörjning, näringsklimatet och förutsättningarna för entreprenörskap och mindre företag. Den miljömässiga hållbarheten handlar om ekologisk effekt och påverkan gällande naturen avseende kvalitet, kvantitet och biologisk mångfald, nyttjande av mark och nybyggnationer, mark för odling med mera.

Agenda 2030 är vägledande för verksamhet och beslut i Örnsköldsviks kommun och för det aktiva miljö- och klimatarbete som genomsyrar kommunkoncernens verksamheter.