Ja

Mikael Jonsson på Sekab ser stora utvecklingsmöjligheter för företaget inom grön kemi.

Sekab - ett grönt kemibolag i framkant

Skogen är viktig för en hållbar framtid och Sekab har en lång tradition av att använda skogsbaserad råvara, där etanolen är grundstenen i deras tillverkning av fossilfria kemikalier. Sekab siktar på och är på god väg att uppnå sin ambition om att vara världens grönaste kemiföretag.

%%#6a762a%%accent-1%%

Kemikalier omger oss varje dag i vår vardag. 96% av alla produkter behöver kemikalier för att kunna tillverkas.

Om världen ska klara av den klimatomställning som krävs, måste alla länder hjälpas åt och verka för mer miljömässiga och hållbara produkter.

I detta arbete spelar företag som Sekab en viktig roll, eftersom deras största fokus är ta fram just hållbara kemikalier.

– Det vanligaste missförståndet kring Sekab är att man tror att vi tillverkar etanol, och det har vi aldrig gjort. Men etanol är den baskemikalie som vi använder och bland annat köper från Domsjö Fabriker. De kemikalier vi sedan tillverkar är i sin tur byggstenar som behövs för att göra nya kemikalier. Så man kan säga att vi är grunden, starten på hela värdekedjan, säger Mikael Jonsson, Key account Manager på Sekab. 

Företaget består idag av två delar - den första är kemiverksamheten, där kemikalier tillverkas med etanol som råvara, den andra är forskningen för att utveckla teknik för att omvandla cellulosa till kemiprodukter.

– Hela företaget har utvecklats av skogsbaserad råvara och våra kemikalier finns i så otroligt många produkter. Allt från smink och kosmetika, till värktabletter, platser, färger och även i livsmedel. Våra produkter är till och med kosher. Varje år besöker en Rabbi oss för att kontrollera att de kemikalier som vi levererar till livsmedelsindustrin är kosher-godkända, berättar Mikael Jonsson.

Sekab är idag det enda kemiföretag i Europa som kan tillverka helgröna baskemikalier. Det vill säga att de baseras på bioetanol, och produceras i en cirkulär process som drivs av förnybar energi.

Företagets målsättning är ambitiös, att tillverka kemikalier och drivmedel som inte kräver fossila resurser och som lever upp till framtidens krav på hållbarhet. 

Ett rejält avstamp togs 2021 då Sekab bestämde sig för att sluta helt med fossil etanol, för att uteslutande använda sig av biobaserad.

– Vi säger att vi är världens grönaste kemiföretag, det är ganska kaxigt sagt, men det är inte många som slår oss på fingrarna. Vårt hållbarhetsfokus gör oss helt klart unika inom kemibranschen. Våra kunder ser att vi är ett företag i frontlinjen för hållbarhet, säger Mikael Jonsson.

Stora kemikoncerner vänder sig numera till Sekab i Örnsköldsvik för att få hjälp.

– Ett typiskt kemiföretag har tusentals anställda, det är ganska unikt att ett kemiföretag med 70 anställda i norra Sverige kan agera på den globala arenan. Det är faktiskt helt fantastiskt! säger Mikael med stolthet och fortsätter:
– Många blir förvånade över att Sekab kan vara i framkant med hållbarhetsprofilen, trots att det är så litet i jämförelse med de stora bolagen. Ibland glömmer man bort i samtalen med de här stora företagen att vi är lilla Sekab. Men att vara mindre innebär en rad fördelar, som att vi kan göra oss väldigt flexibla och att vi har närmare till beslut. Ett exempel på det var under pandemin, då vi snabbt kunde ställa om och tillverka handsprit när behovet ökade.

Sekab väcker intresse i omvärlden och och uppvaktas nu av andra företag som är väldigt intresserade av att hjälpa till och skynda på omställningen tillsammans med Sekab.

Ett färskt exempel är biltillverkaren Polestar. De ska tillverka en bil som är helt koldioxidneutral – Polestar 0.

– Det kommer att krävas väldigt många kemiprodukter i den tillverkningen och det är jätteinspirerande att få vara med på den resan. Vårt innovationsteam kommer bland annat att undersöka om våra gröna kemikalier kan vara basen i tillverkningen av plast, gummi till däcken, lim, smörjmedel och lacken på bilen, säger Mikael Jonsson.

För att möta en ökad efterfrågan bygger nu Sekab ut i Domsjö för tillverkningen av kemikalierna acetaldehyd och ättiksyra.

– Just nu känns det som om vår utbyggnad inte kommer att räcka till! Vi har en enorm potential framåt, hela kemiindustrin skriker efter hållbara kemikalier. Jag ser en spännande resa för företaget framöver, avslutar Mikael Jonsson.

Text: Örnsköldsviks Kommun
Foto: Sekab/Örnsköldsviks kommun