Ja

Testbäddar - steget mellan en idé och fullskalig produktion

RISE Processum har tagit första spadtaget i en stor satsning på nya testbäddar i Örnsköldsvik. En satsning som kommer att göra Örnsköldsvik till ett av världens tre största forskningscentrum inom bioraffinaderi. Investeringen är viktig del i klimatomställningen och att den görs just i Örnsköldsvik beror på det know how och den långa tradition företagen i High Coast Innovation Park har av att arbeta med biomassa och skogen som råvara. Johanna Källman reder ut vad en testbädd egentligen är och varför det är viktigt att nya idéer ges möjlighet att forskas på i större skala.

%%#6a762a%%accent-1%%