Ja

Restströmmar i Husum kan skapa en cirkulär framtid

Ordet på allas läppar just nu är hållbarhet. För att vi ska klara omställningen till en fossilfri värld krävs det att många delar av samhället blir hållbara. En växande trend är att olika branscher samarbetar med industrin för att ta del av deras restströmmar, som till exempel att dela på värme eller använda restmaterial som sedan i sin tur kan bli foder till djur och gödsel till odlingar. Detta bygger nya ekosystem och bäddar för gränsöverskridande samarbeten - helt enkelt en mer cirkulär framtid.

%%#6a762a%%accent-1%%

I samverkansprojektet North Sweden Cleantech har RISE Processum, Metsä Board och Örnsköldsviks kommun genomfört en förstudie som har fokuserat på vad som krävs för att realisera ett framtidsscenario med etablering av innovativa bolag som tillvaratar restströmmar och biprodukter från fabriken.

Helén Sundvall, chef för Miljö, Energi och Ledningssystem på Metsä Board i Husum, välkomnar denna utveckling.
– Vi vill försöka jobba mer med biprodukter och restströmmar från fabriken. Det finns stora möjligheter för andra företag att etablera sig i Husum och dra nytta av våra restströmmar. I den aktuella förstudien har biprodukter och restströmmar som elfilterstoft, råmetanol, bark, bioslam, biogen koldioxid, spillvärme aska visat sig vara intressanta för potentiella partners.

Om de stora industrierna, till exempel Metsä Board, är öppna för samarbeten har de en stor del i att skapa möjligheter för nya etableringar.

– Samverkan med Örnsköldsviks kommun och Husums samhälle är avgörande, med fokus på infrastruktur och nya etableringsytor utanför fabriksområdet. Vi söker rätt partnerskap som ska präglas av långsiktighet, samarbete och innovation, säger Olov Winblad von Walter, Platschef Metsä Board Husum.

Per är VD på ett företag inom foodtech som visat intresse för att etablera sig i Husum. Just för att kunna ta del av Metsä Boards restströmmar, som till exempel deras spillvärme.
– En stor fördel med att använda restströmmar från industrier som Metsä är att fabriken aldrig står still. Det är en väldigt stabil tillförsel av värme, säger han och fortsätter:

– Foodtech, nya sätt att tillverka mat, kommer att bli otroligt viktigt i framtiden. Mat är en bristvara i hela världen och det är idiotiskt att skicka mat runt hela världen, till exempel frukt och grönt från Afrika eller kött från Argentina. Produktion av mat lokalt kommer att bli allt viktigare för ett nollavtryck på miljön och för att det ska finnas mat med bra kvalitet för alla.

Det cirkulära samarbetet är en nyckel för fortsatt utveckling. Inkubatorn Bizmaker har varit drivande i att initiera samtal med Metsä Board, när företag kontaktat dem och visat intresse för att använda restströmmar.
– Vi får förfrågningar om etableringar varje vecka, och det är verkligen bra att stora etablerade företag är öppna för samarbeten, det finns hur mycket som helst att göra, säger Johan Vestberg på Bizmaker.

En stor fördel är att den här typen av samarbeten även skapar social hållbarhet när det skapas jobb för olika kompetenser. Det finns många intressanta jobb för till exempel ingenjörer i Örnsköldsvik inom industrin, men en flytt påverkar ofta en hel familj. Därför blir det oerhört viktigt att det finns jobb för medflyttande som har kompetens inom andra områden än inom industrin.

Per som satsar inom foodtech uppskattar att deras etableringen skulle kunna skapa 50 till 60 nya jobb i Husum. Han bor inte i Örnsköldsvik, men har sina rötter här och kan inte nog lovorda allt arbete som gjorts för att hjälpa dem att etablera.
– Vilken otrolig service jag har fått i min hemkommun! Vi har en helt annan erfarenhet än den bild som visas utåt till exempel i företagsrankingen. Vi är supernöjda med samarbetet med kommunen och Bizmaker. Vår framtida etablering kommer inte att bli möjlig utan all hjälp och support vi har fått från kunniga människor i Örnsköldsvik.


Text: Örnsköldsviks kommun

Bild: Metsä Board