Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Yrkesutbildningar

Här kan du ta del av alla yrkesutbildningar som är tillgänliga via Vuxenutbildningen i Örnsköldsvik. Yrkesutbildningarna nedan är framtagna utifrån ett regionalt behov på arbetsmarknaden. De flesta av kurserna ges på distans genom utbildningsföretaget Arena Utbildning. I en del kurser samarbetar vi med Teknikutbildarna med vissa träffar i Sundsvall. Undersköterska dagtid samt Restaurang och storkök är två utbildningar som läses på plats i Örnsköldsvik. Det finns även möjlighet att studera i en annan kommun.

Möjligheter till jobb

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du söka yrken och se information om bland annat löneläge samt möjlighet till arbete. länk till annan webbplats

Förkunskaper

Till samtliga kurser krävs godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk från grundskolan eller från grundläggande vuxenutbildning (godkänt i delkurs 4).

Att läsa på distans kräver datorvana och att du kan jobba självständigt.

Betyg

Du får betyg i varje kurs. Dessutom får du en "Bilaga till utdrag ur betygskatalog". Det är ett dokument som visar att du läst samtliga kurser inom yrkesutbildningen. Om du vill ha dem på ett dokument måste du själv beställa. Det gör du här på webbplatsen se Beställ betyg.

Du kan läsa till kurser och göra ett gymnasiearbete för att få en examen. Ta kontakt med studie- och yrkesvägledare för mer information.

Sök kurserna via e-tjänst

Vill du läsa en yrkesutbildning söker du via e-tjänst här på webbplatsen, se Ansök om kurser eller yrkesutbildningar. Du söker varje kurs för sig senast söndag klockan 24:00 fyra veckor före kursstart. Till vissa kursstarter är det längre ansökningstid. I e-tjänsten presenteras kurserna i bokstavsordning under rubriken Arena Utbildning - gymnasial vuxenutbildning. Där finns också uppgifter om sista ansökningsdag.

Undantag gäller för yrkesutbildningarna: Restaurang och storkök samt Undersköterska dagtid, de utbildningarna söker du till i sin helhet. För ansökan till Elektriker, automationstekniker, larm- och säkerhetstekniker, se ansökningsinformation för utbildningen nedan.

Distans 20 veckor heltid eller 40 veckor halvtid (APL 3 veckor ingår).

Administratören assisterar och ger service till en eller flera personer, exempelvis en chef eller en enhet på arbetsplatsen. Anställningen kan vara hos både privata företag och offentlig verksamhet. Som administratör har man ofta många kontakter med såväl allmänheten som företag, kunder, leverantörer och myndigheter. Ordning, struktur och noggrannhet är viktiga egenskaper.

Den som arbetar med administrativa arbetsuppgifter kan ha många olika titlar, exempelvis administratör, assistent eller sekreterare.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. Administratör är ett av dessa yrkespaket. Läs mer på Skolverkets webbplats länk till annan webbplats(rubrik Yrkespaket Handel och administration).

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings info om aktuell kurs (i de fall det finns sådan info). Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen administratör

Yrkespaketet är totalt 400 poäng.

20 veckor heltid, 40 veckor halvtid (APL 3 veckor ingår).

Poäng

Information och kommunikation 1länk till annan webbplats


100

Företagsekonomi 1länk till annan webbplats


100

Administration 1länk till annan webbplats

Förkunskaper: Information och kommunikation 1.

100

Administration 2länk till annan webbplats

Förkunskaper: Administration 1.
APL ingår.

100

Lämpliga kurser att komplettera med

Poäng

Servicekunskaplänk till annan webbplats


100

Receptions- och konferensservicelänk till annan webbplats

APL kan komma att ingå

100


Om du vill ha en examen från Handels- och administrationsprogrammet behöver du läsa fler kurser och även göra ett gymnasiearbete, men inte annars.


Poäng

Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammetlänk till annan webbplats

100

Förslag på ordning du kan läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 • Information och kommunikation 1 och Företagsekonomi 1 samtidigt under 10 veckor,
 • Administration 1 under 5 veckor,
 • Administration 2 under 5 veckor, i kursen ingår 3 veckors APL,
 • Eventuella kompletterande kurserna Servicekunskap respektive Receptions- och konferensservice.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • I kursen Administration 2 ingår 3 veckors APL.

Förslag på vidare studier

På yrkeshögskolan finns 2-åriga utbildningar inom administration.

På universitet och högskolor finns både enstaka kurser och längre program, men då siktar man på andra administrativa arbetsuppgifter.

Distans 70 veckor heltid eller 140 veckor halvtid (APL 9 veckor ingår)

Yrkespaket är utformat för arbete med småföretagande inom besöksnäringen, till exempel med olika typer av aktiviteter och upplevelser.

Du kan arbeta med att planera, organisera och informera om möten och evenemang, leda aktiviteter, upplevelser och resor. Att bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer är grunden. Yrkespaketet ger dig som vill bli egen företagare en bra grund inom entreprenörskap, ekonomi och marknadsföring. Andra tänkbara jobb är resesäljare, reseledare, turistinformatör, tågvärd eller guide.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. Aktiviteter och upplevelser är ett av dessa yrkespaket. Läs mer på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats (se Yrkespaket hotell och turism).

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings info om aktuell kurs (i de fall det finns sådan info). Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen aktiviteter och upplevelser

Yrkespaketet är totalt 1400 poäng.
70 veckor heltid, 140 veckor halvtid, APL 9 veckor ingår.

Poäng

Service och bemötande 1länk till annan webbplats


100

Företagsekonomi 1länk till annan webbplats


100

Besöksnäringenlänk till annan webbplats


100

Entreprenörskaplänk till annan webbplats


100

Konferens och evenemang

APL ingår.

100

Logi


100

Resmål och resvägar


100

Aktiviteter och upplevelser


100

Hållbar turism


100

Entreprenörskap och företagandelänk till annan webbplats

Förkunskaper: Företagsekonomi 1 eller Entreprenörskap

100

Marknadsföring och försäljninglänk till annan webbplats

Förkunskaper: Besöksnäringen

100

Reseproduktion och försäljning

APL ingår.

100

Drycker och ansvarsfull alkoholhantering


100

Engelska 6länk till annan webbplats


100

Övriga språkkunskaper är en fördel.

Om du vill ha en examen från Hotell- och turismprogrammet behöver du läsa fler kurser och även göra ett gymnasiearbete, men inte annars.


Poäng

Gymnasiearbete Hotell- och turismprogrammet

100

Förslag på ordning du kan läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 • Service och bemötande 1 och Företagsekonomi 1 samtidigt under 10 veckor
 • Besöksnäringen under 5 veckor
 • Entreprenörskap och Konferens och evenemang samtidigt under 10 veckor (APL ingår).
 • Logi under 5 veckor
 • Resmål och resvägar samt Aktiviteter och upplevelser samtidigt under 10 veckor.
 • Hållbar turism samt Entreprenörskap och företagande samtidigt under 10 veckor.
 • Marknadsföring och försäljning plus Reseproduktion och försäljning samtidigt under 10 veckor (APL ingår).
 • Drycker och ansvarsfull alkoholservering under 5 veckor.
 • Engelska 6: Om du inte redan har läst kursen lägger du själv in den under lämplig tid, helst inte komprimerad till 5 veckor. Engelska kan vara lämpligt att läsa tillsammans med exempelvis Besöksnäringen, Logi eller Drycker och ansvarsfull alkoholservering, så att kurstiden blir 10 veckor. Om du inte har läst Engelska 5 så lägger du även in den kursen på lämpligt ställe.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Konferens och evenemang har 4 veckors APL som du gör någon gång under de 10 kursveckorna.
 • Reseproduktion och försäljning har 5 veckors APL som du gör någon gång under de 10 kursveckorna.

Förslag på vidare studier

På universitet finns 3-åriga utbildningar inom Turism och Hospitality Management.

På yrkeshögskolan finns 2-åriga utbildningar till Hotel Supervisor, Management inom hotell respektive Affärsutvecklare besöksnäringen, för att nämna några.

På folkhögskolor finns utbildning till exempelvis fritidsledare, hälsocoach och naturguide.

Distans 65 veckor heltid eller 130 veckor halvtid (APL 10 veckor ingår).
7 eller 15 veckor extra om du behöver läsa svenska och samhällskunskap.

Vad krävs för att jobba som barnskötare på en förskola? Svaret är inte glasklart, eftersom barnskötare inte är ett legitimationsyrke, till skillnad mot exempelvis förskollärare.

På ungdomsgymnasiet finns Barn- och fritidsprogrammet med en fördjupning mot barnskötare, men för vuxna finns ingen lika självklar väg. Därför har Skolverket tillsammans med branschkunniga tagit fram ett nationellt yrkespaket för barnskötare. Örnsköldsviks kommun, som är Örnsköldsviks största arbetsgivaren för barnskötare, har utttalat sig positivt till denna mix av kurser.

Läs mer om det nationella yrkespaketet på Skolverkets webbplats länk till annan webbplats(se rubrik Barn och fritid).

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings info om aktuell kurs (i de fall det finns sådan info). Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen barnskötare

Yrkespaketet är totalt 1300 poäng.
65 veckor heltid, 130 veckor halvtid, APL 10 veckor ingår.

Poäng

Bas för barnskötare 900 poäng

Kommunikationlänk till annan webbplats


100

Lärande och utvecklinglänk till annan webbplats


100

Hälsopedagogiklänk till annan webbplats


100

Människors miljöer


100

Grundläggande vård och omsorg *


100

Specialpedagogik 1länk till annan webbplats


100

Pedagogiska teorier och praktiker

APL ingår.

100

Pedagogiskt ledarskap

APL ingår.

100

Etnicitet och kulturmöten


100

Påbyggnad för barnskötare 400 poäng

Barns lärande och växandelänk till annan webbplats

Förkunskaper: Lärande och utveckling + Människors miljöer

100

Skapande verksamhetlänk till annan webbplats


100

Pedagogiskt arbetelänk till annan webbplats

APL ingår.
Förkunskaper: Lärande och utveckling +
Människors miljöer

200

* Om du redan har godkända betyg i kurserna Vård och omsorgsarbete 1 och 2 samt Medicin 1 behöver du inte läsa Grundläggande vård och omsorg, utan du anses då ha motsvarande kunskaper.

Förutom kurserna i tabellen betonar kommunen vikten av svenska språket och att förstå samhället. Därför vill kommunen att du också ska läsa dessa kurser:

Kurs

Poäng

Svenska 1länk till annan webbplats eller Svenska som andraspråk 1länk till annan webbplats

100

Samhällskunskap 1a1länk till annan webbplats

50


Om du vill ha en examen från Barn- och fritidsprogrammet behöver du läsa fler kurser och även göra ett gymnasiearbete, men inte annars.


Poäng

Gymnasiearbete Barn och fritidsprogrammet

100

Förslag på ordning du kan läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du har påbörjat i annan ordning är det också okej. Huvudsaken är att du läser baskurserna innan fördjupningskurserna.

Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 • Kommunikation plus Lärande och utveckling samtidigt under 10 veckor.
 • Hälsopedagogik plus Människors miljöer samtidigt under 10 veckor.
 • Grundläggande vård och omsorg plus Specialpedagogik 1 samtidigt under 10 veckor
 • Pedagogiska teorier och praktiker plus Pedagogiskt ledarskap samtidigt under 10 veckor (APL ingår)
 • Etnicitet och kulturmöten under 5 veckor
 • Barns lärande och växande plus Skapande verksamhet samtidigt under 10 veckor.
 • Pedagogiskt arbete under 10 veckor (APL ingår).
 • Om du inte tidigare läst Svenska och samhällskunskap lägger du in dessa kurser under lämplig tid, exempelsvis tillsammans med Skapande verksamhet.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Pedagogiska teorier och praktiker har 2 veckors APL och Pedagogiskt ledarskap har 3 veckors APL. Om du läser kurserna samtidigt (10 veckor) kan du göra 5 veckors APL på samma arbetsplats.
 • I sista kursen Pedagogiskt arbete görs en separat APL-period om 5 veckor.

Förslag på vidare studier

På universitet och högskolor finns utbildning till förskollärare.

Distans 60 veckor heltid eller 120 veckor halvtid (APL 9 veckor ingår)

Yrkespaket är utformat för arbete med bokning och försäljning inom besöksnäringen både via telefon, internet och i direktkontakt. Arbetet innefattar också att ta emot gäster och kunder vid incheckning och utcheckning, kassahantering och rumsbokning samt bemötande av gäster i olika situationer.

Du lär dig att planera, organisera och genomföra möten och evenemang, att arbeta med hotellens olika avdelningar samt konferensverksamhet. I utbildningen ingår också marknadsföring och försäljning, telefonbemötande
och försäljning av tjänster kopplat till hotell och turism, kundrelaterat och målinriktat säljarbete samt kommunikationsteknik. Du får branschkunskap, både nationellt och internationellt.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. Bokning och försäljning är ett av dessa yrkespaket. Läs mer på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats (Yrkespaket hotell och turism).

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings info om aktuell kurs (i de fall det finns sådan info). Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen bokning och försäljning

Yrkespaketet är totalt 1200 poäng.
60 veckor heltid, 120 veckor halvtid, APL 9 veckor ingår.

Poäng

Service och bemötande 1länk till annan webbplats


100

Företagsekonomi 1länk till annan webbplats


100

Besöksnäringenlänk till annan webbplats


100

Marknadsföring och försäljninglänk till annan webbplats

Förkunskaper: Besöksnäringen

100

Personlig försäljning 1länk till annan webbplats

APL ingår

100

Aktiviteter och upplevelser


100

Konferens och evenemang

APL ingår

100

Resmål och resvägar


100

Telefon- och internetservice


100

Konferens 1


100

Hållbar turism


100

Engelska 6länk till annan webbplats


100

Övriga språkkunskaper är en fördel.


Om du vill ha en examen från Hotell- och turismprogrammet behöver du läsa fler kurser och även göra ett gymnasiearbete, men inte annars.


Poäng

Gymnasiearbete Hotell- och turismprogrammet

100

Förslag på ordning du kan läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 • Service och bemötande 1 plus Företagsekonomi 1 samtidigt under 10 veckor.
 • Besöksnäringen under 5 veckor
 • Marknadsföring och försäljning plus Personlig försäljning 1 samtidigt under 10 veckor (APL ingår).
 • Aktiviteter och upplevelser plus Konferens och evenemang samtidigt under 10 veckor (APL ingår).
 • Resmål och resvägar plus Telefon- och internetservice samtidigt under 10 veckor
 • Konferens 1 plus Hållbar turism samtidigt under 10 veckor.
 • Engelska 6: Om du inte redan har läst kursen lägger du själv in den under lämplig tid, helst inte komprimerad till 5 veckor. Engelska kan vara lämpligt att läsa tillsammans med exempelvis Besöksnäringen så att kurstiden blir 10 veckor. Om du inte har läst Engelska 5 så lägger du även in den kursen på lämpligt ställe.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Personlig försäljning 1 har 5 veckors APL som du gör någon gång under de 10 kursveckorna.
 • Konferens och evenemang har 4 veckors APL som du gör någon gång under de 10 kursveckorna.

Förslag på vidare studier

På universitet finns 3-åriga utbildningar inom Turism och Hospitality Management.

Distans 25 veckor heltid eller 50 veckor halvtid (APL 5 veckor ingår)

Som butikssäljare arbetar du med fokus på kunden. Din service skapar grunden för butikens varumärke, och att ha kunskap om butikens varor är en viktig del i ditt arbete. Butikssäljare har väldigt skiftande arbetsuppgifter, allt från kassajobb, uppackning, sortering och prismärkning till exponering och påfyllning av varor. Du lär dig också marknadsföring, branschkunskap, försäljning och affärsutveckling.

I vissa butiker sköter butikssäljaren enklare expediering men i andra butiker krävs omfattande specialkunskaper.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden, dock inte för butikssäljare. Arena Utbildning har därför satt ihop den här mixen av kurser.

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings info om aktuell kurs (i de fall det finns sådan info). Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen butikssäljare

Yrkespaketet är totalt 500 poäng.
25 veckor heltid, 50 veckor halvtid, APL 5 veckor ingår.

Poäng

Branschkunskap inom handel och administrationlänk till annan webbplats


100

Information och kommunikation 1länk till annan webbplats


100

Servicekunskaplänk till annan webbplats


100

Praktisk marknadsföring 1länk till annan webbplats


100

Personlig försäljning 1länk till annan webbplats

APL ingår

100

Om du vill ha en examen från Handels- och administrationsprogrammet behöver du läsa fler kurser och även göra ett gymnasiearbete, men inte annars.


Poäng

Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammetlänk till annan webbplats

100

Förslag på ordning att läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 • Branschkunskap inom handel och administration plus Information och kommunikation 1 samtidigt under 10 veckor.
 • Servicekunskap under 5 veckor
 • Praktisk marknadsföring 1 plus Personlig försäljning 1 samtidigt under 10 veckor (APL ingår).

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Personlig försäljning 1 har 5 veckors APL som du gör någon gång under de 10 kursveckorna.

Förslag på vidare studier

På universitet finns både kortare och längre utbildningar inom handel, logistik och handelsekonomi.

På yrkeshögskolan finns utbildning till bland annat affärsutvecklare, säljare, e-handelsutvecklare och butiksledare.

Distans 30 veckor heltid eller 70 veckor halvtid (APL 5 veckor ingår)

Under utbildningen får du lära dig om företagsekonomiska grunder, bokslut, revision, internredovisning, löneutbetalningar, finansiering och beskattning. I jobbet brukar huvuduppgiften vara att ta hand om ett företags bokföring. Du använder dig av datorbaserade bokförings- och faktureringsprogram. Arbetsuppgifterna kan dock variera beroende på arbetsgivare samt företagets storlek. I mindre företag spänner ofta arbetsuppgifterna över flera områden, medan det i större företag är vanligt att specialisera sig.

Du bör vara noggrann, serviceinriktad och gilla att arbeta med siffror.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. Ekonomi- och redovisningsassistent är ett av dessa yrkespaket. Läs mer på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats (Yrkespaket Handel och administration).

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings info om aktuell kurs. Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen ekonomi- och redovisningsassistent

Yrkespaketet är totalt 700 poäng.

35 veckor heltid, 70 veckor halvtid (APL 5 veckor ingår).

Poäng

Information och
kommunikation 1länk till annan webbplats


100

Företagsekonomi 1länk till annan webbplats


100

Affärsjuridiklänk till annan webbplats


100

Företagsekonomi 2länk till annan webbplats


100

Redovisning 2länk till annan webbplats


100

Personaladministrationlänk till annan webbplats

APL ingår.

100

Affärskommunikation

Förkunskaper: Företagsekonomi 2.
APL ingår.

100

Lämplig kurs att komplettera med


Poäng

Programhanteringlänk till annan webbplats

Förkunskaper: Information och kommunikation 1

100


Om du vill ha en examen från Handels- och administrationsprogrammet behöver du läsa fler kurser och även göra ett gymnasiearbete, men inte annars.


Poäng

Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammetlänk till annan webbplats

100

Förslag på ordning att läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 • Information och kommunikation 1 plus Företagsekonomi 1 samtidigt under 10 veckor,
 • Affärsjuridik plus Företagsekonomi 2 samtidigt under 10 veckor.
 • Redovisning 2 under 5 veckor
 • Personaladministration och Affärskommunikation samtidigt under 10 veckor (APL ingår).
 • Eventuellt den kompletterande kursen Programhantering under 5 veckor.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Personaladministration har 4 veckors APL, och Affärskommunikation har 2 veckors APL. Om du läser kurserna samtidigt (10 veckor) samordnas APL-momenten så att den sammanlagda APL-tiden för båda kurserna blir 5 veckor.

Förslag på vidare studier

På yrkeshögskolan finns 2-åriga utbildningar till ekonomi- och redovisningsekonom.

På universitet och högskolor finns olika ekonomiutbildningar, både enstaka kurser och längre program.

Vi samarbete med Teknikutbildarna i Sundsvall. Du kan söka under hela året.

Du läser på distans, alltså hemifrån. Under laborationstillfällen måste du vara på plats i Sundsvall. Företagsförlagd del ingår. Vi erbjuder fyra olika inriktningar, läs mer om varje inriktining på Teknikutbildarnas i Sundsvalls webbplats, där ser du kurser, förkunskapskrav med mera:

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du söka och se information om löneläge, möjlighet till jobb med mera, för de olika yrkesinriktningarna.länk till annan webbplats

 

Kurstid

Individuell kursstart. Utbildningens längd varierar men räkna med upp till ett år.

Kostnad

Du betalar ingen kursavgift men måste själv bekosta arbetskläder, resor, boende och kurslitteratur (bland annat ett digitalt kurslitteraturpaket på cirka 1700 kronor),

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel, se mer information på CSNs webbplats.länk till annan webbplats

Ansökan

Ansökan kan göras under hela året. Du ansöker genom att fylla i både Teknikutbildarns i Sundsvalls blankett. Samt göra en ansökan här på webbplatsen se Ansök om kurser eller yrkesutbildningar - Ansök om kurser i annan kommun. Där du fyller i dina uppgifter samt laddar upp ifylld blankett som bifogad fil.

Ansökningsblanketter hittar du på Teknikutbildarnas webbplats, välj den blankett för den inriktning du är intresserad av. länk till annan webbplats

Distans 35 veckor heltid eller 70 veckor halvtid (APL 5 veckor ingår)

HR är en förkortning av Human Resources, och HR-assistenter jobbar ofta på ett företags personalavdelning. Du stödjer personalchefen med exempelvis rekryteringsarbete, arbetsmiljöarbete, lönefrågor och frågor om arbetsrätt och anställningsavtal. Du har koll på lagar och regler inom arbetsmarknadsområdet.

HR-assistenter kan ibland kallas för personaladministratörer eller personalkonsulenter.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. HR-assistent är ett av dessa yrkespaket. Läs mer på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats (Yrkespaket Handel och administration).

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings info om aktuell kurs. Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen HR-assistent

Yrkespaketet är totalt 700 poäng.

35 veckor heltid, 70 veckor halvtid (APL 5 veckor ingår).

Poäng

Information och kommunikation 1länk till annan webbplats


100

Företagsekonomi 1länk till annan webbplats


100

Administration 1länk till annan webbplats

Förkunskaper: Information och kommunikation 1.

100

Ledarskap och organisationlänk till annan webbplats


100

Administration 2länk till annan webbplats

APL ingår.

100

Personaladministrationlänk till annan webbplats

Förkunskaper: Administration 1.
APL ingår.

100

Affärskommunikation

APL ingår.

100


Lämplig kurs att komplettera med

Poäng

Information och kommunikation 2länk till annan webbplats

Förkunskaper: Information och kommunikation 1.

100


Om du vill ha en examen från Handels- och administrationsprogrammet behöver du läsa fler kurser och även göra ett gymnasiearbete, men inte annars.


Poäng

Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammetlänk till annan webbplats

100

Förslag på ordning att läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 • Information och kommunikation 1 plus Företagsekonomi 1 samtidigt under 10 veckor.
 • Administration 1 plus Ledarskap och organisation samtidigt under 10 veckor.
 • Administration 2 plus Personaladministration samtidigt under 10 veckor (APL ingår).
 • Affärskommunikation under 5 veckor (APL ingår).
 • Eventuellt kompletterande kurs Information och kommunikation 2 under 5 veckor (eller tillsammans med Affärskommunikation under 10 veckor).

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Administration 2 har 3 veckors APL, och Personaladministration har också 3 veckors APL. Om du läser kurserna samtidigt (10 veckor) samordnas APL-momenten så att den sammanlagda APL-tiden för båda kurserna blir de sista 3 kursveckorna.
 • I Affärskommunikation ingår 2 veckors APL. Om du läser kursen direkt efter de två föregående APL-kurserna kan denna APL-period läggas först i kursen. Den blir då en direkt fortsättning på den första APL-perioden. Den sammanlagda APL-tiden för hela kurspaketet blir alltså 3 + 2 veckor = 5 veckor.

Förslag på vidare studier

På flera universitet finns 3-åriga HR-utbildningar med namn som Personalvetarprogrammet eller Human Resources.

På yrkeshögskolan finns 2-åriga utbildningar till exempelvis löneekonom, lönekonsult och lönespecialist.

Distans 25 veckor heltid eller 50 veckor halvtid (APL 4 veckor ingår)

Inköpsassistenter arbetar tillsammans med inköparen och assisterar i det dagliga arbetet. Exempel på arbetsuppgifter är att kontakta leverantörer och distributörer, skicka förfrågningsunderlag och orderunderlag, analysera offerter samt bevaka och följa upp ordnar och försäljning. Det är viktigt att vara strukturerad, noggrann och serviceinriktad.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. Inkpösassistent är ett av dessa yrkespaket. Läs mer på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats (Yrkespaket Handel och administration).

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings info om aktuell kurs. Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen inköpsassistent

Yrkespaketet är totalt 500 poäng.
25 veckor heltid, 50 veckor halvtid, APL 4 veckor ingår.

Poäng

Information och kommunikation 1länk till annan webbplats


100

Företagsekonomi 1länk till annan webbplats


100

Inköp 1länk till annan webbplats


100

Logistik 1länk till annan webbplats


100

Inköp 2länk till annan webbplats

APL ingår.

100

Lämpliga kurser att komplettera med


Företagsekonomi 2länk till annan webbplats


100

Logistik 2


100


Om du vill ha en examen från Handels- och administrationsprogrammet behöver du läsa fler kurser och även göra ett gymnasiearbete, men inte annars.


Poäng

Gymnasiearbete Handels- och administrationsprogrammetlänk till annan webbplats

100

Förslag på ordning att läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 1. Information och kommunikation 1 plus Företagsekonomi 1 samtidigt under 10 veckor.
 2. Inköp 1 under 5 veckor
 3. Logistik 1 plus Inköp 2 samtidigt under 10 veckor (APL ingår).
 4. Avsluta med de kompletterande kurserna om du har behov av dem.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Inköp 2 har 4 veckors APL som du gör någon gång under de 10 kursveckorna.

Förslag på vidare studier

På yrkeshögskolan finns 2-åriga utbildningar till Inköpare.

Distans 60 veckor heltid eller 120 veckor halvtid (APL 10 veckor ingår)

En konferensvärd arbeta med konferensverksamhet inom besöksnäringen. Arbetsplatsen är ofta hotell eller konferensanläggning.

Arbetet innebär bland annat att förbereda konferenser med möblering, utrustning och planering av måltider. Du välkomna kursledare och deltagare och ser till att det praktiska fungerar under dagen. Du ordnar kopiering och fixar fika och kanske dukar upp bufféer.

Du ska vara serviceinriktad, tålmodig, tillmötesgående och flexibel. Det är en fördel att kunna fler främmande språk än engelska.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. Receptionist är ett av dessa yrkespaket. Läs mer på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats (Yrkespaket hotell och turism).

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings info om aktuell kurs (i de fall det finns sådan info). Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen konferensvärd

Yrkespaketet är totalt 1200 poäng.
60 veckor heltid, 120 veckor halvtid, APL 10 veckor ingår.

Poäng

Service och bemötande 1länk till annan webbplats


100

Besöksnäringenlänk till annan webbplats


100

Logi


100

Reception 1


100

Konferens och evenemang

APL ingår.

100

Konferens 1


100

Aktiviteter och upplevelser


100

Konferens 2


100

Drycker och ansvarsfull alkoholservering


100

Konferens 3

APL ingår.

100

Frukost och bufféservering

APL ingår.

100

Engelska 6länk till annan webbplats100

Lämplig kurs att komplettera med

Poäng

Resmål och resvägar

100

Övriga språkkunskaper är en fördel.


Om du vill ha en examen från Hotell- och turismprogrammet behöver du läsa fler kurser och även göra ett gymnasiearbete, men inte annars.


Poäng

Gymnasiearbete Hotell- och turismprogrammet

100

Förslag på ordning att läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 1. Service och bemötande 1 plus Besöksnäringen samtidigt under 10 veckor.
 2. Logi under 5 veckor
 3. Reception 1 plus Konferens och evenemang samtidigt under 10 veckor (APL ingår).
 4. Konferens 1 plus Aktiviteter och upplevelser samtidigt under 10 veckor.
 5. Konferens 2 plus Drycker och ansvarsfull alkoholservering samtidigt under 10 veckor.
 6. Konferens 3 plus Frukost och bufféservering samtidigt under 10 veckor (APL ingår).
 7. Engelska 6: Om du inte redan har läst kursen lägger du själv in den under lämplig tid, helst inte komprimerad till 5 veckor. Engelska kan vara lämpligt att läsa tillsammans med exempelvis Logi så att kurstiden blir 10 veckor. Om du inte har läst Engelska 5 så lägger du även in den kursen på lämpligt ställe.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Konferens och evenemang har 4 veckors APL som du gör någon gång under de 10 kursveckorna.
 • Konferens 3 har 4 veckors APL, och Frukost och bufféservering har 2 veckors APL. Om du läser kurserna samtidigt (10 veckor) kan du göra APL på samma arbetsplats under 6 veckor.

Förslag på vidare studier

På universitet finns 3-åriga utbildningar inom Turism och Hospitality Management.

På yrkeshögskolan finns 2-åriga utbildningar till exempelvis Hotel Supervisor, Management inom hotell respektive Affärsutvecklare besöksnäringen.

Distans 40 veckor heltid eller 80 veckor halvtid (APL 6 veckor ingår)

Nätverkstekniker arbetar med installation, drift och underhåll av både hård- och mjukvara, exempelvis programuppdateringar, servrar, routrar, switchar, brandväggar, nätverk och applikationer. Att lösa supportärenden är också en vanlig arbetsuppgift.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. Nätverkstekniker är ett av dessa yrkespaket. Läs mer på Skolverkets webbplats länk till annan webbplats(Yrkespaket Nätverkstekniker).

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings info om aktuell kurs. Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen nätverkstekniker

Yrkespaketet är totalt 800 poäng.

40 veckor heltid, 80 veckor halvtid, APL 6 veckor ingår.

Poäng

Datorteknik 1alänk till annan webbplats


100

Digital kommunikationstekniklänk till annan webbplats

Förkunskap: Datorteknik 1a

100

Administration av nätverks- och serverutrustninglänk till annan webbplats

Förkunskap: Datorteknik 1a

100

Nätverkstekniklänk till annan webbplats


100

Nätverksadministrationlänk till annan webbplats

Förkunskap: Nätverksteknik.

APL ingår.

100

Nätverkssäkerhetlänk till annan webbplats

Förkunskap: Nätverksteknik.

APL ingår.

100

Nätverksteknologierlänk till annan webbplats

Förkunskap: Nätverksteknik.

100

Support och hemservice


100

Förslag på ordning att läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 1. Datorteknik 1a under 5 veckor
 2. Digital kommunikationsteknik plus Administration av nätverks- och serverutrustning samtidigt under 10 veckor.
 3. Nätverksteknik under 5 veckor
 4. Nätverksadministration plus Nätverkssäkerhet samtidigt under 10 veckor (APL ingår).
 5. Nätverksteknologier plus Support och hemservice samtidigt under 10 veckor.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Nätverksadministration innehåller 3 veckors APL och Nätverkssäkerhet också 3 veckor. Om du läser kurserna samtidigt (10 veckor) kan du göra APL på samma arbetsplats under 6 veckor.

Förslag på vidare studier

På yrkeshögskolan finns många 2-åriga it- och nätverksutbildningar.

På universitet och högskolor finns både enstaka kurser och längre program inom it- och nätverksområdet.

Distans 60 veckor heltid eller 120 veckor halvtid (APL 9 veckor ingår)

Receptionister kan jobba på hotell, vid myndigheter, i offentlig verksamhet eller på företag

Hotellreceptionister arbetar med att checka in och ut, sköta bokningar, svara på frågor eller på andra sätt ge service till gästerna. Receptionisten bokar biljetter, informerar om sevärdheter, sköter telefonväxeln och tar emot betalning. Ofta får man även utföra andra uppgifter på hotellet, som att ordna frukostbuffé, servera i restaurangen eller sköter städuppgifter.

Receptionister på andra arbetsplatser är också ansiktet utåt. Det är den person som besökaren först möter, både fysiskt och i telefon.

Du ska vara serviceinriktad, tålmodig, tillmötesgående och flexibel. Det är en fördel att kunna fler främmande språk än engelska.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. Receptionist är ett av dessa yrkespaket. Läs mer på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats
(Yrkespaket hotell och turism).

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings info om aktuell kurs (i de fall det finns sådan info). Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen receptionist

Yrkespaketet är totalt 1200 poäng.
60 veckor heltid, 120 veckor halvtid, APL 9 veckor ingår.

Poäng

Service och bemötande 1länk till annan webbplats


100

Besöksnäringenlänk till annan webbplats


100

Logi


100

Reception 1


100

Reception 2

Förkunskapskrav: Reception 1.

100

Drycker och ansvarsfull
alkoholservering


100

Reception 3

Förkunskapskrav: Reception 2.

APL ingår.

100

Frukost och bufféservering

APL ingår.

100

Våningsservice 1


100

Konferens och evenemang

APL ingår

100

Konferens 1


100

Engelska 6länk till annan webbplats


100

Lämplig kurs att komplettera med

Poäng

Resmål och resvägar

100


Övriga språkkunskaper är en fördel.


Om du vill ha en examen från Hotell- och turismprogrammet behöver du läsa fler kurser och även göra ett gymnasiearbete, men inte annars.


Poäng

Gymnasiearbete Hotell- och turismprogrammet

100

Förslag på ordning att läsa kurserna

Läs gärna i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 1. Service och bemötande 1 plus Besöksnäringen samtidigt under 10 veckor.
 2. Logi under 5 veckor
 3. Reception 1 under 5 veckor
 4. Reception 2 plus Drycker och ansvarsfull alkoholservering samtidigt under 10 veckor
 5. Reception 3 plus Frukost och bufféservering samtidigt under 10 veckor (APL ingår).
 6. Våningsservice 1 plus Konferens och evenemang samtidigt under 10 veckor (APL ingår)
 7. Konferens 1 under 5 veckor
 8. Engelska 6: Om du inte redan har läst kursen lägger du själv in den under lämplig tid, helst inte komprimerad till 5 veckor. Engelska kan vara lämpligt att läsa tillsammans med exempelvis Logi eller Reception 1 så att kurstiden blir 10 veckor. Om du inte har läst Engelska 5 så lägger du även in den kursen på lämpligt ställe.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Reception 3 har 3 veckors APL, och Frukost och bufféservering har 2 veckors APL. Om du läser kurserna samtidigt (10 veckor) kan du göra APL på samma arbetsplats under 5 veckor.
 • I Konferens och evenemang gör du en separat APL-period om 4 veckor.

Förslag på vidare studier

På universitet finns 3-åriga utbildningar inom Turism och Hospitality Management.

På yrkeshögskolan finns 2-åriga utbildningar till exempelvis Hotel Supervisor, Management inom hotell respektive Affärsutvecklare besöksnäringen.

Utbildningen startar 30 augusti 2021

Du skaffar dig de grundläggande kunskaperna i matlagning, livsmedels - och näringskunskap, hygien med mera för arbete inom kommunala och privata storkök.

På kommunens gymnasieskola

Du studerar vid Parkskolan i Örnsköldsvik. Utbildningen sker i en grupp från Vuxenutbildningen men vissa moment kan läsas tillsammans med ungdomar på gymnasiet.

Utbildningen är 36 veckor lång varav 10 veckor är arbetsplatsförlagt lärande (APL). Då följs arbetsplatsens tider, vilket kan innebära både kvällar och helger.

Tillsammans med läraren upprättas en individuell studieplan utifrån dina förkunskaper och önskemål. I början av utbildningen får du introduktion till kursen Service och bemötande som ska knyta ihop dina kunskaper och sedan lämnas in i slutet av utbildningen.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen restaurang och storkök

Kurser i utbildningen

Poäng

Hygien

100

Livsmedels - och näringskunskap 1

100

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel

100

Matlagning 1

100

Matlagning 2

200

Specialkoster

100

Service och bemötande

100

Summa

800

På Skolverkets webbplats kan du ta del av kursplaner om du vill ha mer information om varje kurs.länk till annan webbplats

Förkunskapskrav

Godkänt betyg i svenska eller svenska som andraspråk från grundskolan eller från grundläggande vuxenutbildning (delkurs 4). Elev bör ha tillgång till dator.

Kurstid

36 veckor: 21-08-30 -- 22-05-06

Kostnad

Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv litteratur och skyddskläder (mössa, kockrock, byxa och täta skor).

Studiemedel

Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.länk till annan webbplats

Ansökan

Sista ansökningsdag är 21-05-30. Du ansöker här på webbplatsen se Ansökan kurser eller yrkesutbildningar.

Utbildningen är till för dig som vill arbeta inom vård och omsorg. Som undersköterska får du ett brett arbetsfält och kan arbeta inom hemtjänst, äldrevård, med funktionshindrade, inom psykiatri och vårdavdelningar på sjukhus. Det kan även vara en bra grund för dig som vill läsa vidare på högskolan.

Skolverket har tagti fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. Undersköterska är en av dessa yrkespaket. Läs mer på Skolverkets webbplatslänk till annan webbplats (Vård och omsorg).

För att kallas undersköterska måste du ha läst 1500 poäng:

 • Gemensamma grundkurser: 950 poäng
 • Fördjupningskurser: minst 300 poäng
 • Gymnasiearbete eller specialiseringskurs: 100 poäng
 • Svenska och samhällskunskap: 150 poäng

Utbildningen till undersköterska genomgår omfattande förändringar från och med 1 juli 2021.

Fortfarande kommer en fullständig undersköterskeutbildning att omfatta 1500 poäng. Alla kurser i utbildningen blir obligatoriska. Inga valbara kurser kommer att finnas. Uppdaterad kurslista kommer inom kort.

Kurser våren 2021

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings info om aktuell kurs. Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen undersköterska våren 2021

Gemensamma grundkurser

Vård och omsorgsarbete 1länk till annan webbplats (APL ingår)

200

Etik och människans livsvillkorlänk till annan webbplats

100

Hälsopedagogiklänk till annan webbplats

100

Medicin 1länk till annan webbplats

150

Vård och omsorgsarbete 2länk till annan webbplats (APL ingår)

150

Specialpedagogik 1länk till annan webbplats

100

Psykologi 1länk till annan webbplats

50

Psykiatri 1länk till annan webbplats

100


Fördjupningskurser 300 poäng

Äldres hälsa och livskvalitetlänk till annan webbplats (APL ingår)

200

Vård och omsorg vid demenssjukdomlänk till annan webbplats

100

Akutsjukvård länk till annan webbplats (APL ingår). Kursen kan inte läsas under våren och sommaren 2021 på grund av brist på APL-platser.

200

Medicin 2länk till annan webbplats

100

Psykiatri 2länk till annan webbplats (APL ingår)

200

Samhällsbaserad psykiatrilänk till annan webbplats

100

Socialpedagogiklänk till annan webbplats

100

Specialpedagogik 2länk till annan webbplats (APL ingår)

100

Hemsjukvårdlänk till annan webbplats

100

Vårdpedagogik och handledninglänk till annan webbplats

100


Specialiseringskurs alternativt Gymnasiearbete

Vård och omsorg-specialisering eller Gymnasiearbete Vård- o omsorglänk till annan webbplats

100


Svenska och samhällskunskap

Svenska 1länk till annan webbplats eller Svenska som andraspråk 1länk till annan webbplats

100

Samhällskunskap 1a1länk till annan webbplats

50

Läs i grupp på heltid

Utbildningen startar 23 augusti 2021

Utbildningen är till för dig som vill arbeta inom vård och omsorg. Som undersköterska får du ett brett arbetsfält och kan arbeta inom hemtjänst, äldreomsorg, med funktionsvariationer, inom psykiatri och vårdavdelningar på sjukhus. Det kan även vara en bra grund för dig som vill läsa vidare på högskolan. Utbildningen ges även på distans se Undersköterska här på webbplatsen.

Du studerar i grupp med lärarledda genomgångar, diskussioner och metodövningar. Studierna är förlagda till lokaler i Örnsköldsvik. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår. Om du behöver extra stöd har du tillgång till vår specialpedagog.

Utbildningen är certifierad som Vård- och omsorgscollege. Det betyder att vårdbranschen och skolan tillsammans skapar en kvalitetssäkrad utbildning. Du får därmed den kompetens till undersköterska som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Läs mer på webbplatsen för Vård- och omsorgscollagelänk till annan webbplats.

Förkunskaper

Godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk från grundskolan eller godkänt i delkurs 4 på grundläggande vuxenutbildning.

Ansökan

Sista ansökningsdag är 21-05-30. Du ansöker här på webbplatsen se Ansökan kurser eller yrkesutbildningar.

Kurstider

Kursen startar 23 augusti 2021 och pågår i fyra terminer med uppehåll under sommaren och jul/nyår.

 • Hösten 2021: 210823-220107
 • Våren 2022: 220110-220527
 • Hösten 2022: tid ej beslutad
 • Våren 2023: tid ej beslutad

Schema

Eftersom studierna är på heltid måste du räkna med att börja 08.10 och sluta 16.00. Schemat kommer dock att variera från vecka till vecka. Vissa dagar kan det vara självstudier. Antalet undervisningstimmar (tid i skolan) beror också på hur stor gruppen blir.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

APL ingår i utbildningen. Du följer personalens arbetstider. Din lärare besöker dig. Skolan ordnar APL-plats och du måste vara beredd att ta en sådan var som helst i kommunen. Ingen reseersättning utgår.

Validering

För dig som jobbat i vården tidigare kan det vara aktuellt med validering av vissa moment. Det bör du diskutera med din lärare redan när du börjar utbildningen.

Kurser i utbildningen på dagtid

Utbildningen till undersköterska genomgår omfattande förändringar som träder i kraft lagom till kursstarten.

Du kommer att läsa 17 kurser om totalt 1500 poäng:

Kurser som ingår i yrkesutbildningen undersköterska dagtid

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Vård- och omsorg specialisering

100

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Distans 35 veckor heltid eller 70 veckor halvtid (APL 5 veckor ingår)

Våningspersonal jobbar med städning och underhåll av rum och utrymmen, men kan också bistå vid konferenser, i receptionen och vid frukostbuffén. Abetet görs främst på dagtid, både vardagar och helger.

Arbetet kräver bra fysik. Det är en fördel att kunna tala olika språk.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. Våningsservice är ett av dessa yrkespaket. Läs mer på Skolverkets webblatslänk till annan webbplats (Yrkespaket hotell och turism/Yrkespaket bas - våningsservice)

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings info om aktuell kurs (i de fall det finns sådan info). Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen våningsservice

Yrkespaketet är totalt 700 poäng.
35 veckor heltid, 70 veckor halvtid, APL 5 veckor ingår.

Poäng

Service och bemötande 1länk till annan webbplats


100

Logi


100

Reception 1


100

Våningsservice 1


100

Våningsservice 2


100

Frukost och bufféservering

APL ingår.

100

Våningsservice 3

APL ingår.

100


Om du vill ha en examen från Hotell- och turismprogrammet behöver du läsa fler kurser och även göra ett gymnasiearbete, men inte annars.


Poäng

Gymnasiearbete Hotell- och turismprogrammet

100

Förslag på ordning att läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 1. Service och bemötande 1 plus Logi samtidigt under 10 veckor.
 2. Reception 1 plus Våningsservice 1 samtidigt under 10 veckor.
 3. Våningsservice 2 under 5 veckor
 4. Frukost och bufféservering plus Våningsservice 3 samtidigt under 10 veckor (APL ingår).

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Frukost och bufféservering har 2 veckors APL, och Våningsservice 3 har 3 veckors APL. Om du läser kurserna samtidigt (10 veckor) kan du göra APL på samma arbetsplats under 5 veckor.

Förslag på vidare studier

På universitet finns 3-åriga utbildningar inom Turism och Hospitality Management.

På yrkeshögskolan finns 2-åriga utbildningar till exempelvis Hotel Supervisor, Management inom hotell respektive Affärsutvecklare besöksnäringen.