Länk till startsidan

Yrkespaket distans

Dessa yrkespaket ges på distans via utbildningsföretaget Arena utbildning. Vi erbjuder 4 starter per år och du kan själv välja mellan att studera på heltid eller halvtid.

Förkunskaper

Till samtliga kurser krävs minst godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk från grundskolan eller från grundläggande vuxenutbildning (godkänt i delkurs 4). För vissa utbildningar eller kurser krävs mer.
Att läsa på distans kräver datorvana och att du kan jobba självständigt.

Kurstarter och ansökningstider 2024

Kurstart och ansökningstider

Kursstart

Sista ansökningsdag

15 januari

26 november

18 mars

4 februari

26 augusti

26 maj

11 november

29 september

Skolverket genomför förändringar inom yrkespaketen

Från och med 1 juli 2022 har Skolverkets område Handel och service ändrat namn till Försäljning och service. Utöver namnändringen innebär det även förändringar i de nationella yrkespaketen som du kan studera via vuxenutbildningen. För dem som redan påbörjat yrkespaket före 1 juli 2022 finns möjligheten att läsa enligt det äldre paketet.

Du kan även ta del av mer information om yrkespaket Försäljning och service på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Administration bas

Distans 25 veckor heltid eller 50 veckor halvtid.

4 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

Utbildningen har fyra starter per år. Första möjliga startdatum visas i e-tjänsten för ansökan. När du gör ansökan kan du ange vilken studietakt du önskar för utbildningen.

Administratören assisterar och ger service till en eller flera personer, exempelvis en chef eller en enhet på arbetsplatsen. Anställningen kan vara hos både privata företag och offentlig verksamhet. Som administratör kan man ha många kontakter med såväl allmänheten som företag, kunder, leverantörer och myndigheter. Ordning, struktur och noggrannhet är viktiga egenskaper.

Den som arbetar med administrativa arbetsuppgifter kan ha många olika titlar, exempelvis administratör, assistent eller sekreterare.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. Administration bas är ett av dessa yrkespaket.

Läs mer om yrkespaket Administration bas på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings information om aktuell kurs (i de fall det finns sådan information). Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkespaketet Administration bas.

Yrkespaketet är totalt 500 poäng.

25 veckor heltid, 50 veckor halvtid (APL 4 veckor ingår).


Poäng

Information och kommunikation 1 Länk till annan webbplats.


100

Företagsekonomi 1 Länk till annan webbplats.


100

Administration 1 Länk till annan webbplats.

Förkunskaper: Information och kommunikation 1.

100

Administration 2 Länk till annan webbplats.

Förkunskaper: Administration 1.
APL ingår.

100

Affärskommunikation

APL ingår

100

Förslag på kursordning

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 • Information och kommunikation 1 och Företagsekonomi 1 samtidigt under 10 veckor,
 • Administration 1 under 5 veckor,
 • Administration 2 och Affärskommunikation samtidigt under 10 veckor, arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • I kursen Administration 2 ingår 2 veckors APL.
 • I kursen Affärskommunikation ingår 2 veckors APL

Förslag på vidare studier

Inom yrkeshögskolan finns 2-åriga utbildningar inom administration.

Inom universitet och högskolor finns både enstaka kurser och längre program.

Skolverket genomför förändringar inom yrkespaketen

Från och med 1 juli 2022 har Skolverkets område Handel och service ändrat namn till Försäljning och service. Utöver namnändringen innebär det även förändringar i de nationella yrkespaketen som du kan studera via vuxenutbildningen. För dem som redan påbörjat yrkespaket före 1 juli 2022 finns möjligheten att läsa enligt det äldre paketet.

Du kan även ta del av mer information om yrkespaket Försäljning och service på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Administration, påbyggnad mot Ekonomi och Redovisning

Distans 20 veckor heltid eller 40 veckor halvtid.

3 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

Utbildningen har fyra starter per år. Första möjliga startdatum visas i e-tjänsten för ansökan. När du gör ansökan kan du ange vilken studietakt du önskar för utbildningen.

Under utbildningen får du lära dig om företagsekonomiska grunder, bokslut, revision, internredovisning, löneutbetalningar, finansiering och beskattning. I jobbet brukar huvuduppgiften vara att ta hand om ett företags bokföring. Du använder dig av datorbaserade bokförings- och faktureringsprogram. Arbetsuppgifterna kan dock variera beroende på arbetsgivare samt företagets storlek. I mindre företag spänner ofta arbetsuppgifterna över flera områden, medan det i större företag är vanligt att specialisera sig.

Du bör vara noggrann, serviceinriktad och gilla att arbeta med siffror.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. Ekonomi- och redovisningsassistent är ett av dessa yrkespaket.

Läs mer om yrkespaket Administration, påbyggnad mot ekonomi och redovisning på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kurser som ingår i yrkespaketet Administration, påbyggnad mot ekonomi och redovisning.

Yrkespaketet är totalt 400 poäng.

20 veckor heltid, 40 veckor halvtid (APL 3 veckor ingår).


Poäng

Affärsjuridik Länk till annan webbplats.


100

Företagsekonomi 2 Länk till annan webbplats.


100

Redovisning 1 Länk till annan webbplats.


100

Redovisning 2 Länk till annan webbplats.

APL ingår

100

Förslag på ordning att läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 • Affärsjuridik under 5 veckor
 • Företagsekonomi 2 under 5 veckor
 • Redovisning 1 under 5 veckor
 • Redovisning 2 under 5 veckor (APL ingår)

För dig som läser mot en gymnasieexamen inom Komvux kan det vara aktuellt att byta ut kursen Redovisning 1mot annan kurs, då den inte kan ingå i en examen tillsammans med Företagsekonomi 1 och 2. Exempel på kurs att byta till kan vara Personaladministration. Detta görs i samråd med studie- och yrkesvägledare.

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • I kursen Redovisning 2 ingår APL 3 veckor

Förslag på vidare studier

Inom yrkeshögskolan finns 2-åriga utbildningar till ekonomi- och redovisningsekonom.

Inom universitet och högskolor finns 3–5 åriga ekonomiutbildningar men även enstaka kurser.

Skolverket genomför förändringar inom yrkespaketen

Från och med 1 juli 2022 har Skolverkets område Handel och service ändrat namn till Försäljning och service. Utöver namnändringen innebär det även förändringar i de nationella yrkespaketen som du kan studera via vuxenutbildningen. För dem som redan påbörjat yrkespaket före 1 juli 2022 finns möjligheten att läsa enligt det äldre paketet.

Du kan även ta del av mer information om yrkespaket Försäljning och service på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Administration, påbyggnad mot HR

Distans 20 veckor heltid eller 40 veckor halvtid.

3 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

Utbildningen har fyra starter per år. Första möjliga startdatum visas i e-tjänsten för ansökan. När du gör ansökan kan du ange vilken studietakt du önskar för utbildningen.

HR är en förkortning av engelskans Human Resources. HR-assistenter jobbar ofta på ett företags personalavdelning. Du ger stöd till personalchefen med exempelvis rekryteringsarbete, arbetsmiljöarbete, lönefrågor och frågor om arbetsrätt och anställningsavtal. Du har koll på lagar och regler inom arbetsmarknadsområdet.

HR-assistenter kan ibland kallas för personaladministratörer eller personalkonsulenter.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. Administration, påbyggnad mot HR är ett av dessa yrkespaket.

Läs mer om yrkespaket Administration, påbyggnad mot HR på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings information om aktuell kurs (i de fall det finns sådan information). Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkespaketet Administration, påbyggnad mot HR.

Yrkespaketet är totalt 400 poäng.

20 veckor heltid, 40 veckor halvtid (APL 3 veckor ingår).


Poäng

Information och kommunikation 2


100

Affärsjuridik Länk till annan webbplats.


100

Ledarskap och organisation Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.


100

Personaladministration Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Förkunskaper: Administration 1.
APL ingår.

100

Förslag på ordning att läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 • Information och kommunikation 2 under 5 veckor
 • Affärsjuridik under 5 veckor
 • Ledarskap och organisation och Personaladministration samtidigt under 10 veckor. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår i kursen Personaladministration

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • I kursen Personaladministration ingår APL 3 veckor

Förslag på vidare studier

Inom yrkeshögskolan finns 1–2-åriga utbildningar, till exempel löneekonom, lönespecialist.

Inom universitet/högskola finns till exempel Personalvetarprogrammet eller utbildningar inom Human Resources.

Skolverket genomför förändringar inom yrkespaketen

Från och med 1 juli 2022 har Skolverkets område Handel och service ändrat namn till Försäljning och service. Utöver namnändringen innebär det även förändringar i de nationella yrkespaketen som du kan studera via vuxenutbildningen. För dem som redan påbörjat yrkespaket före 1 juli 2022 finns möjligheten att läsa enligt det äldre paketet.

Du kan även ta del av mer information om yrkespaket Försäljning och service på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Administraion, påbyggnad mot inköp

Distans 20 veckor heltid eller 40 veckor halvtid.

3 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår.

Utbildningen har fyra starter per år. Första möjliga startdatum visas i e-tjänsten för ansökan. När du gör ansökan kan du ange vilken studietakt du önskar för utbildningen.

Inköpsassistenter arbetar tillsammans med inköparen och assisterar i det dagliga arbetet. Exempel på arbetsuppgifter är att kontakta leverantörer och distributörer, skicka förfrågningsunderlag och orderunderlag, analysera offerter samt bevaka och följa upp ordrar och försäljning. Det är viktigt att vara strukturerad, noggrann och serviceinriktad.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. Administration, påbyggnad mot Inköp är ett av dessa yrkespaket.

Läs mer om yrkespaket Administration, påbyggnad mot inköp på Skolverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings information om aktuell kurs (i de fall det finns sådan information). Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkespaketet Administration, påbyggnad mot inköp.

Yrkespaketet är totalt 400 poäng.
20 veckor heltid, 40 veckor halvtid, APL 3 veckor ingår.


Poäng

Handel och hållbar utveckling


100

Inköp 1 Länk till annan webbplats.


100

Logistik Länk till annan webbplats.


100

Inköp 2 Länk till annan webbplats.

APL ingår

100

Förslag på ordning att läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 1. Handel och hållbar utveckling under 5 veckor
 2. Inköp 1 under 5 veckor
 3. Logistik 1 och Inköp 2 samtidigt under 10 veckor arbetsplatsförlagt lärande (APL) ingår

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Inköp 2 har 3 veckors APL

Förslag på vidare studier

Inom yrkeshögskolan finns 2-åriga utbildningar till Inköpare.

Inom universitet och högskola finns 3–5 åriga utbildningar inom logistik och ekonomi.

Distans 70 veckor heltid eller 140 veckor halvtid (APL 9 veckor ingår).

Du kan starta utbildningen varje måndag. Första möjliga startdatum visas i e-tjänsten för ansökan. Längre fram i ansökan kan du välja senare datum.

Yrkespaket är utformat för arbete med småföretagande inom besöksnäringen, till exempel med olika typer av aktiviteter och upplevelser.

Du kan arbeta med att planera, organisera och informera om möten och evenemang, leda aktiviteter, upplevelser och resor. Att bemöta och ge service till gäster och kunder i olika situationer är grunden. Yrkespaketet ger dig som vill bli egen företagare en bra grund inom entreprenörskap, ekonomi och marknadsföring. Andra tänkbara jobb är resesäljare, reseledare, turistinformatör, tågvärd eller guide.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. Aktiviteter och upplevelser är ett av dessa yrkespaket. Läs mer på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats. (se Yrkespaket hotell och turism).

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings information om aktuell kurs (i de fall det finns sådan information). Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen aktiviteter och upplevelser

Yrkespaketet är totalt 1400 poäng.
70 veckor heltid, 140 veckor halvtid, APL 9 veckor ingår.


Poäng

Service och bemötande 1 Länk till annan webbplats.


100

Företagsekonomi 1 Länk till annan webbplats.


100

Besöksnäringen Länk till annan webbplats.


100

Entreprenörskap Länk till annan webbplats.


100

Konferens och evenemang

APL ingår.

100

Logi


100

Resmål och resvägar


100

Aktiviteter och upplevelser


100

Hållbar turism


100

Entreprenörskap och företagande Länk till annan webbplats.

Förkunskaper: Företagsekonomi 1 eller Entreprenörskap

100

Marknadsföring och försäljning Länk till annan webbplats.

Förkunskaper: Besöksnäringen

100

Reseproduktion och försäljning

APL ingår.

100

Drycker och ansvarsfull alkoholhantering


100

Engelska 6 Länk till annan webbplats.


100

Övriga språkkunskaper är en fördel.

Förslag på ordning du kan läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 • Service och bemötande 1 och Företagsekonomi 1 samtidigt under 10 veckor
 • Besöksnäringen under 5 veckor
 • Entreprenörskap och Konferens och evenemang samtidigt under 10 veckor (APL ingår).
 • Logi under 5 veckor
 • Resmål och resvägar samt Aktiviteter och upplevelser samtidigt under 10 veckor.
 • Hållbar turism samt Entreprenörskap och företagande samtidigt under 10 veckor.
 • Marknadsföring och försäljning plus Reseproduktion och försäljning samtidigt under 10 veckor (APL ingår).
 • Drycker och ansvarsfull alkoholservering under 5 veckor.
 • Engelska 6: Om du inte redan har läst kursen lägger du själv in den under lämplig tid, helst inte komprimerad till 5 veckor. Engelska kan vara lämpligt att läsa tillsammans med exempelvis Besöksnäringen, Logi eller Drycker och ansvarsfull alkoholservering, så att kurstiden blir 10 veckor. Om du inte har läst Engelska 5 så lägger du även in den kursen på lämpligt ställe.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Konferens och evenemang har 4 veckors APL som du gör någon gång under de 10 kursveckorna.
 • Reseproduktion och försäljning har 5 veckors APL som du gör någon gång under de 10 kursveckorna.

Förslag på vidare studier

På universitet finns 3-åriga utbildningar inom Turism och Hospitality Management.

På yrkeshögskolan finns 2-åriga utbildningar till Hotel Supervisor, Management inom hotell respektive Affärsutvecklare besöksnäringen, för att nämna några.

På folkhögskolor finns utbildning till exempelvis fritidsledare, hälsocoach och naturguide.

Distans 65 veckor heltid eller 130 veckor halvtid (APL 10 veckor ingår). 7 eller 15 veckor extra om du behöver läsa svenska och samhällskunskap.

Du kan starta utbildningen varje måndag. Första möjliga startdatum visas i e-tjänsten för ansökan. Längre fram i ansökan kan du välja senare datum.

Vad krävs för att jobba som barnskötare på en förskola? Svaret är inte glasklart, eftersom barnskötare inte är ett legitimationsyrke, till skillnad mot exempelvis förskollärare.

På ungdomsgymnasiet finns Barn- och fritidsprogrammet med en fördjupning mot barnskötare, men för vuxna finns ingen lika självklar väg. Därför har Skolverket tillsammans med branschkunniga tagit fram ett nationellt yrkespaket för barnskötare. Örnsköldsviks kommun, som är Örnsköldsviks största arbetsgivaren för barnskötare, har utttalat sig positivt till denna mix av kurser.

Läs mer om det nationella yrkespaketet på Skolverkets webbplats  Länk till annan webbplats.(se rubrik Barn och fritid).

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings information om aktuell kurs (i de fall det finns sådan information). Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen barnskötare

Yrkespaketet är totalt 1300 poäng.
65 veckor heltid, 130 veckor halvtid, APL 10 veckor ingår.


Poäng

Bas för barnskötare 900 poäng

Kommunikation Länk till annan webbplats.


100

Lärande och utveckling Länk till annan webbplats.


100

Hälsopedagogik Länk till annan webbplats.


100

Människors miljöer


100

Grundläggande vård och omsorg *


100

Specialpedagogik 1 Länk till annan webbplats.


100

Pedagogiska teorier och praktiker

APL ingår.

100

Pedagogiskt ledarskap

APL ingår.

100

Etnicitet och kulturmöten


100

Påbyggnad för barnskötare 400 poäng

Barns lärande och växande Länk till annan webbplats.

Förkunskaper: Lärande och utveckling + Människors miljöer

100

Skapande verksamhet Länk till annan webbplats.


100

Pedagogiskt arbete Länk till annan webbplats.

APL ingår.
Förkunskaper: Lärande och utveckling +
Människors miljöer

200

* Om du redan har godkända betyg i kurserna Vård och omsorgsarbete 1 och 2 samt Medicin 1 behöver du inte läsa Grundläggande vård och omsorg, utan du anses då ha motsvarande kunskaper.

Förutom kurserna i tabellen betonar kommunen vikten av svenska språket och att förstå samhället. Därför vill kommunen att du också ska läsa dessa kurser:

Kurs

Kurs

Poäng

Svenska 1 Länk till annan webbplats. eller Svenska som andraspråk 1 Länk till annan webbplats.

100

Samhällskunskap 1a1 Länk till annan webbplats.

50


Förslag på ordning du kan läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du har påbörjat i annan ordning är det också okej. Huvudsaken är att du läser baskurserna innan fördjupningskurserna.

Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 • Kommunikation plus Lärande och utveckling samtidigt under 10 veckor.
 • Hälsopedagogik plus Människors miljöer samtidigt under 10 veckor.
 • Grundläggande vård och omsorg plus Specialpedagogik 1 samtidigt under 10 veckor
 • Pedagogiska teorier och praktiker plus Pedagogiskt ledarskap samtidigt under 10 veckor (APL ingår)
 • Etnicitet och kulturmöten under 5 veckor
 • Barns lärande och växande plus Skapande verksamhet samtidigt under 10 veckor.
 • Pedagogiskt arbete under 10 veckor (APL ingår).
 • Om du inte tidigare läst Svenska och samhällskunskap lägger du in dessa kurser under lämplig tid, exempelvis tillsammans med Etnicitet och kulturmöten.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Pedagogiska teorier och praktiker har 2 veckors APL och Pedagogiskt ledarskap har 3 veckors APL. Om du läser kurserna samtidigt (10 veckor) kan du göra 5 veckors APL på samma arbetsplats.
 • I sista kursen Pedagogiskt arbete görs en separat APL-period om 5 veckor.

Förslag på vidare studier

På universitet och högskolor finns utbildning till förskollärare.

Distans 65 veckor heltid eller 130 veckor halvtid (APL 10 veckor ingår). 7 eller 15 veckor extra om du behöver läsa svenska och samhällskunskap.

En elevassistent arbetar i skolan och hjälper elever som behöver stöd för att kunna följa med i undervisningen och i det sociala. Arbetsuppgifterna kan variera mycket och ställer krav på både kompetens och personliga egenskaper hos de som arbetar inom yrket.

Skolverket har tillsammans med branschkunniga tagit fram ett nationellt yrkespaket för elevassistenter.

Läs mer om det nationella yrkespaketet på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.(se rubrik Barn och fritid).

Du kan läsa mer om kurserna på Arena utbildnings hemsida. Länk till annan webbplats.

Tabell med alla kurser som ingår för elevassistent

Yrkespaketet är totalt 1300 poäng.

65 veckor heltid, 130 veckor halvtid, APL 10 veckor ingår.

 

Poäng

Bas för barnskötare/elevassistent 900 poängKommunikation Länk till annan webbplats.

 

100

Lärande och utveckling Länk till annan webbplats.

 

100

Hälsopedagogik Länk till annan webbplats.

 

100

Människors miljöer

 

100

Grundläggande vård och omsorg *

 

100

Specialpedagogik 1 Länk till annan webbplats.

 

100

Pedagogiska teorier och praktiker

APL ingår.

100

Pedagogiskt ledarskap

APL ingår.

100

Etnicitet och kulturmöten

 

100

Påbyggnad för elevassistent 400 poäng

 

 

Barns lärande och växande Länk till annan webbplats.

Förkunskaper: Lärande och utveckling + Människors miljöer

100

Specialpedagogik 2

Förkunskaper: Specialpedagogik 1

100

Pedagogiskt arbete Länk till annan webbplats.

APL ingår.

Förkunskaper: Lärande och utveckling + Människors miljöer

 

200

* Om du redan har godkända betyg i kurserna Vård och omsorgsarbete 1 och 2 samt Medicin 1 behöver du inte läsa Grundläggande vård och omsorg, utan du anses då ha motsvarande kunskaper.


Förutom kurserna i tabellen betonar kommunen vikten av svenska språket och att förstå samhället. Därför vill kommunen att du också ska läsa dessa kurser:

Kurs

Kurs

 

Kurs

Poäng

Svenska 1 Länk till annan webbplats. eller Svenska som andraspråk 1 Länk till annan webbplats.

100

Samhällskunskap 1a1 Länk till annan webbplats.

50

Förslag på ordning du kan läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du har påbörjat i annan ordning är det också okej. Huvudsaken är att du läser baskurserna innan fördjupningskurserna.

Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 • Kommunikation plus Lärande och utveckling samtidigt under 10
 • Hälsopedagogik plus Människors miljöer samtidigt under 10
 • Grundläggande vård och omsorg plus Specialpedagogik 1 samtidigt under 10 veckor
 • Pedagogiska teorier och praktiker plus Pedagogiskt ledarskap samtidigt under 10 veckor (APL ingår)
 • Etnicitet och kulturmöten under 5 veckor
 • Barns lärande och växande plus Specialpedagogik 2 samtidigt under 10
 • Pedagogiskt arbete under 10 veckor (APL ingår).
 • Om du inte tidigare läst Svenska och samhällskunskap lägger du in dessa kurser under lämplig tid, exempelvis tillsammans med Etnicitet och kulturmöten.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Pedagogiska teorier och praktiker har 2 veckors APL och Pedagogiskt ledarskap har 3 veckors APL. Om du läser kurserna samtidigt (10 veckor) kan du göra 5 veckors APL på samma arbetsplats.
 • I sista kursen Pedagogiskt arbete görs en separat APL-period om 5

Förslag på vidare studier

På universitet och högskolor finns grundlärarutbildning mot arbete i förskoleklass, åk 1-3, åk 4-6 samt fritidshem. Även på yrkeshögskola finns vidare utbildning inom pedagogiskt arbete.

Skolverket genomför förändringar inom yrkespaketen

Från och med 1 juli 2022 har Skolverkets område Handel och service ändrat namn till Försäljning och service. Utöver namnändringen innebär det även förändringar i de nationella yrkespaketen som du kan studera via vuxenutbildningen. För dem som redan påbörjat yrkespaket före 1 juli 2022 finns möjligheten att läsa enligt det äldre paketet.

Du kan även ta del av mer information på skolverket.se - Yrkespaket försäljning och service - Skolverket Länk till annan webbplats.

Handel bas

Distans 25 veckor heltid eller 50 veckor halvtid (APL 4 veckor ingår).

Första möjliga startdatum visas i e-tjänsten för ansökan. Längre fram i ansökan kan du ange om du vill starta vid ett senare datum. Du behöver också ange vilken studietakt du vill ha för utbildningen.

Handel bas kan vara en grund för påbyggnad till Butikssäljare, Lager och logistik, säljstöd och företagsförsäljning men också vara en grund för att söka jobb inom branschen.

Inom området försäljning och service arbetar man med kunden i fokus. Din service skapar grunden för en butiks eller ett företags varumärke, och att ha kunskap om företagets varor eller tjänster är en viktig del i ditt arbete. Det finns många olika arbetsuppgifter inom området. Du behöver lära dig marknadsföring, branschkunskap, försäljning och affärsutveckling.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen butikssäljare

Kurser som ingår i yrkesutbildningen butikssäljare

Yrkespaketet är totalt 500 poäng.
25 veckor heltid, 50 veckor halvtid, APL 4 veckor ingår.


Poäng

Branschkunskap inom handel

100


Handel och hållbar utveckling

100


Praktisk marknadsföring 1

APL ingår

100

Servicekunskap 1

100


Servicekunskap 2

APL ingår, bygger på kursen Servicekunskap 1

100

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Praktisk marknadsföring 1 har 2 veckors APL som du gör någon gång under de 10 kursveckorna.
 • Servicekunskap 2 har 2 veckors APL som du gör någon gång under de 10 kursveckorna.

Förslag på vidare studier

På universitet finns både kortare och längre utbildningar inom handel, logistik och handelsekonomi.

På yrkeshögskolan finns utbildning till bland annat affärsutvecklare, säljare, e-handelsutvecklare och butiksledare.

Skolverket genomför förändringar inom yrkespaketen

Från och med 1 juli 2022 har Skolverkets område Handel och service ändrat namn till Försäljning och service. Utöver namnändringen innebär det även förändringar i de nationella yrkespaketen som du kan studera via vuxenutbildningen. För dem som redan påbörjat yrkespaket före 1 juli 2022 finns möjligheten att läsa enligt det äldre paketet.

Du kan även ta del av mer information på skolverket.se - Yrkespaket försäljning och service - Skolverket Länk till annan webbplats.

Handel påbyggnad Butikssäljare

Distans 20 veckor heltid eller 40 veckor halvtid (APL 3 veckor ingår).

Första möjliga startdatum visas i e-tjänsten för ansökan. Längre fram i ansökan kan du ange om du vill starta vid ett senare datum. Du behöver också ange vilken studietakt du vill ha för utbildningen.

Som butikssäljare arbetar du med fokus på kunden. Din service skapar grunden för butikens varumärke, och att ha kunskap om butikens varor är en viktig del i ditt arbete. Butikssäljare har väldigt skiftande arbetsuppgifter, allt från kassajobb, uppackning, sortering och prismärkning till exponering och påfyllning av varor. Du lär dig också marknadsföring, branschkunskap, försäljning och affärsutveckling.

I vissa butiker sköter butikssäljaren enklare expediering men i andra butiker krävs omfattande specialkunskaper.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen butikssäljare

Kurser som ingår i yrkesutbildningen butikssäljare

Yrkespaketet är totalt 400 poäng.
20 veckor heltid, 40 veckor halvtid, APL 3 veckor ingår.


Poäng

Personlig försäljning 1

100


Personlig försäljning 2

Bygger på kursen Personlig marknadsföring 1

100

Handel specialisering

100


Uställningsdesign 1

APL ingår

100

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Utställningsdesign har 3 veckors APL som du gör någon gång under de 10 kursveckorna.

Förslag på vidare studier

På universitet finns både kortare och längre utbildningar inom handel, logistik och handelsekonomi.

På yrkeshögskolan finns utbildning till bland annat affärsutvecklare, säljare, e-handelsutvecklare och butiksledare.

Distans 60 veckor heltid eller 120 veckor halvtid (APL 10 veckor ingår).

Du kan starta utbildningen varje måndag. Första möjliga startdatum visas i e-tjänsten för ansökan. Längre fram i ansökan kan du välja senare datum.

En konferensvärd arbeta med konferensverksamhet inom besöksnäringen. Arbetsplatsen är ofta hotell eller konferensanläggning.

Arbetet innebär bland annat att förbereda konferenser med möblering, utrustning och planering av måltider. Du välkomna kursledare och deltagare och ser till att det praktiska fungerar under dagen. Du ordnar kopiering och fixar fika och kanske dukar upp bufféer.

Du ska vara serviceinriktad, tålmodig, tillmötesgående och flexibel. Det är en fördel att kunna fler främmande språk än engelska.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. Receptionist är ett av dessa yrkespaket. Läs mer på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats. (Yrkespaket hotell och turism).

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings information om aktuell kurs (i de fall det finns sådan information). Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen konferensvärd

Yrkespaketet är totalt 1200 poäng.
60 veckor heltid, 120 veckor halvtid, APL 10 veckor ingår.


Poäng

Service och bemötande 1 Länk till annan webbplats.


100

Besöksnäringen Länk till annan webbplats.


100

Logi


100

Reception 1


100

Konferens och evenemang

APL ingår.

100

Konferens 1


100

Aktiviteter och upplevelser


100

Konferens 2


100

Drycker och ansvarsfull alkoholservering


100

Konferens 3

APL ingår.

100

Frukost och bufféservering

APL ingår.

100

Engelska 6 Länk till annan webbplats.


100

Lämplig kurs att komplettera med

Lämplig kurs att komplettera med

Poäng

Resmål och resvägar

100

Övriga språkkunskaper är en fördel.

Förslag på ordning att läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 1. Service och bemötande 1 plus Besöksnäringen samtidigt under 10 veckor.
 2. Logi under 5 veckor
 3. Reception 1 plus Konferens och evenemang samtidigt under 10 veckor (APL ingår).
 4. Konferens 1 plus Aktiviteter och upplevelser samtidigt under 10 veckor.
 5. Konferens 2 plus Drycker och ansvarsfull alkoholservering samtidigt under 10 veckor.
 6. Konferens 3 plus Frukost och bufféservering samtidigt under 10 veckor (APL ingår).
 7. Engelska 6: Om du inte redan har läst kursen lägger du själv in den under lämplig tid, helst inte komprimerad till 5 veckor. Engelska kan vara lämpligt att läsa tillsammans med exempelvis Logi så att kurstiden blir 10 veckor. Om du inte har läst Engelska 5 så lägger du även in den kursen på lämpligt ställe.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Konferens och evenemang har 4 veckors APL som du gör någon gång under de 10 kursveckorna.
 • Konferens 3 har 4 veckors APL, och Frukost och bufféservering har 2 veckors APL. Om du läser kurserna samtidigt (10 veckor) kan du göra APL på samma arbetsplats under 6 veckor.

Förslag på vidare studier

På universitet finns 3-åriga utbildningar inom Turism och Hospitality Management.

På yrkeshögskolan finns 2-åriga utbildningar till exempelvis Hotel Supervisor, Management inom hotell respektive Affärsutvecklare besöksnäringen.

Distans 60 veckor heltid eller 120 veckor halvtid (APL 9 veckor ingår).

Du kan starta utbildningen varje måndag. Första möjliga startdatum visas i e-tjänsten för ansökan. Längre fram i ansökan kan du välja senare datum.

Receptionister kan jobba på hotell, vid myndigheter, i offentlig verksamhet eller på företag

Hotellreceptionister arbetar med att checka in och ut, sköta bokningar, svara på frågor eller på andra sätt ge service till gästerna. Receptionisten bokar biljetter, informerar om sevärdheter, sköter telefonväxeln och tar emot betalning. Ofta får man även utföra andra uppgifter på hotellet, som att ordna frukostbuffé, servera i restaurangen eller sköter städuppgifter.

Receptionister på andra arbetsplatser är också ansiktet utåt. Det är den person som besökaren först möter, både fysiskt och i telefon.

Du ska vara serviceinriktad, tålmodig, tillmötesgående och flexibel. Det är en fördel att kunna fler främmande språk än engelska.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. Receptionist är ett av dessa yrkespaket. Läs mer på Skolverkets webbplats Länk till annan webbplats.
(Yrkespaket hotell och turism).

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings information om aktuell kurs (i de fall det finns sådan information). Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen receptionist

Yrkespaketet är totalt 1200 poäng.
60 veckor heltid, 120 veckor halvtid, APL 9 veckor ingår.


Poäng

Service och bemötande 1 Länk till annan webbplats.


100

Besöksnäringen Länk till annan webbplats.


100

Logi


100

Reception 1


100

Reception 2

Förkunskapskrav: Reception 1.

100

Drycker och ansvarsfull
alkoholservering


100

Reception 3

Förkunskapskrav: Reception 2.

APL ingår.

100

Frukost och bufféservering

APL ingår.

100

Våningsservice 1


100

Konferens och evenemang

APL ingår

100

Konferens 1


100

Engelska 6 Länk till annan webbplats.


100

Lämplig kurs att komplettera med

Lämplig kurs att komplettera med

Poäng

Resmål och resvägar

100

Övriga språkkunskaper är en fördel.

Förslag på ordning att läsa kurserna

Läs gärna i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 1. Service och bemötande 1 plus Besöksnäringen samtidigt under 10 veckor.
 2. Logi under 5 veckor
 3. Reception 1 under 5 veckor
 4. Reception 2 plus Drycker och ansvarsfull alkoholservering samtidigt under 10 veckor
 5. Reception 3 plus Frukost och bufféservering samtidigt under 10 veckor (APL ingår).
 6. Våningsservice 1 plus Konferens och evenemang samtidigt under 10 veckor (APL ingår)
 7. Konferens 1 under 5 veckor
 8. Engelska 6: Om du inte redan har läst kursen lägger du själv in den under lämplig tid, helst inte komprimerad till 5 veckor. Engelska kan vara lämpligt att läsa tillsammans med exempelvis Logi eller Reception 1 så att kurstiden blir 10 veckor. Om du inte har läst Engelska 5 så lägger du även in den kursen på lämpligt ställe.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Reception 3 har 3 veckors APL, och Frukost och bufféservering har 2 veckors APL. Om du läser kurserna samtidigt (10 veckor) kan du göra APL på samma arbetsplats under 5 veckor.
 • I Konferens och evenemang gör du en separat APL-period om 4 veckor.

Förslag på vidare studier

På universitet finns 3-åriga utbildningar inom Turism och Hospitality Management.

På yrkeshögskolan finns 2-åriga utbildningar till exempelvis Hotel Supervisor, Management inom hotell respektive Affärsutvecklare besöksnäringen.

Distans 35 veckor heltid eller 70 veckor halvtid (APL 5 veckor ingår).

Du kan starta utbildningen varje måndag. Första möjliga startdatum visas i e-tjänsten för ansökan. Längre fram i ansökan kan du välja senare datum.

Våningspersonal jobbar med städning och underhåll av rum och utrymmen, men kan också bistå vid konferenser, i receptionen och vid frukostbuffén. Abetet görs främst på dagtid, både vardagar och helger.

Arbetet kräver bra fysik. Det är en fördel att kunna tala olika språk.

Skolverket har tagit fram nationella yrkespaket för olika yrkesområden. Våningsservice är ett av dessa yrkespaket. Läs mer på Skolverkets webblats Länk till annan webbplats. (Yrkespaket hotell och turism/Yrkespaket bas - våningsservice).

Länkarna i tabellen går till Arena Utbildnings information om aktuell kurs (i de fall det finns sådan information). Där ser du förkunskaper, kursinnehåll och kurslitteratur.

Kurser som ingår i yrkesutbildningen våningsservice

Yrkespaketet är totalt 700 poäng.
35 veckor heltid, 70 veckor halvtid, APL 5 veckor ingår.


Poäng

Service och bemötande 1 Länk till annan webbplats.


100

Logi


100

Reception 1


100

Våningsservice 1


100

Våningsservice 2


100

Frukost och bufféservering

APL ingår.

100

Våningsservice 3

APL ingår.

100


Förslag på ordning att läsa kurserna

Läs helst i den ordning de räknas upp i tabellen. Om du läser på heltid är det lämpligt att läsa enligt följande:

 1. Service och bemötande 1 plus Logi samtidigt under 10 veckor.
 2. Reception 1 plus Våningsservice 1 samtidigt under 10 veckor.
 3. Våningsservice 2 under 5 veckor
 4. Frukost och bufféservering plus Våningsservice 3 samtidigt under 10 veckor (APL ingår).

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

När en kurs innehåller APL förläggs delar av kursen till en arbetsplats. Arena Utbildning hjälper dig att ordna APL-plats. Du följer personalens arbetstider.

 • Frukost och bufféservering har 2 veckors APL, och Våningsservice 3 har 3 veckors APL. Om du läser kurserna samtidigt (10 veckor) kan du göra APL på samma arbetsplats under 5 veckor.

Förslag på vidare studier

På universitet finns 3-åriga utbildningar inom Turism och Hospitality Management.

På yrkeshögskolan finns 2-åriga utbildningar till exempelvis Hotel Supervisor, Management inom hotell respektive Affärsutvecklare besöksnäringen.