Länk till startsidan

Yrkesutbildning i Örnsköldsvik

Dessa yrkesutbildningar har vi på plats i Örnsköldsvik. Det finns både lärlingsutbildningar och utbildning i klassrum, se under respektive utbildning vad som gäller.

Förkunskaper

Till samtliga kurser krävs mist godkänt betyg i Svenska eller Svenska som andraspråk från grundskolan eller från grundläggande vuxenutbildning (godkänt i delkurs 4). För vissa utbildningar eller kurser krävs mer. Du bör ha tillgång till dator.

Kurstart och ansökningstider

Se respektive utbildning för kursstart och ansökningstid.

Du skaffar dig de grundläggande kunskaperna inom matlagning, livsmedels- och näringskunskap, hygien med mera för arbete inom kommunala privata kök.

Utbildningen

Du studerar vid Parkskolan i Örnsköldsvik. Utbildningen sker i en grupp från Vuxenutbildningen med vissa moment kan läsas tillsammans med ungdomar på gymnasiet.

Arbetsplatsförlagt lärande – APL

APL ingår i utbildningen med 10 veckor. Du följer då arbetsplatsens arbetstider, vilket kan innebära både kvällar och helger. Skolan ordnar APL-plats till dig någonstans i kommunen. Du bekostar resor till och från APL-platsen själv.

Förkunskaper

Goda förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen innebär att man med säkerhet kan använda svenska språket skriftligt och muntligt i olika sammanhang. Viss datavana behövs. Intervju kan förekomma.

Kurstid

36 veckor. Nästa utbildningsstart är den 26 augusti 2024 med slutdatum 4 maj 2025.

Ansökan

Du söker utbildningen genom webbansökan här på sidan. Ansökan öppnar den 4 mars 2024 och stänger den 26 maj 2024.

Kostnad

Du bekostar själv litteratur och arbetskläder (mössa, kockrock, byxa och täta skor) samt resor till och från din APL-plats. Du måste ha tillgång till dator för att genomföra studieuppgifter.

Studiemedel

Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

För mer information

Kontakta studie- och yrkesvägledare, Vuxenutbildningen. vuxenutbildningen@ornskoldsvik.se

 

Kurser i utbildningen.

Kurser i utbildningen

Poäng

Hygien

100

Livsmedels - och näringskunskap 1

100

Branschkunskap inom restaurang och livsmedel

100

Matlagning 1

100

Matlagning 2

200

Specialkoster

100

Service och bemötande

100

Summa:

800


Som svetsare arbetar du bland annat inom verkstadsindustrin vid bygg- och anläggningsföretag, vid entrepenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten i olika industrier. Du kan arbeta med tillverkning, montering eller reparation av konstruktioner av metall. Du kan även arbeta inom tillverkning, underhåll och service där kunskaper inom svets efterfrågas.

Möjligheter till arbete efter utbildningen är goda både på kort och lång sikt. Efterfrågan på svetsare kommer att vara stor de närmaste åren, speciellt här i Örnsköldsvik.

Utbildningen

Denna utbildning är upplagd som lärlingsvux, vilket innebär att en stor del av utbildningen görs på en arbetsplats genom Arbetsförlagt lärande, APL.

Inför utbildningsstart hålls en obligatorisk träff, den 20 augusti 2024 kl 15 – 17, för alla som blivit antagna till utbildningen. Mer information lämnas i antagningsbeskedet.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Arbetsförlagt lärande, APL innebär att du kommer genomföra minst 70 % av denna utbildning på en arbetsplats. APL är inte en kurs i sig utan ett sätt att genomföra delar av utbildningen. Syftet är att du som elev ska bli förberedd för ditt yrkesområde.

Du följer då arbetsplatsens arbetstider. Skolan ordnar APL-plats till dig någonstans i kommunen.

De första 10 veckorna av utbildningen genomför du inne på skolan där du lär sig grunderna för att sedan slutföra din utbildning med APL, ute på ett företag.

Förkunskaper

Goda förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen innebär grundläggande kunskaper i matematik och engelska, samt med säkerhet kunna använda svenska språket skriftligt och muntligt i olika sammanhang. Viss datavana behövs. Intervju kan förekomma.

Kurstid

Utbildningen är 40 veckor lång. Nästa utbildningsstart är den 16 september 2024 med slutdatum den 22 juni 2024.

Ansökan

Du söker utbildningen genom webbansökan här på sidan. Ansökan öppnar den 4 mars och stänger den 1 augusti 2024.

Kostnad

Du har tillgång till kurslitteratur utan extra kostnad. Dock är det viktigt att du har tillgång till en bärbar dator som du kan ta med dig till skolan och använda under undervisningen för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen. Du bekostar själv resor till och från din APL.

Studiemedel

Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

För mer information

Kontakta studie-och yrkesvägledarna, Vuxenutbildningen. vuxenutbildningen@ornskoldsvik.se

 

Kurser i utbildningen

Kurser i utbildningen

Poäng

Människa i industrin

100

Tillverkningsunderlag 1

100

Produktionsutrustning 1

100

Svets grund

100

Kälsvets 1 (Tig)

100

Kälsvets 1 (Mig/Mag)

100

Kälsvets 2 (Mig/Mag)

100

Kälsvets 2 (Tig)

100

Stumsvets 1 (Mig/Mag)

100

Stumsvets 1 (Tig)

100

Summa:

1000

Som CNC-operatör arbetar du om tillverkningsindustrin och spelar en viktig roll i att producera precisionskomponenter och detaljer i stor skala, från metall-och plastprodukter till träbearbetning och mycket mer. Du ansvarar för en datorstyrd maskin för mekanisk bearbetning av arbetsstycken. Med hjälp av maskinen tillverkar du detaljer som ingår i kvalificerad verkstadsproduktion. Som CNC-operatör har du möjlighet att från ett ritningsunderlag skapa ett datorprogram som styr en CNC-svarv som producerar detaljer inom industrin.

Möjligheter till arbete efter utbildningen är goda både på kort och lång sikt. Efterfrågan på CNC-operatörer kommer vara stor de närmsta åren, speciellt här i Örnsköldsvik.

Utbildningen

Denna utbildning är upplagd som lärlingsvux, vilket innebär att en stor del av utbildningen görs på en arbetsplats genom Arbetsförlagt lärande, APL.

Inför utbildningsstart hålls en obligatorisk träff, den 20 augusti 2024 kl 15 – 17, för alla som blivit antagna till utbildningen. Mer information lämnas i antagningsbeskedet.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Arbetsförlagt lärande, APL innebär att du kommer genomföra minst 70 % av denna utbildning på en arbetsplats. APL är inte en kurs i sig utan ett sätt att genomföra delar av utbildningen. Syftet är att du som elev ska bli förberedd för ditt yrkesområde.

Du följer då arbetsplatsens arbetstider. Skolan ordnar APL-plats till dig någonstans i kommunen.

De första 10 veckorna av utbildningen genomför du inne på skolan där du lär sig grunderna för att sedan slutföra din utbildning med APL, ute på ett företag.

Förkunskaper

Goda förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen innebär grundläggande kunskaper i matematik och engelska, samt med säkerhet kunna använda svenska språket skriftligt och muntligt i olika sammanhang. Viss datavana behövs. Intervju kan förekomma.

Kurstid

Utbildningen är 40 veckor lång. Nästa utbildningsstart är den 16 september 2024 med slutdatum den 22 juni 2024.

Ansökan

Du söker utbildningen genom webbansökan här på sidan. Ansökan öppnar den 4 mars och stänger den 1 augusti 2024.

Kostnad

Du får låna en dator samt kurslitteratur men du betalar själv resor till och från din APL.

Studiemedel

Utbildningen är på heltid och berättigad till studiemedel från CSN.

För mer information

Kontakta studie-och yrkesvägledarna, Vuxenutbildningen. vuxenutbildningen@ornskoldsvik.se

 

Kurser i utbildningen

Kurser i utbildningen

Poäng

Människa i industrin

100

Tillverkningsunderlag 1

100

Industritekniska processer

100

Produktionsutrustning 1

100

Produktionsutrustning 2

100

Produktionsutrustning 3

100

Datorstyrd produktion 1

100

Datorstyrd produktion 2

100

Datorstyrd produktion 3

100

CAD/CAM

100

Summa:

1000

Som industrilackerare arbetar du med lackering av olika produkter inom tillverkningsindustrin och ligger ofta sist i produktionsledet. Arbetet är varierande och kan vara både automatiserat och manuellt. Örnsköldsviks företagöker under kommande år många industrilackerare och utbildningen sker i nära samarbete med dessa företag.

Utbildningen

Denna utbildning är upplagd som lärlingsvux, vilket innebär att en stor del av utbildningen görs på en arbetsplats genom Arbetsförlagt lärande, APL.

Förkunskaper

Goda förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen innebär grundläggande kunskaper i matematik och engelska, samt med säkerhet kunna använda svenska språket skriftligt och muntligt i olika sammanhang. Viss datavana behövs. Intervju kan förekomma.

För att fullfölja utbildningen krävs godkänd hälsoundersökning för härdplast. Undersökningen bekostas av utbildningen och sker efter antagningen.

Kurstid

Utbildningen är 40 veckor lång. Nästa utbildningsstart är den 16 september 2024 med slutdatum den 22 juni 2024.

Ansökan

Du söker utbildningen genom webbansökan här på sidan. Ansökan öppnar den 4 mars och stänger den 1 augusti 2024.

Kostnad

Du bekostar själv kurslitteratur och resor till och från din APL. Du måste ha tillgång till dator för att kunna tillgodogöra dig utbildningen.

Studiemedel

Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

För mer information

Kontakta studie-yrkesvägledarna, Vuxenutbildningen. vuxenutbildningen@ornskoldsvik.se

 

Kurser i utbildningen

Kurser i utbildningen

Poäng

Orienteringskurs introduktion

50

Baskurs lackering

300

Industrilackering

200

Produktionsflöden

100

Lackeringsteknik applicering

100

Orienteringskurs blästring

100

Summa:

850

Utbildningen är till för dig som vill arbeta inom vård och omsorg. Som undersköterska får du ett brett arbetsfält och kan arbeta inom hemtjänst, äldreomsorg, med funktionsvariationer, inom psykiatri och vårdavdelningar på sjukhus. Det kan även vara en bra grund för dig som vill läsa vidare på högskolan.

Utbildningen

Du studerar i klass med lärarledda genomgångar, diskussioner och metodövningar. Studierna ges i Parkskolans lokaler i Örnsköldsvik.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

APL ingår i utbildningen med totalt 12 veckor. Du följer arbetsplatsens arbetstider. Din lärare besöker dig. Skolan ordnar APL-plats någonstans i kommunen. Du bekostar resor till och från APL-platsen.

Förkunskaper

Godkänt betyg i grundläggande Svenska eller Svenska som andraspråk samt viss datorvana.

Kurstid

Utbildningen ges på heltid under 3 terminer med sommaruppehåll.

Nästa utbildningsstart är 19 augusti 2024 med planerat, flexibelt, slutdatum 9 januari 2026.

Ansökan

Du söker utbildningen genom webbansökan här på sidan. Ansökan öppnar den 4 mars 2024 och stänger den 26 maj 2024.

Kostnad

Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv kurslitteratur samt resor till och från din APL-plats. Du behöver ha tillgång till dator för att kunna genomföra studieuppgifter.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

 

Skriv tabellbeskrivning här

Kurser undersköterska i klassrum

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

­Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Vård- och omsorg specialisering

100

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Summa:

1500

Inom vuxenutbildningen ingår inte kurslitteratur, den bekostas av den studerande själv.

 • Carlander, H. Social omsorg 1. (2021) Första upplagan. Malmö: Gleerups Utbildning AB.
 • Carlander, H. Social omsorg 2. (2021). Första upplagan. Malmö: Gleerups utbildning AB.
 • Bengtsson, C. Omvårdnad 1. (2021). Första upplagan. Malmö: Gleerups utbildning AB.
 • Bengtsson, C. Omvårdnad 2. Första upplagan. Malmö: Gleerups utbildning AB.
 • Bengtsson, M. & Lundström, U. Anatomi och fysiologi 1. Första upplagan. Malmö: Gleerups utbildning AB. (Om du enbart ska läsa Anatomi och fysiologi 1)

Alternativ bok:

 • Bengtsson, M. & Lundström, U. Anatomi och fysiologi 1+2. Första upplagan. Malmö: Gleerups utbildning AB. (Det räcker med denna bok om du vet att du ska läsa båda kurserna Anatomi och fysiologi 1 och 2)
 • Phillips, T. Psykologi 1. Andra upplagan. Malmö: Gleerups utbildning AB.
 • Lindquist, E-L. Gerontologi och geriatrik. (2021). Första upplagan. Gleerups utbildning AB.
 • Niemi, S. Psykiatri 1. (2021). Andra upplagan. Malmö: Gleerups utbildning AB.
 • Niemi, S Psykiatri 2. (2021). Första upplagan.Malmö: Gleerups utbildning AB.
 • Svensson Höstfält, S. Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1. (2021). Första upplagan. Lettland: Sanoma utbildning.
 • Svensson Höstfält, S. Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2. (2022). Första upplagan. Lettland: Sanoma utbildning.
 • Bengtsson, C. Hälso- och sjukvård 1. (2021). Första upplagan. Malmö: Gleerups utbildning AB.
 • Stenlund, C. Hälso- och sjukvård 2. (2021). Första upplagan. Malmö: Gleerups utbildning AB
 • Svenska 1: Markstedt, Löwenhielm, Svenska impulser 1 (2018). Sanoma utbildning
 • Svenska som andraspråk 1: Markstedt, Löwenhielm, Svenska impulser 1 SVA (2018). Sanoma utbildning. (Böcker för båda kurserna i svenska finns att låna i skolan.)

I kursen Vård- och omsorg specialisering finns ingen specifik kurslitteratur.

Utbildningen är till för dig som vill arbeta inom vård och omsorg. Som undersköterska får du ett brett arbetsfält och kan arbeta inom hemtjänst, äldreomsorg, med funktionsvariationer, inom psykiatri och vårdavdelningar på sjukhus. Det kan även vara en bra grund för dig som vill läsa vidare på högskolan.

Utbildningen

Utbildningsformen flexdistans innebär mycket självstudier men med skolförlagda studier 1 gång/vecka samt en obligatorisk träff vid utbildningsstart på skolan. Du kan boka handledningstillfällen via webb eller på plats i skolan. Praktiska övningar i vårt metodrum samt det individuella obligatoriska slutprovet i varje kurs sker på plats i skolan.

Arbetsförlagt lärande, APL

APL ingår i utbildningen med totalt 12 veckor. Du följer arbetsplatsens arbetstider. Din lärare besöker dig. Skolan ordnar APL-plats någonstans i kommunen. Du bekostar resor till och från APL-platsen.

Förkunskaper

Godkänt betyg i grundläggande Svenska eller Svenska som andraspråk samt viss datorvana.

Kurstid

Utbildningen ges på heltid under 3 terminer med sommaruppehåll. Utbildningen kan även läsas på halvtid.

Nästa utbildningsstart är 19 augusti 2024 med planerat flexibelt slutdatum 9 januari 2026

Ansökan

Du söker utbildningen genom webbansökan här på sidan. Ansökan öppnar den 4 mars 2024 och stänger den 26 maj 2024.

Kostnad

Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv kurslitteratur samt resor till och från din APL-plats. Du behöver ha tillgång till dator för att kunna genomföra studieuppgifter.

Studiemedel

Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

 

Skriv tabellbeskrivning här

Kurser undersköterska flexdistans

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

­Omvårdnad 2

100

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Psykologi 1

50

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Vård- och omsorg specialisering

100

Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1

100

Samhällskunskap 1a1

50

Summa:

1500

Inom vuxenutbildningen ingår inte kurslitteratur, den bekostas av den studerande själv.

 • Carlander, H. Social omsorg 1. (2021) Första upplagan. Malmö: Gleerups Utbildning AB.
 • Carlander, H. Social omsorg 2. (2021). Första upplagan. Malmö: Gleerups utbildning AB.
 • Bengtsson, C. Omvårdnad 1. (2021). Första upplagan. Malmö: Gleerups utbildning AB.
 • Bengtsson, C. Omvårdnad 2. Första upplagan. Malmö: Gleerups utbildning AB.
 • Bengtsson, M. & Lundström, U. Anatomi och fysiologi 1. Första upplagan. Malmö: Gleerups utbildning AB. (Om du enbart ska läsa Anatomi och fysiologi 1)

Alternativ bok:

 • Bengtsson, M. & Lundström, U. Anatomi och fysiologi 1+2. Första upplagan. Malmö: Gleerups utbildning AB. (Det räcker med denna bok om du vet att du ska läsa båda kurserna Anatomi och fysiologi 1 och 2)
 • Phillips, T. Psykologi 1. Andra upplagan. Malmö: Gleerups utbildning AB.
 • Lindquist, E-L. Gerontologi och geriatrik. (2021). Första upplagan. Gleerups utbildning AB.
 • Niemi, S. Psykiatri 1. (2021). Andra upplagan. Malmö: Gleerups utbildning AB.
 • Niemi, S Psykiatri 2. (2021). Första upplagan.Malmö: Gleerups utbildning AB.
 • Svensson Höstfält, S. Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1. (2021). Första upplagan. Lettland: Sanoma utbildning.
 • Svensson Höstfält, S. Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2. (2022). Första upplagan. Lettland: Sanoma utbildning.
 • Bengtsson, C. Hälso- och sjukvård 1. (2021). Första upplagan. Malmö: Gleerups utbildning AB.
 • Stenlund, C. Hälso- och sjukvård 2. (2021). Första upplagan. Malmö: Gleerups utbildning AB
 • Svenska 1: Markstedt, Löwenhielm, Svenska impulser 1 (2018). Sanoma utbildning
 • Svenska som andraspråk 1: Markstedt, Löwenhielm, Svenska impulser 1 SVA (2018). Sanoma utbildning. (Böcker för båda kurserna i svenska finns att låna i skolan.)

I kursen Vård- och omsorg specialisering finns ingen specifik kurslitteratur.

Gillar du stora, tunga fordon och vill ha ett ansvarsfullt arbete? Gillar du tanken att vara i norr ena dagen och i söder den andra? Vare sig det är inom Sverige eller inom Europa? Då är godstransporter ett jobb för dig.

Utbildningen

Utbildningen anordnas av Örnsköldsviks Gymnasium på uppdrag av Vuxenutbildningen och genomförs i gymnasieskolans lokaler i Svedjeholmen.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Av utbildningens 40 veckor kommer minst sex vara ute på APL. När du är ute på APL följs arbetsplatsens tider, vilket kan innebära både dag-och kvällstid. Skolan ordnar APL-plats och du måste vara beredd att ta en sådan var som helst i kommunen. Ingen reseersättning utgår.

Förkunskaper

Goda förutsättningar för att tillgodogöra sig utbildningen innebär grundläggande kunskaper i matematik och engelska, samt med säkerhet kunna använda svenska språket skriftligt och muntligt i olika sammanhang. Viss datavana behövs. Intervju kan förekomma.

Du ska ha fyllt 21 år innan den 29 augusti 2024 samt inneha ett B-körkort. En kopia på ditt körkort måste bifogas i din ansökan, både fram och baksida.

För att kunna påbörja utbildningen måste du ha ditt körkortstillstånd för grupp 2 klart senast två veckor efter utbildningens start. För att säkerställa att detta uppnås bör du boka en läkartid under perioden mellan 10:e och 23:e augusti 2024. Du ansöker om körkortstillstånd hos Transportstyrelsen. Du bör även ha viss datorvana.

Kurstid

Utbildningen är 40 veckor lång. Nästa utbildningsstart är den 26 augusti 2024 med slutdatum den 1 juni 2025.

Ansökan

Du söker utbildningen genom webbansökan här på sidan. Ansökan öppnar den 4 mars 2024 och stänger den 26 maj 2024.

Kostnad

Du bekostar själv litteratur och skyddskläder samt resor till och från din APL. Det är viktigt att du har tillgång till en dator för att kunna genomföra uppgifter kopplad till utbildningen.

Studiemedel

Utbildningen är på heltid och berättigad till studiemedel från CSN.

För mer information

Kontakta studie- och yrkesvägledarna, Vuxenutbildningen. vuxenutbildningen@ornskoldsvik.se

 

Kurser i utbildningen

Kurser i utbildningen

Poäng

Yrkestrafik - vux

300

Godstrafik

200

Godshantering - vux

100

Fordonskombinationer

200

Summa:

800