Länk till startsidan

Beställ intyg

Du kan bestäla intyg från Vuxenutbildningen som kan efterfrågas av a-kassa, förskola, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller annan myndighet.


Din kontaktinformation
Din kontaktinformation

I vårt datasystem finns ofta uppgifter långt tillbaka i tiden. Du måste därför skriva för vilken period du söker ditt intyg.