Länk till startsidan

Lärlingsutbildningar SFI/SVA

Syftet med lärlingsutbildning för vuxna är att ge dig som elev en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett yrkesområde.

Vuxenutbildningen samarbetar med näringslivet i Örnsköldsvik för att erbjuda lärlingsutbildningar efter de aktuella behov som finns på arbetsmarknaden i Örnsköldsvik.

Möjligheter till jobb

Flera branscher söker personal med god känsla för service.

Utbildningen

Denna utbildning är upplagd som lärlingsvux i kombination med SFI, svenska för invandrare eller SVA, svenska som andraspråk. Du läser yrkesämnen och svenska. Dina lärare stöttar dig både i det svenska språket och i yrkeskurserna. Målet med utbildningen är att du ska komma in på arbetsmarknaden med tillräckligt goda kunskaper i svenska. Våra yrkesutgångar är butiksäljare, gästvärd på hotell, lokalvård med allservice, barnskötare och personlig assistent. Information om barnskötare och personlig assistent finns på separat informationsblad. Det finns också möjlighet med en lärlingsplats utifrån ett individuellt val.

Utbildningen är på heltid under 35 veckor. För att delta i utbildningen måste du kunna följa arbetsplatsens tider. Du gör 70 % av utbildningen på en arbetsplats där du har en handledare som stöd och 30 % studerar du i skolan. Du får en individuell studieplan.

Övrig information

För att söka en kombinationsutbildning behöver du ha ett annat modersmål än svenska.

Ansökan

Du söker via webbansökan eller hos en studie-och yrkesvägledare. Det är en öppen anmälan där antagning sker i mån av plats. Ansökningar hanteras löpande. Innan antagning blir du kallad till intervju.

Kursstart

Kursstarter under året sker i februari, september och november.

Kostnad

Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv dina resor till och från utbildningen. Kostnad för kurslitteratur kan förekomma. Du måste ha tillgång till smartphone.

Studiemedel

Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

För mer information

Kontakta studie-och yrkesvägledare på vuxenutbildningen.

Butikssäljare 400p

Butikssäljare 400 poäng

KURS

KURSKOD

POÄNG

Service och bemötande 1

SEVSEV01

100

Personlig försäljning 1

FÖSPER01

100

Praktisk marknadsföring 1

HANPRA01

100

Affärskommunikation

AFFAFÄ00S

100

Gästvärd på hotell 500p

Gästvärd 500 poäng

KURS

KURSKOD

POÄNG

Service och bemötande 1

SEVSEV01

100

Våningsservice 1

VAIVAI01

100

Besöksnäringen

AKTBEO0

100

Logi

RECLOG0

100

Frukost och bufféservering

SERFRU1

100

Lokalvård med allservice 300 poäng gemensamt samt 100 poäng valbart

Lokalvård med allservice 300 poäng gemensamt samt 100 poäng valbart

KURS

KURSKOD

POÄNG

Service och bemötanden 1

SEVSEV01

100

Städservice

REGSTA0

100

Skötsel av utemiljöer

SKÖSKÖ0

100

Valbara kurser:Ergonomi

HALERG0

100

Beskärning och trädvård

SKÖBEK0

100

Orienteringskurs 400 p/år som alla inriktningar läser

Orienteringskurs 400 poäng per år

KURS

KURSKOD

POÄNG

Arbetslivskunskap med studieplanering

KGYORI11H

100

Yrkessvenska

KGYORI11F

200

Praktisk digital kompetens

KGYORI11G

50

Modersmålsstöd

KGYORI11E

50

Är du intresserad av att jobba med barn i förskolan? Vill du öka dina chanser till fast
anställning? När du är klar med utbildningen är du anställningsbar inom kommunen.

Utbildningen
Utbildningen är upplagd som lärlingsvux i kombination med SFI, svenska för
invandrare eller SVA, svenska som andraspråk på grundläggande nivå. Du
läser yrkesämnen och svenska. Dina lärare stöttar dig både i det svenska språket och i yrkeskurserna. Målet med utbildningen är att du ska komma in på arbetsmarknaden med tillräckligt goda kunskaper i svenska. Utbildningen är på heltid under 40 + 40 veckor. Du måste kunna följa arbetsplatsens tider. 70 % av utbildningen är på en arbetsplats med en handledare som stöd och 30 % studerar du i skolan. Du och din lärare gör en individuell studieplan utifrån dina kunskaper samt
arbetsplatsens behov.

Övrig information
För kombinationsutbildning behöver du ha ett annat modersmål än svenska.

Ansökan
Du söker via webbansökan eller hos en studie-och yrkesvägledare. Ansökningar hanteras löpande. Innan antagning blir du kallad till intervju.

Kursstart
Kursstarter under året sker i februari, september och november.

Kostnad
Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv dina resor till och från utbildningen.
Kostnad för kurslitteratur kan förekomma. Du måste ha tillgång till smartphone.

Studiemedel
Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

För mer information
Kontakta studie-och yrkesvägledare på vuxenutbildningen.

Ett betydelsefullt arbete
Kan du se andra människors behov som viktiga? Som personlig assistent arbetar du med personer som har funktionsvariationer och behöver hjälp med olika grundläggande behov. Du hjälper personen med att till exempel äta, duscha, klä på sig eller följa med på aktiviteter.

Utbildningen
Denna utbildning är upplagd som lärlingsvux i kombination med SFI, svenska för invandrare, eller SVA, svenska som andraspråk. Du läser yrkesämnen och svenska integrerat.

Utbildningen är på heltid under 40 veckor. Fyra dagar i veckan är du på en arbetsplats med en handledare som stöd och en dag i veckan studerar du i skolan. Du får en individuell studieplan utifrån dina kunskaper och arbetsplatsens behov.

Övrig information
För kombinationsutbildning behöver du ha ett annat modersmål än svenska.

Ansökan
Du söker via webbansökan eller hos en studie-och yrkesvägledare. Ansökningar hanteras löpande. Innan antagning blir du kallad till intervju.

Kursstart
Kursstarter sker tre gånger per år i februari, september och november.

Kostnad
Du betalar ingen kursavgift men bekostar själv dina resor till och från utbildningen. Kostnad för litteratur kan tillkomma. Du måste ha tillgång till smartphone.

Studiemedel
Utbildningen är på heltid och berättigar till studiemedel från CSN.

För mer information
Kontakta studie-och yrkesvägledare på vuxenutbildningen. Boka tid via mejl eller gå på drop-in.


KURS

KURSKOD

POÄNG

Grundläggande vård och omsorg

GRUGRD0

100

Hälsopedagogik

HALHAL0

100

Kommunikation

PEDKOU0

100

Specialpedagogik 1

SPCSE01

100

Lärande och utveckling

PEDLÄR0

100

Socialt arbete 1

SOCSOC01

100

Yrkessvenska (orienteringskurs)

KYORI11F

200

* kan läsas även för dig med svenska som modersmål

Är du empatisk, uppmärksam, har lätt att kommunicera och samarbeta? Som vårdbiträde arbetar du inom vård och omsorg och fokuserar på det praktiska omsorgsarbetet, inte det medicinska.

Utbildningen

Studieformen är lärlingsvux i kombination med SFI, svenska för invandrare, eller SVA, svenska som andraspråk. Du läser svenska och yrkesämnen integrerat. Målet med utbildningen är att du ska komma in på arbetsmarknaden med tillräckligt goda kunskaper i svenska.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

APL ingår i utbildningen och är 70 % av utbildningen. Du får en handledare på din APL och följer arbetsplatsens arbetstider. Skolan ordnar APL-plats till dig någonstans i kommunen.

Förkunskaper

Innan antagning blir du kallad till intervju.

Kurstid

Utbildningen är på heltid i 40 veckor. Det är kursstart tre gånger per år: februari, september och november.

Ansökan

Du söker via vår webb, se QR-kod till höger, eller hos SYV, studie- och yrkesvägledare. Ansökningar hanteras löpande och innan antagning blir du kallad till intervju.

Kostnad

Du bekostar själv litteratur samt resor till och från din APL-plats. Du bör ha tillgång till dator eller smartphone för att kunna genomföra studieuppgifter.

Studiemedel

Utbildningen är berättigad till studiemedel från CSN.

För mer information

Kontakta studie- och yrkesvägledarna vuxenutbildningen@ornskoldsvik.se

Efter utbildningen

Du kan arbeta som serviceassistent inom kommunen på vård- och omsorgsboenden. Kurserna SVA1 eller Svenska1 ökar chanserna för tillsvidareanställning.

Kurser

Kurser för vårdbiträde

Vårdbiträde

Kurskod

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

ANOANA01

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning

FUTFUN01

100

Gerontologi och geriatrik

GERGER0

100

Hälso- och sjukvård 1

HAOHAL01

100

Omvårdnad 1

OMVOMV01

100

Psykiatri 1

PSYPSY01

100

Psykologi 1

PSKPSY01

50

Social omsorg 1

SOASOC01

100

SVA1/Svenska 1*

 

100

SUMMA

 

800 - 900

Orinteringskurs

OrinteringskursYrkessvenska (journalhantering, delegering)

KYORI11F

100

*Kan läsas även för dig med svenska som modersmål. Om du inte läser SVA1 eller Svenska 1, läser du SFI eller svenska på grundläggande nivå