Länk till startsidan

Du är här:

Utbildning och barnomsorg

Förskolebarn

För dig som har vårdnaden om barn i förskoleåldern, 1-5 år.

Skolelever

För dig som har vårdnaden om barn i skolåldern, 6-16 år, eller själv är elev.

Gymnasieelever

För dig som ska börja gymnasiet, är gymnasieelev eller som är vårdnadshavare.

Vuxenstuderande

För dig som vill studera eller studerar som vuxen.

Eftergymnasial utbildning

Fristående verksamhet

För dig som driver eller vill starta fristående skolverksamhet.