Länk till startsidan

Du är här:

Medborgardialoger

Här hittar du information om aktuella och genomförda medborgardialoger.

Samråd med fokus på språk och kultur för nationella minoriteter

15 april 2024 18:00

Den 15 april bjuder kommunen bjuder in till samråd med fokus på språk och kultur riktat till nationella minoriteter.

Tyck till om friluftslivet där du bor

23 januari 2024 - 20 februari 2024

Kultur- och fritidsavdelningen på Örnsköldsviks kommun besöker ett antal orter för att samtala med närboende om friluftsliv och och vilka möjligheter som finns att utveckla friluftslivet i hela vår kommun.

Samråd med fokus på språk och kultur för nationella minoriteter

4 december 2023 Kl 18:00

Den 4 december bjuder kommunen bjuder in till samråd med fokus på språk och kultur riktat till nationella minoriteter.

Trygghetsvandring i staden 22 november

22 november 2023 19:00 - 23:00

Delta i en trygghetsvandring och ge din syn på hur miljön i centrala Örnsköldsvik skulle kunna göras ännu mer trygg att vistas i för alla åldrar och tider på dygnet.

Delta i EU:s ungdomsdialog - fyra platser och datum i november

16 november 2023 - 22 november 2023

I november kommer Örnsköldsviks kommun att genomföra ett antal demokrativerkstäder på olika platser i kommunen. Demokrativerkstäderna är en del av EU:s ungdomsdialog som går ut på att samla in ungas röster ifrån hela Europa.

Medborgardialog i Björna - god och nära vård

30 oktober 2023 Kl 15:00-17:00

Den 30 oktober bjuder Välfärdsförvaltningen in till medborgardialog kring god och nära vård, som en del av utvecklingen av ett gott och hållbart åldrande i Örnsköldsviks kommun.

Dialog inför Samhällsrum Trehörningsjö

23 oktober 2023 18:00 - 20:00

Den 23 oktober välkomnas kringboende till information och samtal kring pilotförsök med samhällsrum i Trehörningsjö.

Idrottsforum Örnsköldsvik 12 oktober

12 oktober 2023

Örnsköldsvik kommun, i samverkan med RF-SISU Västernorrland, bjuder in förtroendevalda från idrottsföreningarna hemmahörande i Örnsköldsviks kommun till dialog på temat: Anläggningar och miljöer för föreningsidrott.

Kulturlyftet Örnsköldsvik

10 oktober 2023 17:30 - 19:00

Välkommen till Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6 i Örnsköldsvik för att snacka kulturutveckling.

Inbjudan till samråd inför upphandling av skolskjuts med mindre fordon

26 september 2023 13:00 - 15:30

Örnsköldsviks kommun bjuder in trafikföretag till samråd inför upphandling (SIU) av skolskjuts med mindre fordon. Trafiken planeras att starta i juli 2025. Syftet med samrådet är att ge en bakgrund, informera om upphandlingen samt ge möjlighet ...

Öppet hus om framtidens hälso- och sjukvård 19 september

19 september 2023 15:00 - 17:00

Den 19 september är du välkommen till Öppet hus i Husum för att ge din synpunkt på framtidens hälso- och sjukvård

Öppna dialogmöten om bygdernas servicepunkter

11 september 2023

Örnsköldsviks kommun driver, med stöd från EU, projektet ”Framtidens smarta servicepunkter”. Syftet är att stärka bygdernas förutsättningar att fortsätta vara en plats att både leva och verka på. Projektet undersöker hur de servicepunkter som f...

Involvera unga i dialogen - ge ett uppdrag till Advisory Board

5 september 2023

Genom att ta hjälp från ungdomar i kommunens Advisory Board kan företag, föreningar och myndigheter få ungas perspektiv och nya infallsvinklar på olika projekt och utvecklingsarbeten. Nu finns möjlighet att checka in uppdrag för säsongen 2023-2...

Visionen om en ny stadsdel

1 december 2022 - 28 februari 2023

December 2022 till och med februari 2023 har invånare och andra intressenter kunnat lämna synpunkter på visionsskissen om en ny stadsdel i Örnsköldsvik.