Koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Med anledning av att bakterier upptäckts vid en rutinprovtagning kan dricksvattnet för boende i Trehörningsjö vara förorenat. Som en säkerhetsåtgärd ska därför vatten som används till mat, dryck och tandborstning kokas upp. Läs artikeln - koka vatten för mat och dryck i Trehörningsjö

Länk till startsidan

Inbjudan till samråd inför upphandling av skolskjuts med mindre fordon

Örnsköldsviks kommun bjuder in trafikföretag till samråd inför upphandling (SIU) av skolskjuts med mindre fordon. Trafiken planeras att starta i juli 2025. Syftet med samrådet är att ge en bakgrund, informera om upphandlingen samt ge möjlighet att lämna synpunkter och ställa frågor.

Kommunen vill genom samrådet säkerhetsställa en öppen och förtroendeskapande dialog med presumtiva anbudsgivare, och öka den gemensamma kunskapen och hitta en ömsesidig förståelse för varandras ståndpunkt.

Trafikföretag som deltar på det gemensamma samrådet kommer ges möjlighet till enskilda samrådsmöten med Örnsköldsviks kommun.

Samråd kommer att hållas:
Tid: tisdag 26 september kl 13:00 – 15:30.
Plats: Stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6 Örnsköldsvik, lokal Hörnskatan.

Samtliga trafikföretag som önskar delta skall anmäla sitt deltagande senast 20 september till kollektivtrafik@ornskoldsvik.se

Observera att för att delta på samrådet behöver ni anmäla er.

Välkommen!

Publicerad: