Länk till startsidan
människor med facklor i en mörklagd stad

Trygghetsvandring i staden 22 november

Delta i en trygghetsvandring och ge din syn på hur miljön i centrala Örnsköldsvik skulle kunna göras ännu mer trygg att vistas i för alla åldrar och tider på dygnet.

Onsdag 22 november bjuder Brottsförebyggande rådet (Brå), Örnsköldsviks kommun, Cesam och lokalpolisen i Örnsköldsvik in allmänheten att delta i en trygghetsvandring i centrala Örnsköldsvik. Under den gemensamma vandringen har allmänheten möjlighet att ge sin syn på vilka miljöer som upplevs otrygga och ge förslag på förbättringar. Målet med trygghetsvandringarna är att, genom dialog med invånaren, skapa en trygg och attraktiv utemiljö så att boende och besökare ska uppleva att det är tryggt och trevligt att vistas i Örnsköldsvik.

Trygghetsvandringen i centrala Örnsköldsvik genomförs i två omgångar, kl 19:00 och 21:00 onsdag 22 november. Välkommen till den runda som passar dig bäst! Samling sker vid entrén till stadshuset kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik.

Publicerad: