Länk till startsidan

Visionen om en ny stadsdel

December 2022 till och med februari 2023 har invånare och andra intressenter kunnat lämna synpunkter på visionsskissen om en ny stadsdel i Örnsköldsvik.

Publicerad: