Länk till startsidan
Två personer sitter mitt emot varandra, i bild syns deras händer som är korsade.

Dialog inför Samhällsrum Trehörningsjö

Den 23 oktober välkomnas kringboende till information och samtal kring pilotförsök med samhällsrum i Trehörningsjö.

Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland kommer under 2024 testa att testa en modell för gemensam samhällsservice på landsbygd. Platsen för detta pilotförsök blir Trehörningsjö där ett samhällsrum ska öppnas inom kort. Ett samhällsrum är en plats i bygden där viss service från kommun och region erbjuds, på plats och på distans.

Samhällsrummet kan ge möjlighet till:

  • att ta prover som du annars skulle behöva ta på hälsocentralen eller sjukhuset.
  • att ha sitt möte med läkare eller sjuksköterska via datorlänk i Samhällsrummet
  • att få hjälp att använda kommunens olika tjänster och e-tjänster.
  • andra aktiviteter som olika tematräffar eller gruppaktiviteter om exempelvis hälsa

Inför starten är kringboende och andra intresserade välkomna till information och möjlighet att delge sina tankar kring service och innehåll i ett loklat samhällsrum.

Dialogen hålls i samband med invigning av räddningstjänstens nya deltidsstation. Välkomna till räddningstjänststationen i Trehörningsjö, måndag 23 oktober, klockan 18:00.

Publicerad: