Länk till startsidan
foto över ett idrottsområde med skidspår och konstgräs

Idrottsföreningar i kommunen är välkommen på dialogträffen Idrottsforum 12 oktober på Stadshuset Kronan.

Idrottsforum Örnsköldsvik 12 oktober

Örnsköldsvik kommun, i samverkan med RF-SISU Västernorrland, bjuder in förtroendevalda från idrottsföreningarna hemmahörande i Örnsköldsviks kommun till dialog på temat: Anläggningar och miljöer för föreningsidrott.

Denna gång fokuserar vi på information och dialog om idrottsanläggningar och -miljöer för föreningsidrott i kommunen. Hur gör kommunen i dag när det gäller årlig behovskartläggning av både kommunägda och föreningsägda platser för föreningsidrott. Hur kan dialogen med föreningslivet utvecklas för att skapa ännu bättre beslutsunderlag i framtiden.

Frågor till dig som förtroendevald i idrottsförening att fundera
på innan träffen: Hur är ni delaktiga idag? Hur vill ni vara delaktiga och bidraga? Vilka dialogformer vore lämpliga?

Kvällens agenda

17:30 Drop-in och fika

18:00 Välkomna!

18:15 Om kommunens årliga arbete med behovskartläggning av anläggningar & miljöer för föreningsidrott i dag

19:00 Dialog och samtal

20:50 Avslut och summering

21:00 Tack och god kväll!

Anmäl dig här: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1795404 Länk till annan webbplats.
Sista anmälningsdag 8 oktober.

Målgrupp: Förtroendevalda som sitter i en idrottsförenings huvudstyrelse, OBS! max 2 representanter per förening. Samt förtroendevalda som sitter i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och/eller facknämnd.

Kontakt
Johan Strömqvist
RF-SISU Västernorrland
010-476 48 58
johan.stromqvist@rfsiu.se

Publicerad: