Länk till startsidan

Medborgardialog i Hemling om framtidens smarta servicepunkter.

Öppna dialogmöten om bygdernas servicepunkter

Örnsköldsviks kommun driver, med stöd från EU, projektet ”Framtidens smarta servicepunkter”. Syftet är att stärka bygdernas förutsättningar att fortsätta vara en plats att både leva och verka på. Projektet undersöker hur de servicepunkter som finns på tio platser i kommunen ska utvecklas för att möta framtidens behov på bästa sätt. Detta sker genom samverkan och dialog med lokala aktörer och boende i servicepunkternas närområde.

Örnsköldsviks kommun driver, med stöd från EU, projektet ”Framtidens smarta servicepunkter”. Syftet är att stärka bygdernas förutsättningar att fortsätta vara en plats att både leva och verka på. Projektet undersöker hur de servicepunkter som finns på tio platser i kommunen ska utvecklas för att möta framtidens behov på bästa sätt. Detta sker genom samverkan och dialog med lokala aktörer och boende i servicepunkternas närområde.

För att ta reda på vad som behövs bjuder projektet tillsammans med de lokala lanthandlarna, där servicepunkterna oftast är inrymda, nu in till träffar/workshops i för att skapa dialog med boende och verksamma på respektive ort. Höstens träffar knyts till servicepunkterna i Hemling, Sidensjö och Myckelgensjö

Vilken utveckling och service skulle du vilja se vid din servicepunkt? Vilken betydelse har lanthandeln för dig? Passa på att ge din syn på framtidens smarta servicepunkter! Ortsbor, näringsidkare, föreningsverksamma och alla andra intresserade är välkomna att delta i höstens kombinerade dialogträffar/workshops. Förtroendevalda från Örnsköldsviks kommun kommer att medverka.

Någon föranmälan behövs inte, välkommen:

  • 13 september Hemling, Hemlingskolan, kl 18:30-20:30
  • 28 september Sidensjö, Församlingshemmet, kl 18:30-20:30
  • 7 november Myckelgensjö, Föreningshuset, kl 18:30-20:30


– I bygderna finns ett stort engagemang och vi hoppas så klart på god uppslutning så att vi kan skapa bra samtal och få en bra grund till det fortsatta projektet. Varmt välkomna, hälsar Camilla Asplund projektledare ”Framtidens smarta servicepunkter”.

Har du frågor kontakta projektledaren camilla.asplund@ornskoldsvik.se

 

Projektet ”Framtidens smarta servicepunkter”  har beviljats medel från Tillväxtverket via landsbygdsprogrammet och Europeiska jordbruksfondens landsbygdsutveckling.

 

Publicerad: