Länk till startsidan

Medborgardialoger

Bra att veta

Medborgardialog är ett sätt för kommunen att ta vara på synpunkter du som kommunmedborgare har i aktuella frågor. Dialog betyder samtal och medborgardialogen är i grunden ett samtal mellan förtroendevalda politiker och kommunmedborgare. Genom att delta i medborgardialoger och lämna synpunkter bidrar du till att förtroendevalda politiker får underlag för beslut och utvecklingen av Örnsköldsviks kommun. Med medborgare inkluderar vi alla som lever, bor och verkar inom Örnsköldsviks kommun.

Kontakt

Camilla Larsson

Demokratisamordnare

Telefon: 0660 - 886 45

E-post: camilla.larsson@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)