Länk till startsidan

Medborgardialoger

Bra att veta

Tillsammans för en stark och hållbar demokrati är Örnsköldsviks kommuns strategiska demokratiarbete som har till syfte att alla medborgare, det vill säga alla som lever, bor och verkar i Örnsköldsviks kommun, ska känna att de kan ta plats, kunna påverka och vara en del i den demokratiska processen. Arbetet bygger på öppenhet och kräver förtroende, delaktighet och inkludering.

Demokratiarbetet tar sin grund i Örnsköldsviks kommuns Vision som säger att ”Vi bygger bäst tillsammans”. Målet för kommunens demokratiarbete är en stark och hållbar demokrati.

För att nå dit måste vi jobba med att ge förutsättningar för:

  • En aktiv och trygg politisk organisation
  • Kompetenta och demokratiskt medvetna medarbetare
  • Aktiva medborgare – Alla som bor, verkar och lever i Örnsköldsviks kommun
  • Ett jämlikt inflytande

För att nå målet krävs en stor verktygslåda och ett systematiskt, inkluderande och uthålligt arbete som kräver kunskap och tillit hos de som lever, bor och verkar inom Örnsköldsviks kommun, där kommunen som organisation är inräknad.

Arbetet förutsätter att kommunen som organisation, de förtroendevalda och de som bor, vistas och verkar i Örnsköldsviks kommun har beredskap och kunskap om hur de kan lyfta frågor och tidigt skapa en dialog.

Kontakt

Camilla Larsson

Demokratisamordnare

Telefon: 0660 - 886 45

E-post: camilla.larsson@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)