Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Fastighetsinformation och kartor

Bra att veta

Fastighetsregistret innehåller uppgifter om landets fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar. Om du vill ha uppgifter om en fastighet i kommunen kan du kontakta kommunala läntmäterimyndigheten i Örnsköldsvik.

Lantmäterimyndigheten kan svara på frågor om:

  • Vem som äger en fastighet?
  • Hur stor är min fastighet?
  • Berörs min fastighet av en detaljplan eller tomtindelning?
  • Har jag något servitut?

Det finns även möjlighet att få utdrag ur förrättningsakter och beställa kartunderlag för bland annat bygglovsrelaterade årgärder.

Sök fastighetsinformation själv

Om du söker information om din egen fastighet kan du använda tjänsten "Min fastighet”. Där hittar du information om din fastighet, tidigare förrättningar, karta, rättigheter samt möjlighet att följa ditt lantmäteriärende.

Via tjänsten ”Min karta” kan du titta på detaljerade kartor och flygbilder. Det går även att söka adresser, fastigheter och bygga en egen karta att bifoga tillsammans med en ansökan om lantmäteriförrättning.

Letar du efter äldre kartor och andra arkivdokument om din fastighet kan du använda tjänsten ”Historiska kartor”. Där kan du hitta inskrivna servitut, äldre kartor över din fastighet och andra rättigheter samt genomförda förändringar på fastigheten från 1628 och framåt. I riksantikvarieämbetets söktjänst ”Fornsök” finns information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

Kontakt

Kontakta handläggare vid frågor om fastigheter och gränser.

Linda Boväng

Lantmäterihandläggare

Telefon: 0660-884 67

E-post: linda.bovang@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Linnéa Sjökvist

Lantmäterihandläggare

Telefon: 0660-880 53

E-post: linnea.sjokvist@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Lantmäterimyndigheten Örnsköldsvik

E-post: klm@ornskoldsvik.se

Adress: Järnvägsgatan 6, 891 88 Örnsköldsvik