Länk till startsidan

Fastighetsinformation och kartor

Bra att veta

Fastighetsregistret innehåller uppgifter om landets fastigheter, samfälligheter och gemensamhetsanläggningar. Om du vill ha uppgifter om en fastighet i kommunen kan du kontakta kommunala läntmäterimyndigheten i Örnsköldsvik.

Lantmäterimyndigheten kan svara på frågor om:

  • Vem som äger en fastighet?
  • Hur stor är min fastighet?
  • Berörs min fastighet av en detaljplan eller tomtindelning?
  • Har jag något servitut?

Det finns även möjlighet att få utdrag ur förrättningsakter och beställa kartunderlag för bland annat bygglovsrelaterade årgärder. Kommunen tillämpar en kopieringstaxa för utskrifter som följer avgiftsförordningen.

Sök fastighetsinformation själv

På “Min sida” kan du genom att logga in få uppgifter om dina fastigheter och komma direkt till lantmäteriets e-tjänster för att göra en ansökan eller signera och komplettera ett pågående lantmäteriärende. På “Min sida” hittar du bland annat information om din fastighet, akter från tidigare förrättningar, karta samt rättigheter/servitut.

Via tjänsten ”Min karta” kan du titta på detaljerade kartor och flygbilder. Det går även att söka adresser, fastigheter och bygga en egen karta att bifoga tillsammans med en ansökan om lantmäteriförrättning.

Via tjänsten “Vem äger fastigheten” kan du som är privatperson få information om vem som äger en fastighet.

Letar du efter äldre kartor och andra arkivdokument om din fastighet kan du använda tjänsten ”Historiska kartor”. Där kan du hitta inskrivna servitut, äldre kartor över din fastighet och andra rättigheter samt genomförda förändringar på fastigheten från 1628 och framåt.

I riksantikvarieämbetets söktjänst ”Fornsök” finns information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

Kontakt

Välkommen att kontakta Lantmäterimyndigheten Örnsköldsvik vid frågor om till exempel fastigheter, gränser, servitut eller gemensamhetsanläggningar.

Lantmäterimyndigheten Örnsköldsvik

Telefon: 0660-888 80

E-post: klm@ornskoldsvik.se

Adress: Järnvägsgatan 6, 891 88 Örnsköldsvik

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)