Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Fastighetsgränser

Bra att veta

Är du osäker på var din fastighetsgräns går eller om gränsmarkeringarna har försvunnit kan du få hjälp av kommunala lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik. Ett första steg kan vara att beställa en kopia av förrättningskartan från förrättningsakten då fastigheten bildades. Kartan visar var gränsrören finns och ofta även mått mellan rören.

Det finns tre olika sätt för att ta reda på fastighetsgränsens sträckning om du inte vet var gränsen till din fastighet går eller om dina gränsmarkeringar har försvunnit.

Gränsutvisning

Behöver du hjälp med att lokalisera gränsmarkeringarna om exempelvis gränsmarkeringarna är borta kan du beställa en gränsutvisning. En mätningsingenjör hjälper dig då att söka och markerar gränserna med sprayfärg eller träläkt. Observera att gränser som utstakas genom en gränsutvisning inte har rättsverkan, men kan vara fullt tillräckligt i flera fall. Det är den som beställer tjänsten som står för kostnaden. 

Särskild gränsutmärkning

Har dina gränsmärken försvunnit, förflyttats eller förstörts vid exempelvis markarbeten kan du ansöka om särskild gränsutmärkning hos kommunala lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik. Den nya gränsmarkeringen blir rättsligt bindande för framtiden. Det är endast den lagfarna fastighetsägaren vars gräns berörs som är behöriga att ansöka om en särskild gränsutmärkning.

Särskild gränsutmärkning kan bara genomföras när det är helt uppenbart var gränsmarkeringens riktiga läge är. Om det finns några som helst oklarheter måste istället en fastighetsbestämning genomföras. Utmärkningen blir rättsligt bindande för framtiden.

Fastighetsbestämning

Om det råder oklarheter om var en fastighetsgräns går, var ett servitut finns eller servitutet egentligen innebär kan du som fastighetsägare eller rättighetshavare ansökan om en fastighetsbestämning. En fastighetsbestämning är en förrättningsåtgärd där du som sökande kan få ett rättsligt avgörande om:

  • hur fastighetsgränserna går mellan olika fastigheter,
  • ett servitut eller en ledningsrätt överhuvudtaget gäller och i vilken omfattning,
  • byggnader eller anläggningar på en fastighet ingår i äganderätten till fastigheten, eller
  • vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har.

Kontakt

Välkommen att kontakta handläggare vid frågor om fastigheter och gränser.

Linda Boväng

Lantmäterihandläggare

Telefon: 0660-884 67

E-post: linda.jansson.bovang@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Malin Pallin

Lantmäterihandläggare

Telefon: 0660-884 34

E-post: malin.pallin@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Lantmäterimyndigheten Örnsköldsvik

E-post: klm@ornskoldsvik.se

Adress: Järnvägsgatan 6, 891 88 Örnsköldsvik