Viktig information om coronapandemin

Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi minska smittspridningen. Läs mer om hur Örnsköldsviks kommun hanterar coronapandemin.

Fastighetsgränser

Bra att veta

Är du osäker på var din fastighetsgräns går eller om gränsmarkeringarna har försvunnit kan du få hjälp av kommunala lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik. Ett första steg kan vara att beställa en kartkopia från förrättningsakten då fastigheten bildades. Kartan visar var gränsrören finns och ofta även mått mellan rören.

Det finns tre olika sätt för att ta reda på gränsens sträckning om du inte vet var gränsen till din fastighet går eller om dina gränsmarkeringar försvunnit.

Gränsutvisning

Behöver du hjälp med att lokalisera gränsmarkeringarna eller är gränsmarkeringarna borta kan du beställa en gränsutvisning. En lantmätare eller markingenjör hjälper dig då att söka och markerar gränserna med träläkt. Observera att dessa inte har rättsverkan, men kan vara fullt tillräckligt i flera fall.

Särskild gränsutmärkning

Har dina gränsmärken försvunnit eller förstörts vid exempelvis markarbeten kan du ansöka om särskild gränsutmärkning hos kommunala lantmäterimyndigheten i Örnsköldsvik. Särskild gränsutmärkning kan bara genomföras där det är helt uppenbart vilket som är gränspunktens riktiga läge. Om det finns några som helst oklarheter måste istället en fastighetsbestämning genomföras. Utmärkningen blir rättsligt bindande för framtiden. Som privatperson är det endast du som lagfaren fastighetsägare som är behörig att ansöka om åtgärden.

Fastighetsbestämning

Om det råder oklarheter om var gränsen för en fastighet går, var ett servitut finns eller vad som egentligen gäller kan du genom en fastighetsbestämning få hjälp med ett rättsligt avgörande var gränsen mellan fastigheter går eller vad ett servitut omfattar.

En fastighetsbestämning kan innebära utredning och beslut om:

  • hur gränserna går mellan olika fastigheter
  • ett servitut eller en ledningsrätt överhuvudtaget gäller och i vilken omfattning
  • på fastigheten belägna byggnader ingår i äganderätten till fastigheten
  • vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har.

Kontakt

Kontakta handläggare vid frågor om fastigheter och gränser.

Linda Boväng

Lantmäterihandläggare

Telefon: 0660-884 67

E-post: linda.bovang@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Linnéa Sjökvist

Lantmäterihandläggare

Telefon: 0660-880 53

E-post: linnea.sjokvist@ornskoldsvik.se

Kontaktcenter: 0660-880 00, 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Lantmäterimyndigheten Örnsköldsvik

E-post: klm@ornskoldsvik.se

Adress: Järnvägsgatan 6, 891 88 Örnsköldsvik