Länk till startsidan

Förfrågan om fastighetsbildning

En gång per vecka har kommunens förrättningslantmätare ett forum dit du som medborgare, med fastigheter i Örnsköldsviks kommun, kan skicka in en förfrågan om din tänkta fastighetsbildning. Där får du svar i form av en preliminär bedömning på om den tänkta fastighetsbildningen möter några direkta hinder, det vill säga om någon lagstiftning uppenbart förhindrar den tänkta fastighetsbildningen.

Det är kostnadsfritt att skicka in denna förfrågan. I återkopplingen på din fråga ingår endast en första översiktlig bedömning för möjligheten att pröva en ansökan gällande den tänkta fastighetsbildningen. Det ingår ingen utredning eller annan handläggning.

Tänk på att svaret som lämnas av förrättningslantmätaren inte är ett formellt beslut. Du kan välja att skickas in en ansökan om lantmäteriförrättning, oavsett resultatet av den preliminära bedömningen.

Bedömningen av en förfrågan är i första hand till för att du som fastighetsägare ska kunna undvika förrättningskostnaderna för de avgifter som uppkommer vid en inskickad ansökan där lantmäterimyndigheten inte kan genomföra den tänkta fastighetsbildningen.

I kommunens Örnkarta kan du markera vilket område din förfrågan gäller genom att använda dig av ritverktyget du hittar i menyn uppe i högra hörnet. Därefter kan du skriva ut kartbilden till en pdf, som du sedan bifogar nedan i formuläret.

Här är en länk till kommunens Örnkarta. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personuppgifter
Personuppgifter
Hur vill du helst bli kontaktad * (obligatorisk)
Hur vill du helst bli kontaktad