Ja

Komtek 20 år - Fortsätter att blicka framåt

KomTek startade 2003 som ett projekt från Tillväxtverket i syfte att få fler unga att välja ett yrke inom teknikområdet. I dag finns KomTek i närmare 20 kommuner i Sverige och Örnsköldsvik firade nyligen 20-årsjubileum.

– Det har varit en helt fantastisk resa, men vi vänder hela tiden blicken framåt och ställer oss frågorna vad vi ser i framtiden, vilka kompetenser som behövs och vad vi kan hjälpa till med, berättar KomTeks enhetschef Ulrica Westin.

KomTek är en kommunal verksamhet med inriktning på fritidskurser och stöd för skolan. Man kan se verksamheten som en plantskola för blivande tekniker, naturvetare, innovatörer och entreprenörer där verksamheten genomsyras av praktiskt arbete, nyfikenhet och glädje. KomTek i Örnsköldsvik samarbetar med många lokala företag, där ibland MacGregor.

– Vi har haft en relation med KomTek i många år och har i princip varit med och sponsrat från början. Vi ser oerhört positivt på den här verksamheten som överbryggar avståndet från ingen teknik alls ända till vår verksamhet. I dag finns det mycket som lockar ungdomar, men då vi fortfarande lever i den gamla mekanik-, hydralik- och elvärlden och jobbar med styrsystem och elektronik är vi glada att att KomTek jobbar praktiskt som en ingång till bland annat vår verksamhet, kommenterar Ulf Wiklund, Director Business Control på MacGregor.

KomTeks 20-årsjubileum uppmärksammades med tårta, talare och naturligtvis ett öppet hus för alla som ville testa på möjligheterna med naturvetenskap på ett nyfiket sätt.

– Alla pratar väldigt mycket AI just nu och därför vi ställer oss frågan vilka kompetenser vi behöver se till att våra unga får med sig? Komtek måste följa med i teknikutvecklingen och jag tror det viktigaste för oss blir att fortsätta vara i framkant, avslutar Ulrica Westin.


Text: Frank Eriksson
Foto/Video: Ludwig Grundström

%%#6a762a%%accent-1%%