Ja

Vår ambition är att boende i hela geografiska Örnsköldsvik får goda förutsättningar för att studera på distans, säger Birgitta Torgrimson som är utvecklingsansvarig på Lärcentrum.

Lärcentrum – en del i arbetet att säkra kompetensen

Oavsett var och hur man bor i Sverige ska alla ha förutsättningar att utbilda eller omskola sig. Lärcentrum spelar en viktig roll för dem som inte kan eller vill flytta för att utbilda sig till sina drömyrken. De välkomnande lokalerna i Arken finns som ett alternativ till att studera hemma – en plats för studiero som är anpassad för studier. Eller som de säger själva – en mötesplats utan vardagsbestyr.

%%#6a762a%%accent-1%%

I Lärcentrums lokaler finns avskilda studieplatser för dem som vill ha studiero. Det går även att låna grupprum och studierum för större grupper. I lokalerna finns dessutom en gemensam lounge för personliga sociala möten.

Annan viktigt service som Lärcentrum erbjuder är tentamenservice för studenter som studerar på distans och möjligheten att göra kompetensprov inom byggbranschen för att få sin yrkescertifiering.

– Lärcentrum har även vuxit geografiskt. I Bjästa och Bredbyn har vi öppnat små filialer med närstudieplatser. Värdefullt för de studenter som inte alltid kan ta sig in till stan. Vår ambition är att boende i hela geografiska Örnsköldsvik får goda förutsättningar för att studera på distans, säger Birgitta Torgrimson som är utvecklingsansvarig på Lärcentrum.

Genom Lärcentrum och närstudieplatserna får studenterna tillgång till studiero, även kvällstid. Alla studenter som vill kan kvittera ut en egen passertagg för att komma in och ut i och med att vi öppnat närstudieplatser mellan 06:00-22:00. Studenterna kan vara från både vuxenutbildningen, högskola, universitet och yrkeshögskola.

– Vi har 260 studenter som har passertagg, och 50-70 stycken som besöker oss varje vecka. Vi frågar hela tiden studenterna vad vi kan förbättra så att vi är på rätt spår med det som är viktigt för dem i deras studiemiljö. För många är just nätverket som Lärcentrum erbjuder viktigt, att träffa andra studenter och inte känna sig så ensam, säger Loredana Gorea, administratör på Lärcentrum.

På Lärcentrum finns studenter från många typer av utbildningar, som sjuksköterskor, civilekonomer och bygglovshandläggare. Lärcentrum jobbar aktivt med att utbildningssamordnare och lärosäten ska få upp ögonen för möjligheten att bedriva utbildningar i samarbete med Lärcentrum. En befintlig utbildningsmiljö gör att det förenklar för utbildningssamordnare att hyra in sig för att bedriva sin utbildning trots att ut bildningen inte är förlagd till Örnsköldsvik.

Ett exempel på en utbildning som nyttjar Lärcentrums möjligheter är den arbetsplatsförlagda lärarutbildningen. I dagsläget sitter nio studenter som ska bli behöriga lärare och följer föreläsningar från Umeå universitet istället för att pendla.

– Det är viktigt att det finns en landningsplats i Örnsköldsvik både för utbildningsanordnare och lärosäten. Lärcentrums målsättning är att vara det naturliga valet. Vi vill fortsätta vara stöttepelaren för de som vill utbilda sig på hemmaplan. För de flesta yrken behövs även här i Örnsköldsvik, säger Birgitta Torgrimson.

– Vi som så många andra kommuner jobbar med kompetensförsörjning. Just nu är behovet av arbetskraft större än det finns människor med rätt kompetens. Därför är det oerhört viktigt att vi säkrar kompetensen lokalt genom att skapa förutsättningar för våra invånare att skaffa rätt kompetens. Vi har ett väldigt bra samarbete med arbetsgivare här i Örnsköldsvik, som förutom att erbjuda praktik till studenter även ger oss stöd i ledningsarbetet, säger Birgitta Torgrimson.


Text: Örnsköldsviks kommun
Bild: Elin Holmberg