Ja

Ung utveckling satsar på innovativa sätt att skapa möten mellan unga och arbetsgivare

För att ta vara på ungas vilja och lotsa dem ut i arbetslivet trots att de kanske saknar arbetslivserfarenhet, har Ung utveckling provat några innovativa aktiviteter. Ung utveckling är ett nätverk med representanter från en rad olika verksamheter som samverkar kring ungas möjligheter i Örnsköldsvik.

%%#6a762a%%accent-1%%

Många ungdomar vill arbeta redan under gymnasietiden. Men utan tidigare arbetslivserfarenhet kan det vara svårt att veta hur man kommer i kontakt med en arbetsgivare. Därför arbetar Ung utveckling med att lansera ett pilottest för unga som är intresserade av ett extrajobb.

Arbetsgivare inom restaurang, handel och välfärd har anmält sitt intresse. Branscher som i regel har stort behov av extrapersonal och som har yrkesroller som inte kräver så lång yrkeserfarenhet.

Först ut som testpilot är arbetsgivare inom restaurangnäringen, en bransch som Ung utveckling sedan en längre tid har haft en dialog med. Vid jobbansökningarna får ungdomarna spela in en personlig film, där de svarar på fem frågor som arbetsgivarna ser som relevanta vid extrajobb. Filmerna läggs sedan ut på en webbsida som arbetsgivarna får tillgång till och så fort intresse visas för någon av ungdomarna, förmedlar Ung utveckling kontaktuppgifterna. Arbetsgivaren och ungdomen bokar sedan in en jobbintervju.

– Det är viktigt att betona att det här inte är en rekryteringstjänst, utan handlar mer om nätverkstjänst som förenklar för ungdomar som är nya på arbetsmarknaden att få kontakt med arbetsgivare, säger Dennis Thydell, verksamhetsansvarig för Ung utveckling.

Ett tidigare framgångsrikt initiativ att hitta nya sätt att föra samman företag och jobbsökanden är Jobbussen, där Ung utveckling samarbetar med arbetsgivarnätverket Jobba & Lev. Den första resan arrangerades i november. 33 jobbsökande personer fick då kliva på en buss som stannade till hos tre företag som sade sig ha rekryteringsbehov. För att de jobbsökande skulle ha ett öppet sinne och inte skaffa sig förutfattade meningar innan besöken, fick de inte reda på vilka företagen var.

– Meningen med resan var att skapa en känsla av närhet till jobben. Det är ju svårt att få göra spontanbesök hos företag som jobbsökande. Men på det här sättet kunde företagen förbereda sig för att berätta och visa vilka möjligheter de har. Det gav både lyckade och givande möten, med positiva reaktioner från såväl jobbsökande som företag, säger Dennis Thydell och fortsätter:

– De jobbsökande tyckte bland annat att de fick värdefull information om företagen och att de genom rundvandringarna fick en god inblick i företagen, samt fick se hur och vad de jobbar med. Andra företag har nu hört av sig efteråt och frågat när vi planerar nästa resa och om de kan få vara ett stopp på nästa busstur. Vi arbetar på att få förutsättningar för att anordna fler resor. Då ser vi gärna en bred mix av företag från olika branscher.


Text och bild: Örnsköldsviks kommun