Ja

Helhetsperspektiv är nyckeln för tillväxt

Med en fortsatt positiv trend på arbetsmarknaden finns ett stort rekryteringsbehov, över i stort sett alla branscher. För att möta behoven görs stora insatser, både i kommunen med projektet Jobba & Lev och länet via talangattraktion.

- Sysselsättning till eventuell partner, behov för familjen, specifika fritidsintressen och mycket annat är givna faktorer som påverkar om rekryteringar ska bli lyckade och långsiktiga, säger Dennis Thydell, utvecklingsstrateg på Örnsköldsviks Kommun.

%%#6a762a%%accent-1%%

Arbetsgivare i Örnsköldsvik har i samverkan tagit fram konceptet Jobba & Lev som är en medlemsdriven verksamhet. En webbsida för arbetsmarknaden i Örnsköldsvik växer ständigt där arbetsgivare vill skapa en bredare bild av vilka yrken, arbetsgivare och karriärmöjligheter som finns. Företag har egna rekryteringsaktiviteter med mässor, samarbeten med universitet och yrkeshögskolor, men helhetsbegreppet är viktigt. Inte minst för de som rekryterar utanför Örnsköldsvik.

– Jobba & Lev vill hjälpa till att presentera ett liv för hela familjen. Företag som rekryterar externt har tidigare haft svårt att presentera vad andra branscher och företag söker efter för kompetenser. Därför blir det här ett verktyg för alla. Vill ett företag rekrytera en processoperatör kan de med hjälp av Jobba & Lev presentera ett alternativ för en medflyttande som exempelvis jobbar inom restaurangbranschen. Det är uppsidan med hela konceptet att vi tillsammans kan presentera en helhet, säger Dennis Thydell.

Arbetsgivarvarumärke är ett ord som ofta används i rekryteringar, men ett ännu bredare begrepp är varumärket sett till hela arbetsmarknaden. Det handlar främst om den samlade bilden av inkludering, välkomnande och en kultur som är tilltalande för många.

Talangattraktion för kompetensförsörjning i Höga Kusten
Med ett stort behov av rekrytering i hela länet har även samverkan mellan kommunerna i Höga Kusten ökat. Inte bara för att erbjuda gemensam plattform med jobbmöjligheter, utan även för att ta tillvara på attraktionskraften i Höga Kusten som varumärke. Målsättningen med projektet ”Talangattraktion för kompetensförsörjning i Höga Kusten” är att samarbete mellan kommunerna och en gemensam kommunikation för att på sikt öka sysselsättning, konkurrenskraft och tillväxt.

– Både kommuner och näringsliv har byggt upp egna varumärken och strukturer för att kompetens. Men skapar vi samsyn kring att använda platsvarumärket Höga Kusten och att kommunicera gemensamt är vi övertygande att vi kommer att lyckas ännu bättre med att attrahera kompetens både nationellt och internationellt, säger Dennis Thydell.

Utmaningar lägst vägen finns naturligtvis. Vilka fysiska rekryteringsmässor ska besökas och hur ska kampanjer och fortsatt samverkan med medlemsföretagen förbättras? Data som kommer in genom webbshoppen ska även analyseras och utvärderas. Webbshoppen där alla på ett lättsamt sätt kan göra val gällande arbete, fritid och intressen för en framtid i Örnsköldsvik.Text: Frank Eriksson
Foto: Ludwig Grundström / Pressbild