Ja

Viktig planering för E4 Förbifart Örnsköldsvik inleds

Örnsköldsviks kommun tar nästa steg i planeringen för E4 Förbifart Örnsköldsvik, det vill säga för en tunnel genom Åsberget. Kommunen ansöker nu om planbesked för att kunna börja planeringen av infrastruktur och allmänna ytor inom det område som Trafikverket beslutade om 2018.

Örnsköldsviks kommun tar nästa steg i planeringen för E4 Förbifart Örnsköldsvik, det vill säga för en tunnel genom Åsberget. Kommunen ansöker nu om planbesked för att kunna börja planeringen av infrastruktur och allmänna ytor inom det område som Trafikverket beslutade om 2018. Kommunstyrelsens ordförande Anna-Britta Åkerlind (C) understryker hur angeläget detta är för kommunen:

– Drygt 23 000 fordon passerar genom centrum varje dag. Enigheten kring behovet av tunneln är stor och utredningarna är gjorda. Därför är det också viktigt att vi tar nästa steg för att komma vidare i processen. Att göra en detaljplan är ett sådant steg.

Den dragning av E4 som Trafikverket har beslutat om leder bort trafik från centrum och förbättrar därmed trafiksäkerheten, minskar buller och ger bättre luftkvalitet. Dessutom ger den smidigare trafikplatser norr och söder om tunneln och en bra koppling till det lokala vägnätet.

– Utvecklingen i norra Sverige är stark och ett väl fungerande trafiknät är oerhört centralt för att näringslivet och hela samhället ska fungera väl, fortsätter Anna-Britta Åkerlind. Och för människors livsmiljö och en hållbar utveckling av staden är en tunnel både självklar och nödvändig.

%%#6a762a%%accent-1%%