Ja

Kombiterminalen i Arnäsvall byggs ut för 25 miljoner för att öka kapaciteten och möta framtida behov av hållbara godstransporter.

Investering i kombiterminal ökar kapaciteten

Kombiterminalen i Arnäsvall har med sin närhet till såväl Botniabanan och E4 som Örnsköldsviks centrum goda förutsättningar att bli en intermodal knutpunkt för näringslivet där olika transportsätt kan kombineras. Kommunen har satsat drygt 25 miljoner kronor på infrastrukturen vid kombiterminalen för att öka kapaciteten och effektiviteten så att ökade mängder gods som kan flyttas från väg till järnväg med minskade klimatutsläpp som följd.

%%#6a762a%%accent-1%%

Investeringen har handlat om att bygga ut spåranläggningen så att minst ett fullängdståg på 600 meter och ett kortare tåg kan lastas samtidigt, samt att anpassa och bygga ut terminalytorna för effektiv omlastning och hantering av flera olika godstyper. Anpassningar har även genomförts så att både utgående och inkommande containrar kan hanteras.

– Efterfrågan på mer hållbara transportlösningar ökar. Redan tidigare såg vi en ökad godshantering via järnväg vilket också ligger i linje med den nationella godstransportstrategin. Den här utvecklingen innebär att vi kommer kunna hantera större volymer och att fler företag kan använda sig av godsterminalen. I en förlängning är förhoppningen att detta ska locka fler företag att etablera sig i Norra handelsområdet, säger Mattias Morin, samhällsplanerare Örnsköldsviks kommun.

Kombiterminalen är en del av de satsningar i rapporten Framtidens logistiklösningar i Örnsköldsvik. En rapport som har tagits fram av kommunen, tillsammans med Handelskammaren och ett antal godsintensiva företag i kommunen, för att skapa effektiva, hållbara och konkurrenskraftiga logistiklösningar både i närtid och framåt, som stöttar och utvecklar det lokala näringslivet.

– Vi ska ha ett utbyggt transportnät som tillgodoser de behov som krävs. Det känns bra att vi redan nu har tagit höjd för att möta framtidens ökade godstransporter, både lokalt och nationellt, säger Mattias.

Byggnationen av den nya kombiterminalen låg på drygt 25 miljoner kronor, varav 12,4 miljoner kronor skett med stöd från Naturvårdsverket.


Text och foto: Örnsköldsviks kommun