Ja

Fågelvy över Bredbyn, natur, landskap och vatten

Örnsköldsvik toppar listorna för bredbandsutbyggnaden i Västernorrlands län, med att 97,60% av Örnsköldsviksborna har tillgång till 1 gigbit/sekunden.

Omfattande satsning på bredbandsutbyggnad

Tillgången till bredband med hög kvalitet och hastighet är en grundförutsättning för effektiv förvaltning, företagande, sysselsättning och inte minst för att förenkla vardagen för medborgare och företag.

Örnsköldsviks kommun satsar på bredbandsutbyggnaden för att alla i Örnsköldsviks, såväl boende i landsbygden som i staden, ska ha möjlighet att ta del och dra nytta av det digitala samhälle som växer fram. Där digital inkludering lyfts fram i kommunens bredbandsstrategi som ett av åtta fokusområden.

En viktig grund i bredbandsutbyggnaden är att nå de nationella målen inför 2023 där hela Sverige bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet och 2025 där 98% av hela Sverige bör ha tillgång till snabbt bredband, men även att nå de europeiska målen som sträcker sig fram till 2030.

Bredbandsutbyggnaden i kommunen är en av de högt prioriterade satsningar där kommunens roll handlar om att vara en viktig sammanhållande part både som samordnare och möjliggörare och att bidra till finansiering av bredband dit marknaden inte når. Det finns även behov av kontinuerlig omvärldsbevakning och bevakning av alternativa och nya tekniker som komplement till fiberutbyggnad.

I Post och telestyrelsens senaste mätning för 2023 är det 98,65% av Örnsköldsviksborna som har tillgång till 1 Gigabit/sekund. Vilket gör att Örnsköldsvik har nått det nationella målet och ligger i topp sett till hur långt man kommit i bredbandsutbyggnaden i hela Västernorrlands län.

Ta del av Örnsköldsviks kommuns bredbandstrategi. Pdf, 1.2 MB.


Text och foto: Örnsköldsviks kommun