Länk till startsidan

Beställ betyg - vuxenstuderande

Betyg sätts på alla kurser och sedan 2015 överför Vuxenutbildningen dina betyg till Sveriges nationella betygsdatabas. Det betyder att du som som vill söka utbildning på universitet och högskola inte behöver skicka betyg på kurser som är betygssatta av oss under 2015 och framåt.

Till skolor som inte är anslutna till den nationella databasen (exempelvis yrkeshögskolor och folkhögskolor) måste du själv skicka dina betyg.

Betygsutskrifter

Inga betyg utfärdas automatiskt. Behöver du dina betyg från enskilda kurser i pappersform eller en kopia av ditt slutbetyg/gymnasieexamen måste du själv beställa en utskrift från Vuxenutbildningen. Det gör du via formulär här nedan. Det kostar ingenting och du väljer själv vilket eller vilka betyg du vill ha med.

Om du inte redan har en gymnasieexamen kan du få en sådan av oss. Examensbevis är ett dokument med en helt annan tyngd än ett enskilt betyg och måste planera och sedan beställas hos en studie- och yrkesvägledare.

Observera att betyg från gymnasieskolan beställs via e-tjänsten för skolbetyg. Länk till annan webbplats.

Denna beställning gäller utdrag ur betygskatalog respektive samlat betygsdokument. Om du vill ha examensbevis eller slutbetyg måste du planera detta med en studie- och yrkesvägledare.

Har du funderingar är du välkommen att kontakta komvux@ornskoldsvik.se.


Din kontaktinformation
Din kontaktinformation


Här kan du som läst ett yrkespaket beställa ett betyg med bilaga.

Har du funderingar är du välkommen att kontakta vuxenutbildningen@ornskoldsvik.se.


Din kontaktinformation
Din kontaktinformation


Kurser som du läser via Vuxenutbildningen betygssätts. Undantag är så kallade orienteringskurser, där du får ett intyg. Gymnasiearbete är ingen vanlig kurs och där ges endast godkänt eller icke godkänt betyg. Om du avbryter en kurs innan ditt planerade kursslut (och inte är klar med kursen) sätts inget betyg.

Betygsskalan som gäller nu är A-B-C-D-E-F.

A är högsta betyg
E är lägsta godkända betyg
F är icke godkänt
- "streck" betyder att det inte finns grund för betygssättning

Till alla kurser finns så kallade kunskapskrav. Dessa beskriver vilka mål du ska nå för att få ett visst betyg. Läraren informerar om kraven i början av kursen. Du har också rätt att få veta under kursens gång hur du ligger till.

Du kan själv läsa på Skolverkets webbplats om kunskapskraven i varje kurs. Länk till annan webbplats.

Höja ett redan godkänt betyg

Har du behov av att höja ett betyg, där du redan tidigare fått godkänt, kan du anmäla dig till en så kallad prövning. Läs mer om betygsprövning här på webbplatsen, se Anmäl till betygsprövning.

Olika slags betygsdokument

Utdrag ur betygskatalog är det vanligaste dokumentet som vi utfärdar. Det innehåller en uppräkning av kurser som du har läst hos oss.

  • Utdrag ur betygskatalog innehåller kurser med betygen A-B-C-D-E-F
  • Samlat betygsdokument gäller gamla kurser med betygen MVG-VG-G-IG

Examensbevis och slutbetyg är dokument med en annan tyngd. Du kan skaffa dem hos oss om du inte tidigare har fått motsvarande dokument från gymnasiet. Dokumenten ger behörighet till högskolestudier.

  • Examensbevis innehåller enbart kurser med betygsskalan A-F, men vissa gamla kurser kan omvandlas till nya enligt en tabell.
  • Slutbetyg får utfärdas som längst till den 1 juli 2025. Det kan innehålla kurser ur båda betygssystemen.