Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Latrin

Bra att veta

I en latrinkompost komposterar du toalettavfall från utedasset eller torrtoaletten. För att få kompostera latrin måste du skicka in en ansökan till kommunen.

För att få kompostera latrin finns vissa grundkrav som ska uppfyllas, kompostbehållarna måste:

  • vara isolerade
  • ha tättslutande lock så att regn- och smältvatten inte kommer in i behållarna
  • ha tät botten med upphöjda kanter
  • vara ventilerade
  • vara skadedjurssäkra och inte ha några springor eller hål som är större än 5 millimeter.

Vid separering av urin ska dessa behållare vara täta och vara av åldersbeständigt material som tål högt pH. Storleken på behållarna ska beräknas utifrån att varje person producerar 1-1,5 liter urin per dygn.

För att hindra risk för smittspridning ska latrinet komposteras i 6 månader efter avslutad påfyllning. Det bör sedan efterkomposteras i ytterligare 6 månader. Spridning får endast ske under växtsäsongen, det vill säga 1 maj - 30 september. Spridningen ska ske på fastighet ägd av och/eller mark arrenderad av fastighetsägaren.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns mölighet till drop-in att träffa finskspråkig och sydsamiskspråkig kommunvägledare.