Länk till startsidan

Latrin

Bra att veta

I en latrinkompost komposterar du toalettavfall från utedasset eller torrtoaletten. För att få kompostera latrin måste du skicka in en ansökan till kommunen.

För att få kompostera latrin finns vissa grundkrav som ska uppfyllas, kompostbehållarna måste:

  • vara isolerade
  • ha tättslutande lock så att regn- och smältvatten inte kommer in i behållarna
  • ha tät botten med upphöjda kanter
  • vara ventilerade
  • vara skadedjurssäkra och inte ha några springor eller hål som är större än 5 millimeter.

Vid separering av urin ska dessa behållare vara täta och vara av åldersbeständigt material som tål högt pH. Storleken på behållarna ska beräknas utifrån att varje person producerar 1-1,5 liter urin per dygn.

För att hindra risk för smittspridning ska latrinet komposteras i 6 månader efter avslutad påfyllning. Det bör sedan efterkomposteras i ytterligare 6 månader. Spridning får endast ske under växtsäsongen, det vill säga 1 maj - 30 september. Spridningen ska ske på fastighet ägd av och/eller mark arrenderad av fastighetsägaren.

Kontakt

Kontaktcenter

Telefon: 0660-880 00, välj tonval 2
Öppettider telefon: 07:30–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:30–16:15)


Besök oss i stadshuset Kronan

Adress: Järnvägsgatan 6, entréplan
Öppettider besökscenter Kronan: 07:45–17:00 helgfria vardagar (15 maj–15 september 07:45–16:15).
Andra onsdagen varje månad kl 14:30–16:00 finns möjlighet till drop-in att träffa finsk- och nordsamiskspråkig kommunvägledare.