Länk till startsidan

Hej! Vi har fem korta frågor om webbplatsen. Det vore snällt om du ville svara på dem. Det underlättar vårt arbete att göra vår webbplats bättre.


Varför besöker du oss? * (obligatorisk)
Varför besöker du oss?
Vem är du? * (obligatorisk)
Vem är du?

Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen? * (obligatorisk)
Kunde du göra det du hade tänkt på webbplatsen?
Var informationen du fick på webbplatsen bra? * (obligatorisk)
Var informationen du fick på webbplatsen bra?

Taxor och avgifter enskilt avlopp, värmepump, slam och renhållning

Samhällsbyggnadsnämndens avgifter 2022.

Sammanställningen visar samhällsbyggnadsnämndens avgifter för enskilt avlopp, värmepump, slam och renhållning. I de ärenden där timavgift tas ut debiteras de faktiska timmar som handläggningen av ärendet tagit. Timavgiften är 1 063 kronor per timme.

Enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett: 6 378 kronor.
Ansökan om tillstånd för inrättande av vattentoalett med sluten tank: 3 189 kronor.
Ansökan om tillstånd för enskild avloppsanläggning för 6 – 200 personekvivalenter: timavgift.
Anmälan om enskild avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten: 3 189 kronor.
Ändring av befintlig avloppsanläggning: 3 189 kronor.

Värmepump
Anmälan om värmepumpinstallation – bergvärme och jordvärme: 1 595 kronor.
Anmälan om värmepumpinstallation – sjövärme: 2 126 kronor.

Slam
Ansökan om förlängt slamtömningsintervall för avloppsanläggning som utförts enligt gällande krav och godkänts av samhällsbyggnadsnämnden: timavgift.
Ansökan om förlängt slamtömningsintervall för anläggning som saknar tillstånd: timavgift.
Ansökan om eget omhändertagande av slam: timavgift.

Renhållning
Ansökan om befrielse från skyldighet att lämna hushållsavfall: timavgift.
Anmälan om kompostering av hushållsavfall (mat- och trädgårdsavfall): ingen avgift.